Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen: God licht op als een fonkelend vuur

Vuur is iets groots, iets ontzagwekkends. Het heeft een enorme kracht en het kan gevaarlijk zijn. In de Bijbel vinden we zeker verhalen waarin vuur deze rol heeft. Voor ons thema ‘Vonkelend’ zochten we echter verhalen uit waarin kleine lichtjes gloeien. Teksten waarin het goede van God oplicht als een fonkelend lichtje in het duister. Verhalen die ons verwarmen en ons aanvuren om ook zelf zo’n flonkering te zijn voor anderen.

KB illustratie braambosDe brandende braamstruik
Mozes is een joods jongetje, maar hij groeit op aan het Egyptische hof, als pleegzoon van de prinses. Als hij volwassen is geworden, krijgt hij oog voor het onrecht dat het Joodse volk wordt aangedaan. Op een dag wordt Mozes zo kwaad door wat hij ziet, dat hij een Egyptenaar doodt. Hij vlucht naar de woestijn, waar hij een nieuw bestaan opbouwt als schaapherder. Op een dag wordt hij geroepen door God. God spreekt hem aan vanuit een brandende braamstruik. Mozes ziet dat de struik in brand staat, maar niet verbrandt. Het vuur is niet gevaarlijk, maar een teken van Gods aanwezigheid, die hartverwarmend is.
Je vindt het verhaal van de brandende braamstruik o.a. in Op weg van Baukje Offringa.

De vuurkolom
Mozes krijgt van God de opdracht om zijn volk te bevrijden. Als zij onderweg zijn naar het beloofde land, trekt God zelf met hen mee. Overdag toont Hij zich als een wolkkolom, in de nacht als een kolom van vuur. Zo trekt God ook met ons mee, als een spoor van licht.

Je vindt het verhaal van de vuurkolom o.a. in Hosanna! van Kolet Janssen.

Jesaja 42: God beschermt de zwakke vlam
In dit hoofdstuk profeteert Jesaja over de komst van de Messias. Hij komt als een dienaar, hij zal alle volken recht doen. Jesaja zegt daar iets heel moois over: ‘Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven’. Daarmee bedoelt hij dat de dienaar van God zwakke mensen niet nog zwakker zal maken, en mensen zonder kracht niet afschrijft. Integendeel, Hij zoekt hen op en wil voor hen zorgen. Hij wil ons zwakke vlammetje nieuw vuur inblazen.

Jesaja 42:3

EliaJesaja 58: Breng licht! 
In dit hoofdstuk krijgt de profeet Jesaja opdracht van God om het volk op te roepen om hun gedrag te veranderen. De mensen vasten en bidden en daarom denken ze dat ze God recht doen. Maar God vraagt iets anders van hen. Veel belangrijker dan vasten, huilen en boete doen is de manier van omgaan met elkaar. Het vasten wat God bedoelt is: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen. Als je dat doet, zegt God, breekt je licht door. Je licht schijnt in het donker, je duisternis wordt net zo licht als het middaguur. Zo flonker je in het duister.

Uit Jesaja 58

Elia bij de berg Horeb
Elia heeft de moed verloren. Het volk weigert om naar God te luisteren. Elia wil het opgeven, maar een engel van God spreekt hem aan. Hij vraagt Elia om naar de berg Horeb te gaan. Daar laat God zich aan Elia zien. Eerst komt er een geweldige storm, maar in de storm is God niet. Daarna volgt een aardbeving, maar ook in de aardbeving is God niet. Na de aardbeving komt er vuur, maar de Heer is ook niet in het vuur. Na het vuur klinkt er het suizen van de stilte. In de stilte laat God zich kennen.

Je vindt dit verhaal o.a. in de Samenleesbijbel, 1 Koningen 19

Ruth Hartog-Hoogendam

Artikelen in dit thema Vonkelend!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook