Luister goed!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Luisteren in de bijbel

Luisteren speelt in de Bijbel een belangrijke rol. Door te luisteren naar de stem van God, kun je ontdekken wat God van je vraagt. Sommige mensen, zoals Mozes of Samuël, krijgen van God een heel speciale opdracht. Maar God roept ook ons om Hem te volgen. Zoals een herder zijn schapen roept, zo roept God ons. Pak de kinderbijbel erbij en luister maar eens goed naar deze prachtige verhalen.

KB adam verstopt zichAdam en Eva
Adam en Eva zijn de eerste mensen die God bij name roept. God had tegen hen gezegd dat ze van alle bomen uit de hof mochten eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam en Eva luisteren niet naar God. Ze zijn ongehoorzaam en doen het toch. Meteen merken ze dat er iets is veranderd. Ze voelen zich niet meer veilig en verstoppen zich voor God. Maar God laat hen niet in de steek. Hij zoekt hen op en roept: 'Adam, waar ben je?' Zelfs als je niet naar God wil luisteren, blijft God je naam noemen.
Je vindt het verhaal van Adam en Eva o.a. in De Prentenbijbel van Marijke ten Cate

Luister, Israël
Het Joodse volk heeft een geloofsbelijdenis: een korte tekst waarin ze uitspreken wat ze geloven. Deze geloofsbelijdenis klinkt zo: 'Luister, Israël. De Heer onze God, de Heer is de enige'. Niet voor niets begint deze belijdenis met het woord: Luister! Door te luisteren, ontdek je wie God is en wat Hij van je vraagt.

De geloofsbelijdenis van Israël staat in Deuteronomium 6:4

KB Elia ontmoet GodElia
Elia is een profeet. Hij geeft de mensen de woorden van God door. Maar niemand wil naar hem luisteren. Elia’s leven loopt zelfs gevaar. Elia vlucht de woestijn in en gaat liggen onder een struik. Hij is moedeloos en ziet het niet meer zitten. Een engel zoekt hem op en spoort hem aan om te eten en te drinken. Gesterkt gaat Elia op weg, naar de berg van God. Daar zal hij God ontmoeten. Eerst klinkt er het geluid van een grote windvlaag, maar daarin is God niet. Daarna kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving iss God niet. Dan komt er een groot vuur, maar ook daarin verschijnt God niet. Tenslotte hoort Elia het fluisteren van een zachte bries. Zo laat God zich aan Elia zien.
Je vindt het verhaal van Elia o.a. in Op weg van Baukje Offringa

KB SamuelSamuël
Als kleine jongen wordt Samuël naar de tempel gebracht. Daar mag hij Eli, de priester, helpen. Op een nacht hoort Samuël een stem: is dat Eli? Hij gaat naar hem toe, maar Eli zegt dat hij Samuël niet heeft geroepen. Als Samuël weer in bed ligt, hoort hij de stem opnieuw. Weer gaat hij naar Eli. Als de de stem voor de derde keer klinkt, zegt Eli: Het is God, die je roept. Soms moet je heel goed luisteren, om de stem van God te kunnen herkennen!

Je vindt het verhaal over Samuël o.a. in Bijbel voor kinderen van Marianne Busser en Ron Schröder.

Psalm 116
Wij luisteren naar God, maar God luistert ook naar ons.
In Psalm 116 wordt dat op een prachtige manier onder woorden gebracht.
In de nieuwe Psalmberijming klinkt het zo:
"Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Hij wil niets liever dan mij antwoord geven.
Ik roep tot Hem zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord."

KB Goede HerderDe Goede Herder
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder. Een goede herder kent ieder schaap bij name. Maar de schapen kennen de herder ook goed. Ze luisteren als hij hen roept.
Als een vreemdeling hen roept, luisteren ze niet.
Ze herkennen de stem van de herder uit duizenden. Zo kunnen ook wij de stem van God herkennen, als we aandachtig luisteren.

Je vindt de gelijkenis van de Goede Herder o.a. in 'En God maakte de mens' van Sylvia van den Heede met illustraties van Anne Westerduin.

Ruth Hartog-Hoogendam

Artikelen in dit thema Luister goed!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook