Wonderlijke wegwijzers

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van kijktafels passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Op weg naar Kerstmis

Zoek in de woonkamer een plek waar je een weg kunt maken. Denk aan een brede vensterbank, of bovenop de piano, de schoorsteen, het dressoir, een plank in de boekenkast of op jullie grote eettafel.

KT advent start1Wat heb je nodig?

- een paarse (of naturel kleur) tafelloper/doek/lap
- kleine siersteentjes
- adventsgroen: klimop, takjes conifeer. dennetakken, hulst e.d.
- 4 grote en 22 kleine waxinelichtjes
- (als je hem hebt) de groene onderzetter uit het rode koffertje 'Beginnen maar!' met de tekst Verlangen naar Kerstmis.

De liturgische kleur van de Advent is paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Door voor een paarse ondergrond te kiezen, leg je thuis in je gezin een verbinding met datgene wat er ook in de kerk te zien is. Zo kunnen we ons ook extra verbonden voelen met onze geloofsgemeenschappen. 

Kt Advent start aangekleedDoen

* Maak van de kleine steentjes een mooie slingerende weg
 
* Zet de waxinelichtjes op de weg. We beginnen met de kijktafel op de eerste zondag van de Advent (zondag 29 november).

* Om de vier zondagen extra te accentueren geef je ze een groot waxinelicht. De door-de-weekse-dagen krijgen een klein waxinelichtje. Tip: Als je later met de kijktafel start, pas dan de lengte van de weg en de hoeveelheid lichtjes aan. Omdat Kerstmis op vrijdag valt, zie je in deze opstelling vier kleine lichtjes na de vierde zondag van de Advent.* Schik rond de weg kleine takjes groen. 

* Ga naar de rubriek 'Knutselen en doen'. 
* Print de vier symbolen die horen bij de vier Adventszondagen uit.
Ze zijn op ware grootte getekend door Marjet. Als je ze uitknipt hebben ze dus meteen het goede formaat. Ga naar ....

* Verstevig de symbolen eventueel door ze eerst op dun karton te plakken en dan uit te knippen.


De eerste zondag van de Advent (29 november)

Symbool/wegwijzer: DE ENGEL

In het Evangelie van Lucas (1,26-38) horen we hoe Maria in Nazaret bezoek krijgt van een engel. Er volgt een wonderlijke boodschap: 'U zult zwanger worden en een zoon baren die u de naam Jezus moet geven. Hij zal Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.' Maria is stomverbaasd. Wordt zij moeder? Hoe kan dat? Om de boodschap goed tot haar te laten doordringen zegt de engel 'Uw verwante Elisabet, is op haar oude dag zwanger geworden; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar is al in haar zesde maand. Bij God is niets onmogelijk.'

Kt Advent eerstezondag IMG 2513In ons Adventsversje wordt dit zo verwoord: 

Maria zit te bidden
tot God, ze houdt van Hem.
Ineens is daar een engel,
die zegt met zachte stem:
‘Je zult een kindje krijgen, 
Hij is de Zoon van God.’
Heel even voelt ze twijfel.
Dan zegt ze: ‘Het is goed.’

Refrein

Ja, soms geeft God een teken en vraagt ons óp te staan, 
een wonderlijke wijzer om op weg naar Kerst te gaan.

Zet de engel bij het eerste (grote) waxinelicht en steek het lichtje aan.

TIP: In de rubriek 'Bidden en vieren' vind je een mini-viering voor bij het aansteken van het lichtje van de adventszondagen. Ons adventsversje, het bijpassende bijbelverhaal en een gebedje vormen de kern daarvan. Ga naar de mini-viering.

Op maandag, dinsdag enz. steek je het volgende (kleine) lichtje aan. Je kunt bij het aansteken telkens het weekcouplet met refrein of alleen het refrein opzeggen.

KT Advent week1 IMG 2515

Aan het eind van de eerste week van de Advent zie je het lichtjes-pad al ontstaan!

De tweede zondag van de Advent ( 6 december)

Symbool/wegwijzer: OMHELZING

Maria gaat op bezoek bij Elisabet. Als ze elkaar begroeten met een omhelzing voelt Elisabet iets bijzonders: op het moment dat ze de begroeting van Maria hoort, springt het kind van blijdschap op in haar schoot.

Wat een teken! Dit is geen gewone beweging van een ongeboren kindje. De baby van Elisabet, die later - als hij volwassen is geworden - Johannes de Doper wordt genoemd, hij herkent als het ware al wie Jezus later zal zijn. HIj springt op van vreugde!

KT Advent symbool week2

* Zet de afbeelding van de omhelzing van Maria en Elisabet bij het lichtje van de tweede zondag en steek het lichtje aan. 

* Zeg het versje. Kennen je kinderen het refrein al?

Maria gaat, net zwanger,
naar Elisabet, haar nicht,
die, al wat maanden langer,
óók in verwachting is.
Ze knuffelen en juichen
om de grote macht van God
Elisabeth haar baby
springt mee in mama’s schoot! *

Refrein:
Ja, soms geeft God een teken en vraagt ons óp te staan, 
een wonderlijke wijzer om op weg naar Kerst te gaan.

* Lees het bijbelverhaal van de week voor. Dit verhaal kun je vinden in de rubriek 'Vertellen'. Ga naar...

KT Advent verlangennaarkerstmis * Steek elke dag van de tweede week ook telkens het lichtje van de dag van.

* Vervang opgebrande lichtjes, zodat de weg richting Kerstmis steeds langer en lichter wordt. 

* Je kunt de Adventstafel ook verder aankleden.
Ik schikte in een klein borrelglaasje enkele takjes van een conifeer en zette dit op de groene onderzetter 'Verlangen naar Kerstmis'.
Zo krijg je een mini-'kerstboompje'. Met Kerstmis kun je dit boompje met kleine balletjes versieren.

Het lichtjes-pad wordt langer en langer. Aan het eind van de tweede week ziet de Adventskijktafel er zo uit: 

KT Advent week3

De derde zondag van de Advent (13 december)

Kt Advent symboolweek3Symbool/wegwijzer: De dromende Jozef en de boekrol 

In het Evangelie van Matteüs (1,18-25) krijgt Jozef, de verloofde van Maria, een droom waarin een engel uitlegt wat er staat te gebeuren: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is het werk van de heilige Geest ... opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: 'Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zij zullen hem de naam Immanuël geven, wat betekent 'God-met-ons'.*

Kt Asdvent rozekleur

De derde zondag van de Advent heeft een speciale naam. Hij heet 'Gaudete', dit betekent 'Verheug u!' We zijn op de helft van de Adventsperiode. Kerstmis komt dichterbij. Het paars van de Advent vermengt zich met de liturgische kleur wit van Kerstmis. Daarom is de kleur van deze zondag roze.

*Zet in een klein vaasje enkele roze bloemetjes. Je kan ook een roze lintje om het waxinelichtje doen. Wees creatief.

* Zet de dromende Jozef bij het lichtje van de derde zondag en ontsteek het vlammetje. De boekrol beeldt de belofte van de profeet uit. Maak er een mooi, verstild moment van.

* Maak gebruik van het versje, het bijbelverhaal, het gebedje te vinden in de rubriek 'Bidden en vieren'. Je vindt die knop bij de rubrieksknoppen onder de headerfoto.

Het versje klinkt zo:

Jozef kan niet slapen.
Houdt Maria nog van hem?
Moet hij het uit gaan maken?
Dan droomt hij van een stem.
‘Je kunt gerust gaan trouwen
met haar die je bemint.
Zij wordt, uit alle vrouwen,
de moeder van Gods kind.

Refrein:
Ja, soms geeft God een teken en vraagt ons óp te staan, 
een wonderlijke wijzer om op weg naar Kerst te gaan.

* Steek de volgende dagen van de derde week weer elke dag het bijbehorende kaarsje aan. Hoeveel dagen duurt het nog voordat het Kerstmis wordt? 

KT Advent weekdrie overzicht

De vierde zondag van de Advent (20 december)

Kt Advent symboolweek4Symbool/wegwijzer: KRIBBE

In het evengelie van Lucas krijgen de herders een boodschap van een engel. (Lucas 2,8-20)
De herders zijn bang van deze wonderlijke verschijning terwijl ze de wacht houden bij hun kudde schapen.

Maar de engel zegt: 'Vreest niet. Ik verkondig u een blijde boodschap ... dit zal u een teken zijn: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.'

In ons versje klinkt het zo:

In ‘t weiland liggen schapen,
daarboven schijnt de maan.
De herders, die half slapen,
zien plots een engel staan.
‘Niet schrikken, ik breng vrede!
Een belofte wordt vervuld:
een Kindje dat u heden
in een kribbe vinden zult!’

Refrein:
Ja, soms geeft God een teken en vraagt ons óp te staan, 
een wonderlijke wijzer om op weg naar Kerst te gaan.

* Zet de kribbe (zonder kindje!) bij het lichtje van de vierde zondag en ontsteek het vlammetje. Nog vier dagen en het wordt Kerstmis!

 KT Advent week4 overzicht

Kerstmis (25 december)
Symbool/wegwijzer: kindje in de kribbe

Blij dat U er bent voor ons
* Knip de engel uit het symbool van week 1, Maria uit het symbool van week 2, de boekrol uit het symbool van week 3 en het kindje uit de print van week 4.
* Plak deze elementen rond de kribbe, natuurlijk komt het kindje Jezus midden in het hooi in de kribbe. Op het voorbeeld zie je hoe dat eruit kan zien.

* Draai de groene onderzetter om. Op de goud-gele kant staat: 'Blij dat u er bent voor ons', een toepasselijke tekst nu Jezus in ons midden geboren is. 

KT Advent Kerstmis* Breng de Adventskijtafel in Kerstfsfeer. Versier het 'kerstboompje, voeg kleine kerstballetjes of rode besjes toe. 

Met Kerstmis komen alle wegwijzers bij elkaar!

- De engel die vrede wenst aan alle mensen van goede wil,

- Maria die net bevallen is van haar wonderlijke zoon en

- daarmee de profetie van Jesaja vervult. 

* Zet eventueel nieuwe lichtjes op de kijktafel en steek ze met Kerstmis allemaal aan! Extra mooi is het om de paarse ondergrond te vervangen door wit (of goud of wat jullie mooi vinden).

* Lees op Kerstmis - als alle kaarsjes branden - het Kerstverhaal voor uit jullie kinderbijbel en

* Maak gebruik van ons versje dat natuurlijk ook een kerst-couplet heeft:

Zo zijn we aangekomen
bij de kribbe in de stal.
De pasgeboren koning
brengt vrede, overal!
Hij wijst ons naar de Vader
en maakt ons mensen één.
‘t Is Kerstmis op de aarde,
’t Is feest voor iedereen! 

KT Advent week5 met sterTussen Kerst en Driekoningen
symbool/wegwijzer: ster

* Zet een ster achter de kribbe

* In de dagen na Kerstmis kun je elke dag de kaarsjes van jullie kijktafel aansteken.

* Zet eventueel de drie koningen van jullie kerstgroep op de kijktafel en laat ze elke dag een stukje dichterbij komen.

* Op weg naar het feest van Driekoningen zeggen we het laatste couplet van het versje:

Drie wijzen uit het oosten,
op weg door duisternis,
ze vragen aan Herodes
waar de nieuwe koning is.
Dan zien ze aan de hemel
een schitterende ster!
Vooruit met de kamelen,
het is nu niet meer ver!

Driekoningen (6 januari)
symbool: Driekoningenkaars

De drie wijzen hebben een ster gezien en zijn op zoek gegaan naar de nieuwe koning. Ze nemen geschenken mee: goud, wierook en mirre en vinden de pasgeboren koning uiteindelijk in Bethlehem! 

* Zet een witte Driekoningenkaars op de kijktafel. 

* Steek op het feest van Driekoningen de 'Driekoningen-kaars' aan! Versier die eventueel met een ster of met drie kroontjes.

Driekoningen kijktafel 

Ik wens jullie mooie momenten rond de kijktafel en een goede Advents-en Kersttijd!

Ellie Keller-Hoonhout 

Artikelen in dit thema Wonderlijke wegwijzers

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook