Niet wegdoen!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen over tweede kansen!

In de Bijbel lezen we veel verhalen over zuinig zijn: zuinig op wat je van God krijgt, maar ook zuinig zijn op wie je bent. God gooit nooit zomaar iets of iemand weg. Hij geeft mensen graag een tweede kans. En zelfs als mensen je afkeuren en niets meer van je willen weten, zoekt God je weer op. Hij bewaart je, voor altijd!

KB noach God heeft spijtNoach

Als God de wereld heeft gemaakt, is alles goed. Maar als snel gaat het mis. Mensen denken niet meer aan God, maar alleen aan elkaar. Ze doen elkaar pijn en maken ruzie. God krijgt er spijt van dat Hij de wereld heeft gemaakt. Hij wil opnieuw beginnen. Daarom komt er een enorme watervloed, die heel de wereld schoon spoelt. Alleen Noach, zijn familie en de dieren blijven bewaard.

Na de regen wordt de aarde weer droog. Iedereen mag naar buiten komen. Als God dat ziet, krijgt Hij weer spijt, schrijft Gerrie Huiberts: ‘Hij dacht: ‘Zoiets moet ik nooit meer doen. (…) Hoe de mensen ook zijn, ik ben hun God en ik hoor bij ze. Ik zal altijd van ze blijven houden.’ God belooft dat Hij de wereld nooit meer weg zal doen. Als teken daarvan zet hij de regenboog in de wolken.

Je vindt het verhaal van Noach o.a. in Het begon met licht van Gerrie Huiberts

KB mannaManna

Als God het volk heeft bevrijd uit Egypte, trekken ze door de woestijn. Daar is het kaal en dor. Er is nauwelijks iets te eten. Gelukkig zorgt God voor zijn volk. Hij geeft hen iedere dag manna, kleine witte korreltjes waar je brood van kunt bakken. God geeft iedere dag precies genoeg om van te leven. Je kunt het manna niet bewaren. Zo leert het volk om op God te vertrouwen.

Je vindt het verhaal over het manna o.a. in Volg Mij van Liesbeth van Binsbergen

De boom die geen vrucht geeft

Jezus vertelt een keer een gelijkenis over een boom die geen vruchten draagt. Karel Eykman vertelt het verhaal na in Hoor eens even.

Boer Heermans heeft een kleine appelboomgaard met zes appelbomen. Hij komt aangelopen om te kijken hoe zijn appelbomen erbij staan, of er lekkere appels aan de takken hangen. Ja, de eerste boom heeft appels, de tweede ook, de derde en de vierde en ook de zesde boom: allemaal hebben ze takken vol met heerlijke blozende appels . Maar wat is er aan de hand met de vijfde boom? Boer Heermans kijkt eens onder de blaadjes, maar geen appeltje te zien. Dat is gek. Een appelboom zonder appels. Is dat eigenlijk nog wel een appelboom? Die kan je beter een niksboom noemen. Ja toch? Hij gaat een bijl halen en roept Jaap. 'Jaap' zegt hij, 'hak die boom maar om, die nummer vijf. Ik heb niks aan die boom.'
KB appelboomBoer Heermans legt de bijl alvast tegen de wortels van de boom. Dan komt Jos, zijn zoon, eraan.
Jos zegt: 'Moet Jaap die boom omhakken? Laat het hem alsjeblieft niet doen. Laat mij het nog een jaar proberen. Ik zal extra goed voor hem zorgen. Ik zal gieteren als het droog is. Ik zal koeienpoep stoppen in de grond om hem heen. Daar groeit hij van. Maar hak hem niet om, hij hoort er ook bij!'
'Goed,' zegt boer Heermans. 'Je mag het een jaar proberen, maar als er dan nog geen appels aangroeien, dan gaat hij om.'
Jos doet erg zijn best voor boom nummer vijf. In de zomer gietert hij. In de herfst maakt hij de grond mooi zacht met zijn schop en doet koeienpoep in de grond erom heen. Hij haalt onkruid weg en in de winter krijgt de boom een jasje van stro om de stam. Dat is lekker warm.
Boom nummer vijf krijgt in de lente veel kleine bloemen en later groene blaadjes en er groeien klein bolletjes aan de takken. Dat worden appels.
Aan het begin van de herfst hebben ze hun manden vol. Van elke boom evenveel. En van elke boom zijn de appels even lekker. Van nummer, een, twee, drie, vier en nummer zes. Maar ook van nummer vijf! Zij zijn allemaal echt appelboom!

Zo is het met God ook. Als wij geen vrucht dragen, gooit Hij ons niet zomaar weg. Hij geeft ons een nieuwe kans.

Karel Eykman, Hoor eens even

KB 12 mandenDe wonderbare broodvermenigvuldiging

Op een dag heeft Jezus heel lang verteld over het Koninkrijk van God. De mensen hebben uren naar hem geluisterd. Nu is het tijd om te eten. Jezus vraagt aan zijn discipelen of zij de mensen te eten kunnen geven. Daar schrikken ze van: zoveel mensen, hoe kun je daar ooit genoeg eten voor kopen? Er is wel een jongetje dat wat brood en vis bij zich heeft. Jezus neemt de broden en de vissen, breekt het en deelt uit, net zolang tot iedereen genoeg heeft. Er is zelfs nog over: twaalf mandjes vol. Zo hebben de discipelen elk genoeg voor de volgende dag. Er wordt niets weggegooid, het is precies genoeg.

Je vindt het verhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging o.a. in De Prentenbijbel van Marijke ten Cate

KB pilatusPilatus
In de Goede week lezen we de verhalen over Jezus. We horen hoe hij gevangen wordt genomen. Pilatus moet beslissen wat er met hem gaat gebeuren. Hij wil Jezus eigenlijk vrijlaten, maar dat durft hij niet. Daarom geeft hij het volk de keuze. Hij zet naast Jezus een andere gevangen, Barabbas. Wie willen jullie dat ik zal vrijlaten, vraagt Pilatus. Barabbas, schreeuwen de mensen. En wat moet er dan met Jezus gebeuren, vraagt Pilatus? Weg met hem, schreeuwen de mensen. Ze willen Jezus wegdoen. Ze willen niet langer naar hem luisteren. Ze begrijpen niet hoe kostbaar Jezus is.


Je vindt het verhaal over Pilatus o.a. in De Prentenbijbel

KB pasenPasen
Vandaag is het Paasfeest. Het feest van het leven. God laat zien dat Hij nooit iemand loslaat. Hij houdt Jezus vast, dwars door de dood heen. We mogen geloven dat God ook ons vasthoudt, zelfs als we sterven. `

Bart Robbers schrijft in Allemaal feestdagen:
‘Op aarde ben je geboren en in de aarde mag je lichaam of de as van je lichaam rusten tot de Heer weer komt, en je roept. Want opstaan hoort er ook nog bij.’

Je vindt het verhaal van Pasen in bijna alle kinderbijbels.

Deze illustratie komt uit Bijbelse verhalen voor jonge kinderen en is gemaakt door Annemarie van Haeringen

Ruth Hartog-Hoogendam

Artikelen in dit thema Niet wegdoen!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook