Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Paasverhaal

'Goedemorgen, dames, hebben jullie eitjes gelegd?' Lewanna voerde de kippen en raapte de eieren uit het leghok. Mooi eigenlijk, zo'n ei. Wit als de maan, en van binnen geel als de zon. Ze hield ervan om voor zonsopgang op te staan. Het was een bijzonder moment, zo 's morgens vroeg als bijna niemand nog wakker was. Nog eventjes genoot ze dan van het rustige van de nacht. De haan rekte zich flink uit en kraaide luid.

'Ja, ja, en jij ook goedemorgen'. Lewanna lach te om de haan. Praatjesmaker. Ze bracht het mandje met eieren naar de keuken en pakte de waterkruik. Het leek zo gewoon vandaag, zo net als anders, maar het waren rare dagen geweest. Gisteren was het sabbat . En de dagen ervoor... de mensen van Jeruzalem konden niet stoppen met prat en over wat er was gebeurd. Ook haar vader niet. De vriendelijke man die met zijn leerlingen in hun huis had gegeten, was er niet meer. Hij was dood, gestorven aan het kruis. Lewanna schudde haar hoofd. Ze kon het niet begrijpen. Ze had de tafel voor hem en zijn vrienden gedekt... hij had naar haar gelachen... en nu was hij er niet meer. Vaag hoorde ze in haar gedachten de woorden klinken die hij tegen zijn leerlingen zei: dat hij het fijn vond om met zijn vrienden te eten voordat ... Zou hij geweten hebben wat er zou gaan gebeuren? Hij had het brood gebroken en uit gedeeld.

'Doe dit om aan me te denken als ik er niet meer ben: Zoiets was het, ja . Blijkbaar was hij in de nacht gevangengenomen. 's Morgens was er oproer in de stad. Haar vader was erbij geweest. Hij was 'smiddags vol verwarring thuis gekomen en had verteld wat er was gebeurd. Een grote menigte mensen had geroepen dat Jezus weg moest. Hij werd samen met twee misdadigers gekruisigd. En toen was het plotseling donker geworden. Dat had Lewanna thuis ook gemerkt. Een zonsverduistering, zeiden de mensen. Drie uur lang stond de maan voor de zon. En terwijl het zo donker was, midden op de dag, was Jezus gestorven. Lewanna had ook van mensen gehoord dat er een gordijn in de tempel was gescheurd, zomaar van boven naar beneden. Ze zeiden dat dit een teken was dat Jezus niet zomaar iemand was. Misschien was hij écht wel de zoon van God geweest! Maar daar had nu niemand meer wat aan. Want nu was hij dood. Niks, nieuwe koning. Niks, nieuw begin. Dit verhaal was afgelopen.

Met de kruik op haar schouder liep Lewanna het pad af. Eerst zou ze nu maar eens water halen. Een merel zong. Hoe konden de vogels nou zingen alsof er niets aan de hand was? Waarom groeide het gras en bloeiden de bloemen? Bij de put liet ze haar kruik zakken en haalde het frisse water naar boven. Fijn. Ze dronk wat en keek naar de horizon. Ze haalde diep adem. Daar, achter de heuvels kleurde de lucht oranje. Ze hoorde opgewonden stemmen en het geluid van rennende voeten. Ze zette haar kruik neer en keek verbaasd naar drie vrouwen die met rode wangen en stralende gezichten kwamen aangestormd. Ze stopten even bij de put.

paasverhaal hemel en aarde'Hij leeft, hij leeft!' riepen ze, alle drie door elkaar.
'Wat bedoel je, hij leeft?' Lewanna keek de vrouwen verbaasd aan.
'Jezus, hij leeft.Hij is niet dood, hij leeft!'
'We waren bij het graf van Jezus, maar het was leeg!'
'Er waren mannen in witte kleren.'
'Ja,het leken wel engelen, en...'
'Hij is niet dood!'
'Nee, hij leeft, we moeten hem niet in een graf zoeken, zeiden ze!'
'Hij leeft, echt waar!'
Een van de vrouwen pakte Lewanna's schouders vast. 'Echt waar!' Ze liet Lewanna weer los, zwaaide nog en rende verder met de andere twee.'We moeten het aan iedereen vertellen!'

Lewanna keek de vrouwen na. Er kriebelde iets in haar binnenste. Iets van hoop, van blijdschap. Iets nieuws. De eerste zonnestralen piepten boven het groen van de heuvels uit. Dit was het mooiste moment van de dag. Een goedemorgen! Vlak bij de put groeiden, tussen het gras, mooi gekleurde bloemen. Ze bukte en plukte er een paar. Die zou ze thuis in een vaasje op tafel zetten. Gewoon, voor de gezelligheid.

Paasverhaal uit Hemel en Aarde - Maan - Paaskatern 2016

Artikelen in dit thema Over de bodem

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook