Tijd voor de tijd

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen over tijd

Tijd is een kostbaar geschenk van God, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. In de Bijbel zijn er verschillende teksten te vinden die ons helpen om op een goede manier met de tijd om te gaan en om ons leven zinvol te besteden.

illustratie scheppingDe schepping

Genesis 1 vertelt hoe God de wereld schiep. Met de wereld ontstond ook de tijd. God maakt het verschil tussen donker en licht. Daarmee ontstaan dag en nacht, ochtend en avond. God maakt ook het verstrijken van de tijd zichtbaar. In vers 14 staat: God zei: ‘Er moeten lichten aan de hemel komen om verschil te maken tussen de dag en de nacht. Die lichten moeten laten zien welk seizoen het is, en welke dag en welk jaar.’ Op de zevende dag is de schepping klaar. God zet deze dag apart, als dag om uit te rusten. Zo schiep God een prachtig ritme: na iedere nacht wordt het weer ochtend en na zeven dagen is er een dag vrij, om op te ademen.

Het scheppingsverhaal is in alle kinderbijbels te vinden.

cover een knipoog van uPsalm 90

Psalm 90 is een gebed om wijsheid. De dichter van deze psalm beseft dat het leven vluchtig is. Dat besef is voor de dichter reden om God te vragen om wijsheid, om zijn levenstijd goed te gebruiken. Karel Eykman bewerkte deze psalm in hedendaagse woorden, waarin hij tot uitdrukking brengt dat je moet genieten van ieder moment dat je van God krijgt:

Beleef je leven:

Jaja, ’t is allemaal waar, ik zal het niet ontkennen
dat eeuwig gezever over vergleden jaren:
‘Uren, dagen, maanden, jaren vlieden als een schaduw heen.
Het gras verdort, de bloem valt af.’
Wat wij voorstellen stelt niet veel voor
wij keren weer tot stof, jammer maar helaas.
Jaja, dat is allemaal waar en dat kan allemaal zo wezen
maar ik leg me daar na al mijn jaren niet bij neer.
Ik ga dat niet braaf en gelaten aanvaarden
maar ik ga elke dag tellen, zodat elke dag telt.
Ik ga elk uur beleven, zodat ik elk uur leef.
Ik maak dat ik elke minuut meemaak die mij rest.
Want zolang ik er ben, ben ik in leven.
Doodgaan is voor later, doodgaan kan altijd nog.

Karel Eykman, Een knipoog van u zou al helpen.

cover daniel in de leeuwenkuil

 

Daniël

Daniël heeft een hoge functie aan het hof van de koning. Slinkse mannen bedenken uit jaloezie een plan om Daniël uit de weg te ruimen; ze vragen de koning een wet uit te vaardigen waarin wordt bevolen dat men gedurende dertig dagen alleen aan de koning iets mag vragen. Als je iets vraagt aan een ander of aan God, moet je in de leeuwenkuil worden gegooid.

De koning stemt in, zonder te beseffen dat hij daarmee het leven van Daniël in gevaar brengt. Daniël was immers gewend om drie keer per dag voor het open raam te bidden tot God. Dit detail uit het verhaal laat zien hoe Daniël met zijn tijd omging: op vaste momenten nam hij de tijd om tot God te bidden.

Zelfs nu het hem verboden wordt, houdt hij deze gewoonte vast. Vaste gebedstijden horen vanouds bij het leven in een klooster, maar het verhaal van Daniël laat zien dat het ook thuis een waardevolle gewoonte kan zijn om op vaste momenten tijd met God door te brengen.

Het verhaal van Daniël vindt je o.a. in de Prentenbijbelillustratie rijke boer 2De rijke boer

Jezus vertelt een gelijkenis over een man, die heel hard werkt om rijk te worden.

illustratie de rijke boerHij oogst iedere jaar meer koren en bouwt elk jaar een grotere schuur om alles in op te slaan.

Eindelijk is de man tevreden: hij heeft de grootste schuur van de wereld gebouwd en besluit om de volgende dag een groot feest te geven.

Maar juist in die nacht sterft de rijke boer. Al zijn harde werken is voor niets geweest. ‘

Wat is het toch dom als je je hele leven gebruikt om rijk te worden,’ zegt Jezus.

Nick Butterworth, Acht verhalen van Jezus

De vijgenboom

Soms heeft iets tijd nodig om tot bloei te komen. Jezus vertelt daar een prachtige gelijkenis over. Een vijgenboom draagt geen vrucht en de eigenaar stelt voor om de boom om te hakken. De wijngaardenier, die voor de boom zorgt, vraagt om nog één jaar uitstel.

Misschien zal de boom dan vrucht gaan dragen. Karel Eykman vertelt dit verhaal na in zijn boek Hoor eens even:

'illustratie de vijgenboomBoer Heermans heeft een kleine appelboomgaard met zes appelbomen. Hij komt aangelopen om te kijken hoe zijn appelbomen erbij staan, of er lekkere appels aan de takken hangen. Ja, de eerste boom heeft appels, de tweede ook, de derde en de vierde en ook de zesde boom: allemaal hebben ze takken vol met heerlijke blozende appels . Maar wat is er aan de hand met de vijfde boom? Boer Heermans kijkt eens onder de blaadjes, maar geen appeltje te zien. Dat is gek. Een appelboom zonder appels. Is dat eigenlijk nog wel een appelboom? Die kan je beter een niksboom noemen. Ja toch? Hij gaat een bijl halen en roept Jaap. 'Jaap' zegt hij, 'hak die boom maar om, die nummer vijf. Ik heb niks aan die boom.'

Boer Heermans legt de bijl alvast tegen de wortels van de boom. Dan komt Jos, zijn zoon, eraan.
Jos zegt: 'Moet Jaap die boom omhakken? Laat het hem alsjeblieft niet doen. Laat mij het nog een jaar proberen. Ik zal extra goed voor hem zorgen. Ik zal gieteren als het droog is. Ik zal Koeienpoep stoppen in de grond om hem heen. Daar groeit hij van. Maar hak hem niet om, hij hoort er ook bij!'
'Goed,' zegt boer Heermans. 'Je mag het een jaar proberen, maar als er dan nog geen appels aangroeien, dan gaat hij om.'
Jos doet erg zijn best voor boom nummer vijf. In de zomer gietert hij. In de herfst maakt hij de grond mooi zacht met zijn schop en doet koeienpoep in de grond erom heen. Hij haalt onkruid weg en in de winter krijgt de boom een jasje van stro om de stam. Dat is lekker warm.
Boom nummer vijf krijgt in de lente veel kleine bloemen en later groene blaadjes en er groeien klein bolletjes aan de takken. Dat worden appels.
Aan het begin van de herfst hebben ze hun manden vol. Van elke boom evenveel. En van elke boom zijn de appels even lekker. Van nummer, een, twee, drie, vier en nummer zes. Maar ook van nummer vijf! Zij zijn allemaal echt appelboom!

Karel Eykman, Hoor eens even. (Alleen tweedehands verkrijgbaar)

De tijd van je leven
(naar het bijbelboek Prediker 3, 1-15)

n tijden zijn in gods hand hartje mijHet wordt nu tijd dat ik jou vertel:
Elke minuut is gewonnen
die jij hebt gevonden
Gebruik die dan goed
want de tijd gaat snel.
neem voor alles de tijd
tijd vergooien is zonde.

Er is tijd die vergaat
en vlug is vergleden
Tijden van haat
of een tijd voor vrede.
Een tijd van gaan
een tijd van komen.
na de stijd om 't bestaan
een tijd van dromen.
Er is een tijd dat je wint
er is tijd te verliezen.
Een tijd die je bindt
een tijd dat je mag kiezen.

Een tijd lukt het niet
dan tijden met kansen.
Een tijd van verdriet
dan tijd om te dansen.
Tijden van sloop
dan tijd om te bouwen.
Tijden van hoop
na tijd om te rouwen.

Er zijn tijden van nood
maar ook tijden van geven.
De tijd van de dood
en de tijd van je leven.

Al die tijd
rest je niets anders dan
genieten van eten en drinken met
anderen.
Dat gunt ons God
en niets anders kan daar ook maar
iets aan veranderen.

(0vergenomen uit: Imme Dros e.a., Het Hoogste Woord, bijbel voor kinderen)

Ruth Hartog

Artikelen in dit thema Tijd voor de tijd

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook