Thuis is meer dan een huis

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Verhalen over thuis in de bijbel

In de bijbel vind je veel verhalen over huis en thuis. Woorden als verlangen, gastvrijheid en thuiskomen spelen daar vaak een rol in. We vertellen er enkelen en tippen ook de kinderbijbels waar je deze verhalen kunt vinden.

Verlangen naar thuis
KB Ballingschap Op weg IMG 0458In psalm 126 , ook bekend als 'Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap' wordt bezongen over hoe het zal zijn als de ballingschap van het volk Israël ten einde zal zijn. Het leger uit Babylonië heeft Israël verovert. Alle mensen die er economisch, politiek en religieus ook maar een beetje toe doen, zijn in ballingschap weggevoerd naar het verre Babylon. Zo is het makkelijker om Israël, dat nu de buitengrens vormt van een immens rijk, te kunnen besturen. En daar aan de oevers van de Tigris krijgt het volk spijt dat zij niet alleen hun thuisland kwijt zijn, maar ook de tempel in Jeruzalem - die het hart van hun godsdienst vormt - voorgoed verloren is gegaan.  'Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, zoals rivieren in de woestijn die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen' . Heimwee, verlangen naar thuis. Alle mensen die in het veilige Nederland zijn komen wonen, omdat ze gevlucht zijn voor oorlog en geweld weten het uit eigen ervaring. Ons gastvrije land waar ze zich thuis willen voelen; het is toch niet hun vaderland, waar je met iedereen kunt praten in je vertrouwde moedertaal. 

De Joden weggevoerd in ballingschap, zij kunnen staan voor al die mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. De profeten Jeremia en de tweede Jesaja, proberen er in deze situatie de moed erin te houden. Ze blijven vertellen over hoe God hen niet in de steek heeft gelaten, ze roepen de oude verhalen in herinnering van het begin. Ook het verhaal rond Jona ( dat staat in bijna alle kinderbijbels) en van Ester ( Bijbelse verhalen voor jonge kinderen) ontstaan in de tijd van deze ballingschap.
* Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen: 'Het woord van de profeet Jesaja'
* Het Hoogste woord: 'Aan Babels stromen' en 'Terug naar Jeruzalem'
* Prentenbijbel: 'De muren van Jeruzalem'
* Op Weg: ' Naar Babylon'
* Woord voor Woord: ' Jeremia en Sedekia' e.v.

KB Jairus IMG 0473Als Jezus bij je thuis komt
In het nieuwe testament zien we hoe Jezus drie jaar lang rondtrekt. Het lijkt erop dat hij geen vaste woon-of verblijfplaats heeft. In Mt 8, 19 zegt Jezus zelf: 'De vos heeft een hol en de vogels van de hemel een nest, maar de  Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. Als Jezus in een dorp aankomt, dan gaat hij bij voorkeur niet naar Hoofdstraat met de burgemeesterswoning. Nee, Jezus zoekt die mensen op die om wat voor reden dan ook gemeden worden. 'Vandaag, wil ik bij jouw vertoeven' zegt hij bijvoorbeeld tegen de tollenaar Zacheus (Lc 19, 5).
Hij komt over de vloer bij een Romeinse legeraanvoerder.  De Schriftgeleerden spreken er schande van: 'Hij eet met tollenaars en zondaars'. Maar als Jezus bij jouw vertoeft, verandert er wezenlijk iets in mensen: hun ogen worden geopend, ze herstellen hun fouten, worden genezen,
komen uit hun verstarring, komen weer in beweging...

De vier Evangeliën staan vol met verhalen van wat er gebeurt als Jezus bij jouw thuiskomt en verblijf bij je houdt. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurt in het huis van Simon en Andreas, Zacheus, Jairus, van de melaatse Simon, in het huis van de bruiloft van Kana, het huis van Levi...

In elke kinderbijbel kan je minstens één zo'n verhaal vinden.

KB in huis bij Martha en Maria IMG 0463In het huis van Maria en Martha 
(De twee zusters, geschreven door Karel Eykman en overgenomen uit 'Woord voor Woord')

Jezus was met zijn  vrienden aangekomen in het volgende dorp. Terwijl hij stond te praten kwam er iemand naar hem toe. Hij zei:'Mevrouw Martha laat u vragen of u bij haar komt eten. Iedereen hier kent haar. Het is een fatsoenlijke hard werkende vrouw. U kunt er gerust naar toe.'
Tegen het eind van de middag ging Jezus naar het huis van mevrouw Martha. Martha kwam uit de keuken aangehold. 'Welkom', zei ze. 'Welkom, gaat u toch zitten. Neem deze stoel, die is makkelijker. Ik kan u nu geen hand geven, mijn handen zijn nat van het groente klaarmaken. Wat zal ik voor u klaarzetten? Een kan water en een kruik wijn? Let u maar niet op de rommel. Dat is van mijn zuster. Let u maar niet mijn zuster daar. Ik moet even in de keuken kijken hoe het met mijn vlees staat'.
In de hoek zat een meisje. 'Hoe heet jij?' vroeg Jezus. 'Maria', zei ze. 'Zo heet mijn moeder ook", zei Jezus. 'Het is een mooie naam'. 'Ja' zei ze. 'Maar wat heb je aan een mooie naam?' 'Wat wil je nog meer?', vroeg Jezus. 'Ik weet het niet', zei ze, 'ik wou dat ik het wist'. 'Zal ik het hier maar neerzetten?' zei Martha. Ze kwam binnen met water en wijn. Ze liep om Jezus heen en ging weer naar de keuken.

'Is er iets wat je echt graag wilt? voeg Jezus aan Maria. 'Nee' Zei Maria. 'Er zijn anderen die doen hun best best om goed te leven. Die zorgen dat ze alles doen wat hoort. Die zorgen goed voor hun huis'. 'Zo iemand als je zuster? vroeg Jezus. 'Ja' zei Maria, 'maar zo ben ik niet. Zo kan ik het niet'.
KB Maria Martha en Jezus praten samen IMG 0462'Laat het niet koud worden', zei Martha. 'Anders verpietert het maar'. Ze bracht een dampende schaal met eten binnen. 'Ik ben zo terug' zei ze. 'Als zij daar tenminste even wil helpen'. Ze ging weer de keuken in.
'Ach,' zei Jezus tegen Maria, 'sommige mensen denken dat ze alles al weten. Die weten zo goed hoe je eten moet klaarmaken. Hoe je voor het huis moet zorgen. En hoe het hoort. Die hebben geen tijd meer om te zoeken naar iets nieuws. Naar een nieuwe manier om de wereld zo te maken dat alles er eerlijker aan toegaat. Als je dat echt probeert, als je daar echt naar zoekt, dan vind je altijd wat nieuws. Dan merk je je dat je iets kan waarvan je niet wist dat je het kon. En het huishouden en het eten: dat komt ook wel in orde.
'Zou ik zoiets kunnen?' vroeg Maria.
KB Maria Martha en Jezus afwassen IMG 0461Martha kwam weer langs met borden en schotels. Maar voor ze terugging naar de keuken stond ze stil. Ze zei opeens: 'Ja ziet u, ik sta er helemaal alleen voor. En mijn zuster zit daar maar. Ze doet net of ze al uw wijze woorden begrijpt. Dat is toch niets voor een meisje. Een meisje hoort haar mond te houden en voor het eten te zorgen. Kunt u nou niet eens tegen haar zeggen dat ze mij moet helpen. Naar mij luistert ze niet meer, naar u misschien nog wel.

Maar Jezus zei tegen Martha"'Het is fijn als er lekker eten is. Want dan kun je ook prettiger met elkaar praten. Maar als het eten maken zoveel tijd kost, dat ik niet eens met jullie kan praten, dan is het niet goed. Kom er toch bij zitten'.
Toen deed Martha haar schort af. Ze kwam erbij zitten en ze praatten tot laat in de avond.
Ten slotte hielpen Jezus en Maria nog bij het afwassen. Want daar, in de keuken, konden ze tenminste doorgaan met praten met elkaar.

KB de verloren zoon Kijkbijbel IMG 0465Voorgoed weggaan en toch weer thuis komen 
(De verloren zoon, geschreven en geillustreerd door Kees de Kort en overgenomen uit de Kijkbijbel)

Jezus vertelt nog een verhaal.
Een vader heeft twee zoons. Allebei werken ze bij hem op het land. Op een dag zegt de jongste zoon tegen zijn vader:'Vader, als u later doorgaat, krijg ik een deel van alles wat u bezit. Kan ik dat nu alvast krijgen?' 'Dat kan' zegt zijn  vader en hij verdeelt zijn bezit tussen zijn twee zoons. Kort daarna verkoopt de jongste zoon alles. Dan gaat hij met het geld op reis naar een ver land.

KB verloren zoon eruitgeschopt IMG 0466Ver van huis leeft hij er vrolijk op los. Hij maakt al zijn geld op. Nu heeft hij niets meer te eten. De mensen gooien hem er overal uit!
En dan komt er in dat land ook nog hongersnood... Hij trekt er op uit.
Met veel moeite kan hij werk krijgen bij een boer. Die stuurt hem zijn land op. Hij mag op de varkens passen.
KB verloren zoon bij varkens IMG 0467Wat heeft hij een honger! Hij zou het varkensvoer wel willen opeten! Maar niemand geeft hem wat...
Dan denkt hij bij zichzelf: de knechten die bij mijn vader op het land werken, hebben meer dan genoeg te eten. En ik? Ik sterf hier van de honger. Weet je wat, ik ga terug naar mijn vader. Ik zeg: 'Noem me maar niet langer uw zoon. Mag ik als knecht bij u komen werken?'

KB verloren zoon vader op uitkijk IMG 0468Hij gaat terug. En wie staat op hem te wachten? Zijn vader!
Als zijn vader hem ziet komen, krijgt hij tranen in zijn ogen.
Hij holt naar zijn zoon toe, slaat zijn armen op hem heen en kust hem.

KB de verloren zoon komt thuis IMG 0469"Vader', zegt de zoon, 'ik heb verkeerd gedaan. Noem me maar niet langer uw zoon'.
Maar zijn vader roept tegen de knechten"'Mijn zoon is weer terug! Vlug haal voor hem de mooiste kleren die we in huis hebben.
Doe een ring om zijn vinger en trek hem een paar sandalen aan. We gaan feestvieren!'

KB verloren zoon thuis en oudste zoon IMG 0470Even later komt de oudste zoon thuis van zijn werk. Hij hoort muziek en vraagt wat er aan de hand is. 'Uw broer is thuisgekomen', zegt een van de knechten. Dan wordt hij heel erg boos. 'Het is niet eerlijk', zegt hij tegen zijn vader. 'Ik heb altijd hard gewerkt, maar nog nooit iets moois van u gekregen. Mijn broer heeft er maar vrolijk op los geleefd. En nu die terugkomt maakt u meteen een feestmaal voor hem klaar'.
'Maar jongen', zegt de vader, 'jij bent toch altijd bij mij. En alles wat van mij is, is net zo goed van jou. Wees blij en kom ook feestvieren. Begrijp het toch: ik had een zoon verloren, ik was hem helemaal kwijt. Maar nu heb ik hem weer terug!'

KB Nieuwe aarde prentenbijbel IMG 0472

Het huis in de hemel
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden (Johannes 14:2)
Praten over de hemel kan alleen in beelden. Het beeld van het 'huis van mijn vader', de plaats waar God woont is heel bekend. Een huis: vertrouwd, veilig, beschermd. Een plaats waar je genoemd wordt bij je naam, je getroost wordt, waar niemand gekwetst wordt, waar geen pijn en verdriet meer is, omdat God je tranen zal drogen en zal omringen met liefde. De hemel als plaats waar we uiteindelijk echt thuiskomen.
Johannes schrijft erover
in het boek Openbaringen, waar het gaat over de nieuwe aarde en de nieuw hemel. Het is een stad vol prachtige huizen, waar God woont midden tussen de mensen.

Je vindt dit verhaal o.a. in:
* Kijkbijbel, God maakt alles nieuw
*
Prentenbijbel, Alles wordt nieuw
* Bijbelse verhalen voor jonge kinderen, Een nieuwe wereld
* Het begon met Licht, Johannes blijft dromen
* Bijbel voor kinderen, De droom van Johannes


Ellie Keller

Artikelen in dit thema Thuis is meer dan een huis

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook