Vakantie-vieren!

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Heer, leer ons bidden

Zo"n twintig jaar geleden hoorde ik een Afrikaanse vrouw een zeer directe vraag stellen aan een jonge priester: “Hoe zouden wij moeten bidden?” Het deed me denken aan het verzoek van de leerling aan Jezus, “Heer, leer ons bidden” (Lucas 11,1). Het zijn vragen die een concreet antwoord vergen. Daaraan voldeed het antwoord van Jezus – hij bad het Onze Vader voor – maar het antwoord van de jonge priester schoot naar mijn mening te kort, omdat het te vaag was.concreet en praktisch
Diegene die kinderen wil leren bidden, moet het ook concreet en praktisch houden. We kunnen filosoferen over gebed (want alles dat ons openstelt voor Gods werking kunnen wij een 'gebed' noemen), maar de meeste kinderen zijn gebaat bij regelmaat en specifieke woorden en gebaren. De herhaalde houding en woorden (bijvoorbeeld aan tafel, voor het slapen gaan, en tijdens de zondagsviering) zijn voor hun een signaal: we zijn nu aan het bidden; nu richt ik mijn aandacht op God.voor het slapen gaan
Bij ons thuis vind ik vooral het bidden voor het slapen gaan vruchtbaar. Dan kniel ik naast het bed van mijn kind en bidden we samen het Onze Vader. Daarna is er ruimte voor een 'speciaal gebed' voor die dag. Zijn we dankbaar voor iets? Maken we ons zorgen over iets? Is iemand bijzonder in nood?

je kinderen dragen
Tijdens het bidden moet ik mijn kinderen er soms aan herinneren, wat we aan het doen zijn. Mijn dochter, die dan in haar bed ligt, krabt graag in mijn haar (iets dat ze geleerd heeft, denk ik, van de 'luizenmoeders' op school). Mijn zoon klimt liefst op mijn rug of verstopt zich onder zijn deken. “Ben je echt aan het bidden?” vraag ik hem dan. Als hij op mijn rug ligt, biddend met zijn ellebogen op mijn schouders, denk ik vaak aan de buidelrat dat we een keer moesten wegsturen uit onze tuin in Seattle. Ze kwam een keer langslopen met zes kindjes op haar rug!

parel in de hand II

juiste perspectief
Het bidden van de 'speciale' intenties is een belangrijk moment. Dan krijg je soms iets te horen dat je nog niet gehoord hebt (wie het moeilijk heeft op school, wie jarig is enz.). Bovendien zie je de dag in het juiste perspectief: 'Aan de Heer behoort de aarde en al wat zij omvat, het vaste land en zijn bewoners' (Psalmen 24,1). Alles wat we hebben, is een geschenk, en geen probleem is te groot voor de Barmhartige.

pinksterkaart duif/zon horizontaal

leermoment
Dit moment van het samen bidden, kan ook een leermoment zijn voor hoe men bidt. Ten eerste probeer ik mijn kinderen duidelijk te maken dat gebed nadrukkelijk op God gericht is. Er is een verschil tussen het 'praten over' dingen en het werkelijke aanbieden van onze intenties aan God. Een gebed roept God bij naam – 'Lieve God' of 'Vader' of 'Christus' of 'Heilige Geest'. Dit bevordert onze gemeenschap met Hem. Verder probeer ik te laten zien dat bidden niet alleen maar smeken is. Het is ook loven en danken, vragen stellen, spijt betuigen, stil zijn en meer. Tijdens de speciale intenties laat ik dit merken door onze gebeden op verschillende manieren te formuleren.

afbeelding uit bidden is als ademen docete

tien sleutels
Een goed boek over bidden voor volwassenen is De tien sleutels van het gebed, door père Pierre-Marie Delfieux. De tien sleutels zijn volgens hem:

1.De Geest bidt al in ons.
2.In de naam van Jezus.
3.Bidden met het hart van een kind.
4.Nederigheid.
5.In het verborgene.
6.De wil om te volharden.
7.Ook met het lichaam bidden.
8.De liturgie van de Kerk.
9.Bidden in de stad.
10.Voortdurend, ononderbroken, zonder einde.

Deze principes licht hij toe aan de hand van de heilige Schrift en de levenservaring van de heiligen. Helaas is dit boek niet overal te krijgen. Wat wel overal te koop is en nog veel meer te vertellen heeft over bidden, is de Catechismus van de Katholieke Kerk. Deel vier biedt een uiteenzetting over de betekenis en verschillende vormen van gebed in de christelijke traditie.

Bij deze mijn gebed voor de lezers van Geloven Thuis, dat hij (/zij) de vruchten van het gebed mag kennen in zijn of haar leven en in het leven van onze kinderen!

TS

terug naar nieuwspagina
naar: Zo kun je bidden als je blij bent

Artikelen in dit thema Vakantie-vieren!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook