Niet wegdoen!

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van kijktafels passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Voor de Goede Week en Pasen 2020

Voor de kijktafels voor de Goede Week gebruiken we dezelfde eenvoudige schaal gevuld met steentjes of zand als in de Veertigdagentijd.

Palmzondag is de eerste dag van de Goede Week. In de verschillende Evangelies lezen we dat Jezus op weg is naar Jeruzalem, om daar samen met zijn leerlingen het Joodse Paasfeest  (Pesach) te vieren. Na drie jaar te zijn rondgetrokken in Israël, zijn de Joodse religieuze leiders op zijn zachts gezegd niet echt blij met Jezus. Jezus geneest zieken (ook op Sabbat, de dag waarop er niet gewerkt mag worden), geeft aan blinden het gezicht, gaat weldoende rond. Hij trekt op met tollenaars en zondaars, vergeeft zonden en gunt mensen een nieuw begin!  Met behulp van parabels vertelt Jezus als een echte leermeester de mensen die hem volgen over zijn Vader in de hemel en het koninkrijk van God.
Omdat Israël leeft onder de bezetting van de Romeinen en er ook groeperingen zijn die hen met geweld willen verjagen, hoeft er maar iets te gebeuren en de lont ontsteekt het kruitvat! Wat is dat voor een Koninkrijk waar Jezus over spreekt? En als je over God spreekt als een vader, dan vind je jezelf zijn zoon en dat was godslasterlijk. Het allerliefste zagen de religieuze leiders Jezus van de aardbodem verdwijnen, zodat het precaire evenwicht tussen het bezettingsleger, stroman Pilatus (de landvoogd aangesteld door de keizer van Rome) en de Joodse Hoge Raad niet verstoord zou worden.

PALMZONDAG

KTNW GW detail palmzondag mantelweg IMG 2279Jezus nadert de stadspoorten van Jeruzalem. Hij rijdt op een ezeltje (en komt niet als een machthebber 'te paard') en is omringd door zijn trouwe volgelingen.

De mensen krijgen hem in de gaten en halen hem als hun nieuwe koning binnen! Een koning die hen misschien wel zal bevrijden van de gehate bezetters, een koning die geen onrechtvaardig torenhoge belastingen heft, een koning die de gewone mensen ziet staan, die naar hen luistert, die je mag aanraken, een koning zoals zij die graag willen hebben, een koning die op koning David lijkt, en het goed voor heeft met zijn volk.' Al deze hoopvolle verwachtingen komen samen op dit moment. Je leest het in bijv. Matteüs 21,1-17.

Daarom spreiden de mensen hun mantels uit op de weg, halen palmtakken van de bomen en zwaaien ermee. Ze juichen Jezus toe: "Gezegend hij, die komt in de naam van de Heer, Hosanna, zoon van David! "

KTNW GW palmzondag geheel IMG 2279 2

Teken wat kleine eenvoudige mantels op een wit papier en kleur deze in en knip ze uit.
Je kan ook manteltjes uit bedrukt papier of restjes stof knippen.

Leg de mantels als een weg op de kijktafel samen met een palmtakje.

In de viering van Palmzondag worden palmtakken gezegend die je mee naar huis mag nemen.

In veel kerken is er in het weekend een gezinsviering waarin zelfgemaakte Palmpaasstokken een rol spelen.

Meer informatie vind je in jullie parochieblad of op de website van de parochie.

 

WITTE DONDERDAG

Die eerste dagen, in afwachting van het Paasfeest, is Jezus vaak in en rond de tempel te vinden waar Jezus doorgaat met mensen te genezen. Hij discussieert met Schriftgeleerden en Farizeeërs. De spanningen lopen op nu Jezus in het hart van het religieuze centrum zich de mond niet laat snoeren. Inmiddels heeft een van de leerlingen, Judas Iskariot een 'bondje' gesloten met de Joodse religieuze leiders. Tegen een vergoeding van 30 zilverlingen zal Judas ze in informeren over een plaats waar Jezus niet omringd is door een menigte mensen, zodat ze hem - stiekem en zonder protest - gevangen kunnen nemen.

KTNW GW Wiitedonderdag detail brood en wijn IMG 2287Het is donderdag geworden en de andere leerlingen hebben alles voorbereid om het Joodse Paasfeest (Pesach) te vieren. Het feest bestaat uit de maaltijd waarmee de bevrijding uit Egypte wordt herdacht. Het feest van de bevrijding uit het land van  dood en slavernij, door het water van de Rietzee op weg naar het beloofde land. Tijdens deze maaltijd wordt o.a. lamsvlees gegeten, samen met bittere kruiden, ongedesemd brood en wijn.

Jezus voorvoelt dat zijn leven in gevaar is en dat dit zijn laatste maaltijd is samen met zijn leerlingen. Hij pakt het brood van de tafel, breekt het en deelt het rond. Zo zal zijn lichaam gebroken worden voor velen. Ook de wijn deelt hij rond. Het is zijn bloed dat vergoten zal worden. Hij vraagt zijn leerlingen als ze in de toekomst bij elkaar zullen zijn - ter gedachtenis aan hem, het brood samen te breken en delen en de beker te delen. Zo zal hij in tekens in hun midden aanwezig zijn.

KTNW GW Witte Donderdag geheel2 IMG 2285 2Vervang op de kijktafel de paarse doek voor een witte ondergrond. Zo'n witte doek lijkt op het witte kleedje dat op het altaar wordt gelegd als wij zondags Eucharistie vieren en doen wat Jezus ons gevraagd heeft. Op dit kleedje - ik noemde het bij de voorbereiding op de Eerste Communie het 'vertelkleedje' van de kerk - worden de beker gevuld met wijn en het ongedesemde brood gezet. Ze verwijzen naar het lichaam en bloed van Christus, en helpen ons steeds meer te worden wat we zijn: het lichaam van Christus dat zijn aanwezigheid in onze wereld handen en voeten geeft.

Zet op de kijktafel een bekertje of glas wijn en een schaaltje met matzes. Matzes zijn ongedesemd brood, dus gebakken zonder rijsmiddel of gist. Hetzelfde type brood dat gebruikt wordt tijdens de Pesachmaaltijd. Het palmtakje laat ons zien dat het nog maar enkele dagen geleden is dat Jezus als een koning Jeruzalem binnenkwam. Vannacht zal Judas hem verraden....

GOEDE VRIJDAG
KTNW GW Goede Vrijdag detail weg met hem IMG 2292 2Jezus is gevangen genomen en voor de hogepriesters geleid. Ze ondervragen hem. Maar omdat ze wel mogen rechtsspreken als het over religieuze dingen gaat, maar niet de doodstraf mogen voltrekken, brengen ze Jezus geboeid naar de landvoogd Pilatus. De leiders en hun handlangers mengen zich onder de mensen die zich voor het paleis van Pilatus hebben verzameld en hitsen het volk op.
Pilatus ondervraagt Jezus ook en vindt geen schuld in hem en wil Jezus - na hem geseseld te hebben - vrijlaten. Maar de publieke opinie is beinvloed en de mensen willen dat Pilatus liever Barabbas (een opstandeling) vrijlaat dan Jezus. Jezus blijft consequent in zijn handelen. Hij weet dat het zinloos om zich te verdedigen tegen de verdraaide waarheid en zwijgt. **

Als Pilatus dan vraagt wat hij met Jezus moet doen, roepen de mensen 'Weg met Hem!, Kruisig Hem!". 

KTNW GW Goede Vrijdag geheel2 IMG 2294 2Jezus, de mensenzoon, die elk mens nieuwe kansen gaf en hun waardigheid teruggaf, wordt zelf afgedankt en weggedaan.

Op de kijktafel van Goede Vrijdag staat de Prentenbijbel van Marijke ten Cate open bij de illustratie waarop je Jezus, Pilatus en de mensen te zien zijn, die roepen 'Weg met Hem!'

Op de voorgrond ligt op de steentjes een kruis met een palmtakje.

Jezus zal alle lasten op zijn schouders nemen. UIt liefde voor de mensen van alle tijden.

Hij draagt alle fouten, missers en schuld van de mensheid - samengebald in het zware kruis mee - hij ondergaat zijn lijdensweg, alleen.

** lees de bijdrage van Tim Schilling 'Op zoek naar de daders' om meer te begrijpen van de beweegredenen om Jezus te willen doden. Ga naar...

PASEN

Op de kijktafel van Pasen komen een aantal dingen die in de Veertigdagentijd een nieuw leven hebben gekregen, terug. Het paasmandje, de lentebloemen van wc-rolletjes, de ontluikende magnolia, kersenbloesem, de groene roos van Jericho, het mandje met eitjes.

Vul de schaal aan met lentedingen die je hebt. Ik gebruikte o.a. gele vogeltjes.

Er brandt een gele kaars op de onderzetter 'Leve het nieuwe Leven!' uit het kofferrtje 'Beginnen maar', maar deze onderzetter zit ook in het Kijktafelboek.

KTNW Pasen detail narcissen vogeltje IMG 2311 KTNW Pasen detail vogeltje bloesem IMG 2308 KTNW Pasen detail lichtje onderzetter IMG 2302

KTNW Pasen detail kruis en afbeedling IMG 2306 2Een grote platte schaal is met de witte steentjes gevuld. De ondergrond heeft de liturgische feestkleur 'wit'.

Op de achtergrond staat de Prentenbijbel van Marijke ten Cate open bij hoofdstuk 21 ' Het graf is leeg'. Je ziet de vrouwen die Jezus lichaam willen verzorgen bij het lege graf!

Het kruis dat op zijn kant ligt, samen met een witte doek verwijst naar dat het lijden voorbij is.

Jezus, de mens die de mensen wilden wegdoen, is uiterst waardevol in Gods ogen.

God heeft Jezus niet aan het dodenrijk overgelaten, maar Hem nieuw Leven geschonken. De verrezen Christus leeft!

KTNW Pasen geheel6 IMG 2310 2

Zalig Pasen!

Ellie Keller-Hoonhout

Artikelen in dit thema Niet wegdoen!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook