Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Peuterpassieverhaal


Tekening: Els van Egeraat, uit Pasen stap voor stap, 2012 Adveniat

De week voor Pasen komt eraan,
de Goede Week, een week met een traan,
want toen is Jezus doodgegaan.


Palmpasen
Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen.
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen,
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!
Hoi, hoi! Onze koning! roept iemand vooraan.

Witte donderdag
Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden.
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.
Hij bidt, en zegt bij het breken van 't brood
"Blijf zo aan mij denken, na mijn dood."

Hij wordt door soldaten gehaald die nacht
en naar een gevangenis toegebracht.
De mensen roepen met luide stem:
Weg met hem, aan het kruis met hem!

Goede vrijdag
Jezus die zoveel van mensen houdt:
daar hangt hij, op een kruis van hout.
Aan het einde roept hij: "Het is volbracht."
De middag wordt donker als de nacht.

Stille zaterdag
Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles leeg en dood.
Hun Heer is weg, ze gelóven het niet.
Ze zitten te huilen van verdriet.

Paasmorgen
Op zondag nog vóór het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf.
Het is leeg! Er zit een engel die zegt:
"Zoek hem niet waar je hem had neergelegd!

Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!"
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, die dag,
want niemand had zo'n bericht verwacht.

Een poosje later geloofden ze pas
dat Jezus echt verrezen was,
want steeds meer vrienden vier, zes, tien,
vertelden: 'Wij hebben Jezus gezien!'

Pasen
Dat is wat wij samen vieren vandaag,
we maken van Pasen een vrolijke dag.
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.
En dáárom is het de Goede Week!

KB blz 63 kuikentjesMdJ

Artikelen in dit thema Vonkelend!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook