Proef de vrijheid!

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Thuis de zondag vieren in corona-tijd

Mini-viering 7 juni 2020

leve het niewe leven IMG 7731• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3

• Bedenk voordat jullie het bijbelverhaal gaan lezen eens of jullie weten wie God is. Hij heeft niet alleen meerdere namen, je kunt Hem ook op verschillende manieren leren kennen. Maak maar eens samen een kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest...
Lees dan het verhaal van deze zondag uit de Bijbel (Johannes 3,16-18), of de navertelling hieronder.

God de Vader gaf ons Jezus (Johannes 3,16-18)

Jezus had een lang gesprek met Nikodemus. Nikodemus was een Joodse leider, en hij wilde echt graag weten die Jezus was. Hij begreep wel dat God Jezus gestuurd had, maar Hij wilde meer weten. Bijvoorbeeld waaróm God dat gedaan had. Jezus ging eens rustig zitten om het aan Nikodemus uit te leggen.

Het werd Nikodemus langzaam duidelijk: God hield zó ontzettend veel van de mensen dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven aan de wereld. Hiermee liet Hij zien dat alle mensen die in Hem geloven niet zullen sterven maar voor altijd zullen leven. Jezus kwam dat aan de mensen vertellen, want Hij en God de Vader horen bij elkaar.
God heeft zijn enige Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Hij kwam niet om de mensen te straffen, of om ze te vertellen wat ze fout deden.
Jezus kwam naar de wereld om te vertellen van het Koninkrijk van God, omdat Hij hoopt dat alle mensen daar bij willen horen. Hij kwam het Licht naar de wereld brengen. Dat Licht is voor alle mensen, maar er zijn altijd mensen die liever in het donker blijven en die niet mee willen doen.

Nikodemus begreep nu dat het geweldig was dat God zo naar de mensen toegekomen was.

 • Het verhaal gaat over God de Vader, en God de Zoon. Wie mist er? Gods heilige Geest natuurlijk. Vorige week was het Pinksteren, toen hoorden we hoe, nadat Jezus naar God de Vader in de hemel gegaan was, de heilige Geest naar de mensen kwam.

- Wat denken jullie, kan God 'Vader in de hemel', Jezus en de heilige Geest tegelijk zijn? Waarom wel, of waarom niet?
- Lijken die Drie - Vader, Zoon en Geest - een beetje op elkaar? Hoe dan? (denk bijvoorbeeld aan dat je ze niet kunt zien, dat ze er toch zijn om mensen te helpen en de goede weg te wijzen, dat we over ze kunnen lezen in de Bijbel)
- Vader, Zoon en heilige Geest horen bij elkaar, maar het is nog ingewikkelder: ze zijn alle drie hetzelfde, nl. God. Drie kunnen verschillend en toch hetzelfde zijn. Eerst zien en dan geloven? Dat kan!
Neem een kan water en schenk een glas vol. Wat is dat? (Gewoon water natuurlijk.) Dat water heb je nodig, voor een heleboel dingen. Bedenk maar eens wat. (plantjes water geven, om te drinken, om te wassen)
Pak uit de vriezer een paar ijsklontjes. Wat zijn dat? (IJsklontjes, maar dat is bevroren water, dus een andere vorm van water) Dit water is koud! Met dit water kun je weer andere dingen doen, zoals er op lopen als het op de sloten ligt bijvoorbeeld.
Zet tenslotte de waterkoker aan en laat hem flink doorkoken. Wat zie je? (Stoom, weer een andere vorm van water) Dit water is ongrijpbaar, je kunt het haast niet zien, het is heet, en het verdwijnt in de lucht.
Zo zie je dat het best kan, verschillend en toch hetzelfde zijn.
- Bedenk samen welke verschijningsvorm van water jullie vinden passen bij de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De heilige Geest is niet zo moeilijk, maar misschien bedenken jullie ook wel mooie redenen voor water en ijs om bij de Vader of de Zoon te horen.

• Luister samen naar het lied God is een groot geheim en bid dan samen een gebedje:

Uit: Zitten of Opstaan, deel 4, nr 23 SGO, Hoevelaken.

Lieve God,

Wij vinden het niet altijd zo gemakkelijk om in U te geloven,
want dat is soms best ingewikkeld.
Wij noemen U: Vader, Zoon en heilige Geest.

Maar dat is ook wel mooi: we kunnen U God noemen,
of iets vragen aan Jezus, of bidden om kracht van de heilige Geest.
Want U wilt er voor ons zijn, op allerlei manieren.

Wij willen U vragen om voor ons te zorgen.
We willen U bedanken, voor deze dag
en alle dagen waarop we genieten van mooie dingen.
Dank u dat we weer naar school kunnen,
dat er steeds minder mensen ziek worden,
en dat U er bent voor wie uw hulp nodig heeft.

Blijf altijd dicht bij ons.
Dat vragen wij U met de woorden die Jezus ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.

tot slot noemen wij uw naam bij het kruisteken †:
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

Extra: Maak een Drie-eenheidknutsel

knutseldrieeenheid11Nodig:
- Per kind 2 ijslolly-stokjes
- Gekleurd papier (groen, rood, geel en wit)
- Schaar en lijm

knutseldrieeenheid12Knutselen:
Lijm twee ijslolly-stokjes aan elkaar zodat zij een kruis vormen.
Knip uit het groene papier per kind 3 harten die op de ijslolly-stokjes geplakt kunnen worden.
Laat de kinderen uit andere kleuren papier een duif, een hart en een kruis knippen.

Deze symbolen voor God de Vader (hart), God de Zoon (kruis) en God de heilige Geest (duif) komen op de groene harten.

We wensen je een mooie viering!

Artikelen in dit thema Proef de vrijheid!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook