Geaard zijn

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

De blijde boodschap

Als mens wil je gelukkig zijn. Als ouder wil je dat ook voor je kinderen. Maar hoe word je gelukkig? Dat is niet zo simpel. Als we ons zorgen maken over onze veiligheid of gezondheid of eerste levensbehoeftes, kan een verbetering in onze omstandigheden ons gelukkiger maken. Maar lichamelijke en materiële welvaart zijn geen garantie voor levensgeluk. Een journalist heeft een keer de musicus Paul Simon gevraagd, “Ben jij gelukkig?” Zijn antwoord was, “Gelukkig? Dat is een domme vraag.” Gelukkig zijn we niet zomaar, voor nu en altijd. Ook met de schijn van alle succes in het leven, kunnen we onrustig en verlangend uitkijken naar een vrede, die niet voor de hand ligt.

HL zonnetje

Als je mij vraagt waarom ik christen ben, dan zeg ik dat ik geluk vind door mijn geloof. Sommigen kijken me dan twijfelend aan, want ze associëren geloof met een opvatting (God bestaat) en met beperkingen aan het gedrag (dit moet, dat mag niet…). Maar ik heb het anders leren zien. Geloof geeft me perspectief op hoe waardevol en zinvol het leven is. Het leven is een gave en er is een reden waarom we deze gave hebben ontvangen. Omdat het leven zinvol is, kunnen we leven vanuit de hoop en kunnen we tegenvallers relativeren. Ook als dat ons niet altijd even goed lukt in de praktijk, blijft dit wel mijn richtsnoer.

En zo wil ik het ook voor mijn kinderen. Van harte hoop ik dat ze hun leven voort kunnen zetten met vertrouwen – vertrouwen op de goedheid van henzelf, hun naasten en hun wereld – ook op de dagen dat het minder gaat. Als mijn kinderen een keer slecht presteren, hoop ik dat ze weten dat presteren niet alles is. Als ze verdrietig zijn, mogen ze weten dat hulp en troost toch te vinden zijn. Als ze zich eenzaam voelen, mogen ze weten dat ze toch nooit helemaal alleen zijn.De boodschap van de Kerk heet niet voor niets een "blijde" boodschap. De christelijke boodschap is, dat God uit liefde voor ons het leven vanuit vertrouwen mogelijk maakt. God leeft en heeft ons lief. Door zijn Zoon bevrijdt Hij ons, wijst Hij ons de weg en geeft Hij ons de kracht en de moed om voort te gaan. Door zijn Geest blijft Hij verbonden met ons en brengt Hij ons in verbondenheid met onze naasten. De boodschap is dus niet alleen, het komt wel goed, maar het leven is wel goed, dankzij de goede God.

Als ouder zal ik er niet altijd bij zijn voor mijn kinderen. Hoewel ik altijd zeker mijn best zal doen om hen te beschermen en kansen te geven, uiteindelijk zal ik ze moeten loslaten en toevertrouwen aan de wereld. Eigenlijk is die tijd al lang aangebroken, misschien bij de eerste oppasbeurt door iemand anders. Wanneer dit loslaten definitief gebeurt, hoop ik dat ze weten dat Gods Geest altijd met ze meegaat. Daarom voed ik ze op binnen de christelijke traditie. Dat is de beste wijsheid die ik weet mee te geven.

Voor wie zich wil verdiepen in de inhoud van de blijde boodschap van de Kerk, reik ik de onderstaande lijst Bijbelpassages aan. Om even bij stil te staan.

· De schepping (Genesis 1,1-2,4)
· De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? (Psalm 27)
· Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij (Psalm 131)
· Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht (Jesaja 9,1-6)
· De zaligspreuken (Matteüs 5,3-12)
· Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? (Matteüs 7, 25-34)
· Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen… (Lucas 7, 18-23)
· De opwekking van de dochter van Jaïrus (Marcus 5, 21-43)
· Jezus" gesprek met Nicodemus (Johannes 3,1-21)

man in rolstoel

Tot slot wil een herinnering delen, iets wat me aan de blijde boodschap doet denken. We waren als familie een keer op vakantie in Amerika. Op een honkbalwedstrijd liepen grappige knuffelbeer mascottes rond. Één van die mascottes was een grote pizzapunt, die hoorde bij een locaal restaurant. Toen mijn zoon dit zag, een pizzapunt met handen en voetjes, begon hij te lachen. Hij keek mij aan met verbazing. “Dat kan niet!” zei hij. “Dat kan niet, toch?” Zijn blik was er een van pure vreugde. En zo is het, dacht ik toen, met het goede nieuws van God. Het kan gewoon niet, het is te mooi om waar te zijn, en toch is het waar.

TS

terug naar nieuwspagina
lees verder in Wortels

Artikelen in dit thema Geaard zijn

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook