Verborgen kracht 2

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Gebed: verborgen kracht van het huwelijk

 

John Wooden, een zeer succesvolle coach en vaderfiguur voor zijn spelers, heeft een keer iets gezegd dat een grote indruk op mij maakte. “Het beste wat een man voor zijn kinderen kan doen”, zei hij, “is hun moeder liefhebben.”

kinderen in speeltuin (man met kindje in draagzak) Tim

Hier heb ik in de loop der jaren vaak over nagedacht. Volgens mij heeft hij gelijk, wanneer hij onderstreept hoe belangrijk de omgang van ouders met elkaar is voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit vind ik één van de basisprincipes, wederzijds geldig voor beide partners binnen de relatie, voor een geslaagd huwelijk en de succesvolle opvoeding van kinderen. Want de liefdevolle omgang van de ouders met elkaar geeft de kinderen een gevoel van veiligheid. Het laat ook zien, dat liefhebben belangrijk is en hoe je het doet.

Maar na deze constatering komt vanzelf de vraag: hoe doe je dat, als man of vrouw? Hoe voed je de huwelijksrelatie concreet? Het citaat van Wooden suggereert dat liefhebben een keuze is en een onderneming voor de lange termijn. In dit opzicht is liefde niet voornamelijk een gevoel dat ons overvalt, maar een relatie die onderhouden moet worden.Veel boeken zijn geschreven over het goed onderhouden van een huwelijksrelatie. Deze leggen meestal de nadruk op het belang van effectief communiceren. En inderdaad, het zorgen voor doelmatige communicatie bevordert de huwelijksrelatie. Nu wil ik aandacht vragen voor nog iets dat het huwelijk versterkt, ook een soort communicatieve vaardigheid die vaak onderbelicht blijft: het bidden voor elkaar. Graag leg ik dit uit aan de hand van een paar voorbeelden en een tip voor wie hiermee aan de slag wil.

Hoe bidden het huwelijk dient
Bidden – in al zijn vormen – dient het huwelijk op meerdere wijzen. Onder meer laat het ons onszelf en ons huwelijk zien in perspectief. Het wijst aan hoe we het beste met onze partner (en kinderen en anderen) kunnen omgaan. En het nodigt God uit, die zelf de liefde is, om door ons te werken.

Ten eerste, bij bidden plaatsen wij ons leven in zijn ware referentiekader. Wij worden er aan herinnerd dat niet 'ik' en niet 'wij' (ons huwelijk, ons gezin) het middelpunt van de kosmos zijn, maar God. “Door Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.” (Handelingen 17,28) Ons huwelijk maakt dus deel uit van een veel groter geheel en vindt zijn betekenis niet in het naar ons toetrekken van zoveel mogelijk geluksmomenten, maar in een groeiende vriendschap met God en onze naasten. Dit is een roeping van grote waardigheid. Door het huwelijk leren we (hopelijk) dienstbaar te zijn aan onze partner, onze kinderen en de wereld.

Op zich zou het besef van ons "klein-maar-fijn" rol in het universum, een ware opluchting moeten zijn. Het betekent dat onze frustraties vaak minder voorstellen dan we denken en dat we toch nog meer aankunnen dan we vermoeden. Gelukkig hoeven wij de grote lasten van het leven niet in ons eentje te dragen. We kunnen troost vinden in het weten dat ons liefhebben ondersteund wordt door God zelf. Gebed bouwt ons huwelijk op de rots van het geloof. Met geloof zijn moeilijke situaties nooit hopeloos en wint de liefde het van de wet van het eigenbelang.

kerstster uit boek kerstmis

Liefhebben: hoe doe je dat?
Bidden, vooral aan de hand van bijbellezen of de liturgie, maakt ons ook ontvankelijk voor Gods Woord en voor het voorbeeld van heilige vrouwen en mannen (uit de Bijbel en de geschiedenis, maar ook uit ons dagelijks leven). De Schrift en de eredienst boeden ons wijze woorden en beelden die ons de richting kunnen wijzen. Deze bronnen leren ons hoe je liefhebt. Dat klinkt misschien overbodig – het “hoe” van liefhebben is toch vanzelfsprekend? – maar de praktijk leert dat beminnen meer vraagt dan alleen maar glimlachen en aardig zijn tegen elkaar. Liefhebben vraagt om een diepte investering – om inzicht en de goede beheersing van je eigen verlangens, woorden en daden. In de stilte en isolement van gebed (“Als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht…” Matteüs 6,6) vinden we ook de nodige ruimte voor gewetensonderzoek. Vragen komen in ons op (“Had ik dat toch niet moeten doen?”) die we anders, in de drukte van dagen, gemakkelijk verschuiven. Niet zelden spreekt God in deze stilte.

afbeelding uit bidden is als ademen docete

God welkom heten in ons leven
Bidden versterkt ons huwelijk ook door ruimte te scheppen voor Gods werking in onze liefdesrelatie. Christus heeft beloofd dat God antwoord zal geven aan onze roep om hulp. “Vraag, en jullie zal gegeven worden,” zegt Jezus, “Zoek, en je zult vinden.” (Matteüs 7,7) Belangrijk is te beseffen dat gebed niet vooral een middel is, volledig in eigen beheer, waardoor we tot rust, inzicht en omvorming komen, met als gevolg dat ons gedrag verbeterd wordt. Deze gevolgen zijn inderdaad regelmatig te zien bij gebed, maar we moeten gebed niet reduceren tot een psychologische techniek. Gebed is een gave van God die bij het doen al een teken is dat God actief in ons is. Door te bidden vragen we om hulp die we onszelf niet kunnen geven. Dat doen wij vol vertrouwen dat God, die ons zeer liefheeft, oor heeft voor onze hartekreten.

waterschaal met bootje detail

Bidden voor elkaar: levend water voor het huwelijk
Tot nu toe heb ik in vrij algemene termen gesproken over hoe gebed het huwelijk kan steunen, maar nu sluit ik graag af met een specifieke tip voor diegenen die gebed willen inzetten om hun liefdesrelatie te versterken: bid regelmatig en consequent voor elkaar. Daarmee offer je een beetje tijd op voor het welzijn van de ander en dat is uiteindelijk ook jouw welzijn. (vrij naar Stormie Omartian)

Tenslotte, denk aan drie specifieke intenties in je gebed voor je partner:
1) Begin met God te danken voor de gave van je partner in je leven. Dat hij/zij er is, is een gunst, een zegen.
2) Bid voor zijn of haar welzijn en groei als persoon, los van wat je zelf voor je partner wilt
3) Bid dat je een goede ondersteunende echtgenoot mag zijn, die de dromen van de ander helpt verwezenlijken.

Bidden is een vorm van liefhebben, verborgen in zijn werking maar zeer effectief. God wil dat liefhebben slaagt in deze wereld. Is het dan zo gek om zijn hulp te vragen?

Tim Schilling

Artikelen in dit thema Verborgen kracht 2

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook