Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Over de bijbelse bodems

Over de bodem van de zee
Het hele verhaal over de uittocht uit Egypte, dat we in het boek Exodus kunnen lezen, is een verhaal van twijfel of het wel de juiste beslissing was om weg te trekken uit een vertrouwde, maar onderdrukkende situatie, op zoek naar een nieuwe, vrije maar ook onzekere toekomst. De twijfel over deze beslissing komt onder meer aan het licht als het gevluchte volk voor de Rode Zee staat en achter zich de paardenhoeven van het leger van de farao hoort denderen. Waar kunnen ze naar toe? Achter zich een groot en sterk leger, voor zich een zee waarin ze zullen verdrinken. Durven ze een stap voorwaarts te doen, een onzekere toekomst tegemoet? Vertrouwen ze voldoende op de God van hun voorvaderen?  

doortocht over de bodemVrijwel alle kinderbijbels vertellen het verhaal over de doortocht door de Rode Zee. Maar niet altijd wordt dit dilemma benoemd. Uitzondering op deze regel zijn Mijn eigen kinderbijbel die uitdrukkelijk vermelt dat het volk angstig is en het gevoel heeft in de val te zitten en de Bijbel voor kinderen waarin ook sprake is van paniek en spijt van het vertrek uit Egypte. 

De Bijbel voor kinderen, van Marianne Busser en Ron Schröder,  met illustraties van Alex de Wolf is geschikt om zelf te lezen voor kinderen uit de bovenbouw. Voorlezen kan al voor jongere kinderen. 

Mijn eigen kinderbijbel van Catherine de Vries en Kristen Tuinstra, met illustraties van Kelly Pully, kan door kinderen uit de middenbouw zelf gelezen worden en is geschikt om voor te lezen vanaf drie jaar.  

 

Ruth en Naomi
Een man en een vrouw, genaamd Naomi, vluchten tijdens een hongersnood van Betlehem naar het iets oostelijker gelegen Moab. Daar, in het buitenland krijgen ze twee zoons, die ieder trouwen met een bruid uit Moab. Dan slaat het noodlot voor de tweede keer toe voor Naomi: zowel haar man als haar beide zoons overlijden. Drie vrouwen blijven achter, Naomi en haar schoondochters Ruth en Orpha. Naomi wordt er bitter van. Ze besluit dat het tijd is om naar haar vaderland terug te keren. Haar schoondochters moeten dan maar intrekken bij hun eigen familie in Moab. Een van de twee, Ruth, wil echter bij Naomi blijven. Zo keert ze met de Moabitische Ruth terug in Betlehem, waar ze eigenlijk, als alleenstaande vrouwen ook geen toekomst hebben. Ruth raapt wat graan van de velden na de oogst, maar je kan niet iedere maand aren lezen. Naomi bedenkt een gewaagd plan. Het slaagt door het trouwe en ijverige optreden van Ruth. Hierdoor worden de vrouwen weer deel van de gemeenschap. Ruth krijgt een man en een kind en dit kind zal de grootvader worden van de beroemde koning David. 

 ruth kees de kortDit mooie, korte verhaal over vluchtelingen staat in vrijwel iedere kinderbijbel. Het is bijvoorbeeld één van de kleurrijkste verhalen uit de Kijkbijbel. De tekeningen komen het best tot hun recht in de losse delen van deze bijbel. 

Kijkbijbel, Kees de Kort

 

 

 

 

Jona 
Wie kent het verhaal van Jona niet? Jona is de onwillige profeet die de mensen in Nineve niet wil waarschuwen voor Gods boosheid. Overtuigd van zijn eigen gelijk neemt hij de boot, precies de verkeerde kant op. Als er een woeste storm opsteekt beseft Jona echter dat deze storm zijn schuld is. Aan de bemanning van het schip biedt hij vrijwillig aan om zich overboord te laten gooien. Tot zijn verwondering komt hij niet terecht op de bodem van de zee, maar in de maag van een walvis. Zo wordt hij uit de zee gered en door de vis uitgebraakt bij de kust. jona over de bodemEenmaal aan land wordt Jona opnieuw naar Nineve gestuurd door God. Het lukt hem, tot zijn eigen verbazing en zelfs frustratie om de mensen in die stad te bekeren. Blij kan hij er niet mee zijn. Daarom leert God hem nog een lesje. Maar of dat helpt…

Van het Bijbelboek Jona zijn talloze prachtige prentenboeken verschenen. Het staat o.a. in Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen, Marie Hélène Duval met illustraties van Ulises Wensell. 

 

 

Psalm 23 God is mijn herder
moet ik door het donker
heel eng en heel lang
de herder gaat mee 
zo ben ik niet bang 
 
De meeste kinderbijbels concentreren zich op de verhalende gedeeltes van de Bijbel. Psalmen zijn daardoor zelden terug te vinden in een kinderbijbel. Maar als ze er in staan, zijn het vaak sprankelende gedichtjes. Zo ook Psalm 23, de populaire psalm die ons verzekert van Gods zorg voor ons.  Een psalm die je iedere dag zou kunnen bidden als een prachtig gebed voor het avondeten of voor het slapen gaan. Het rijm helpt je om de psalm snel in je hoofd te krijgen.

Voor wie het wil proberen:

Ik zing voor Godherder aw
ik zing van een herder
met een warme jas
hij bracht mij, zijn schaap,
naar lekker groen gras

daar mocht ik rusten
aan een koele bron
en water drinken
zoveel ik maar kon

waar ik ook heenga
ik zal nooit verdwalen
als de herder me mist
komt hij me halen

moet ik door het donker
heel eng en heel lang?
de herder gaat mee
zo ben ik niet bang

waar ik ook zit
nooit word ik vergeten
hij brengt me naar huis
en ik mag blijven eten

God dekt een tafelps 23 over de bodem
vol heerlijke spullen
ik schuif lekker aan
en mag nu gaan smullen

ik ben altijd welkom
de deur heeft geen slot
ik blijf altijd wonen
in het huis van mijn God.

Het begon met licht, Bijbelverhalen voor groot en klein, Gerrie Huiberts en Anne Westerduin

 

Ontdekken van God van je wil 
jezus in woestijn awSommige mensen vergeten graag dat Jezus ook een mens was. Een mens met angsten en vragen, met twijfels en onzekerheden. Toch kan je in de Bijbel de sporen terug vinden van Jezus die na moet denken over zijn roeping, over zijn weg door het leven. In de Veertigdagentijd wordt vanouds aandacht besteed aan twee van deze momenten. Nadat Jezus gedoopt is door Johannes de Doper gaat Hij niet direct aan de slag. Hij trekt zich terug in de woestijn om zich daar voor te bereiden op zijn openbare leven. De verleiding om voor de makkelijke weg te gaan wordt helder beschreven. Maar Jezus kiest voor de weg van God. Na het laatste avondmaal, in de Hof van Olijven zal Jezus het weer te kwaad krijgen. Hij is doodsbang en smeekt God biddend om Hem te sparen. Zijn gebed eindigt echter met de bede: ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’ Vlak daarna wordt Jezus verraden door Judas en gearresteerd.  
 
Beide verhalen zijn te vinden in Het begon met licht, Bijbelverhalen voor groot en klein, Gerrie Huiberts en Anne Westerduin

Wies Sarot

 

 

 

 

 

Artikelen in dit thema Over de bodem

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook