Niet wegdoen!

Thema van Veertigdagentijd en Goede Week 2020

In deze Veertigdagentijd, die op 26 februari op Aswoensdag begint, staan we stil bij alles wat we makkelijk wegdoen: eten, spulletjes, takken waar nog nauwelijks knoppen aan zitten, verpakkingen, oude verhalen, een verdorde plant... en ons thema is NIET WEGDOEN! Je kan ze een nieuw leven geven! 
Als Pilatus aan het volk vraagt wat hij wat Jezus moet doen, roepen ze: "Weg met Hem, weg met Hem!"
Als Jezus dan, weggedaan door de mensen, aan het kruis is gestorven en begraven, gebeurt er op de derde dag iets onvoorstelbaars. God schenkt hem nieuw leven!  Daarom oefenen we ons zes weken in het 'niet wegdoen'. Wat waardeloos lijkt te zijn, is vaak van onschatbare waarde! Onze vijf rubrieken zijn vol met 'Niet wegdoen' kijktafels, versjes, Bijbelverhalen, verdieping, gebedjes, prentenboeken en knutsel-en-doe-tips. Ze helpen jou en je kinderen op de waardevolle weg naar Pasen op 12 april.

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook