Hemels

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Onze Vader (s)?Omdat deze site én voor Vlaams sprekende én voor Nederlands sprekende ouders en kinderen is gemaakt, maar ook omdat er verschillende vertalingen van het Onze Vader in omloop zijn, volgen hieronder de meest gebruikte versies.

Tekst Nederland
gebedskaart uit "Beginnen maar""

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen


Tekst Vlaanderen
gebedskaart uit "Beginnen maar"

Onze vader die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

tekst: de Nieuwe Bijbelvertaling
gebedskaart uit "Ga je mee?"

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van
het kwaad.

Want aan u behoort
het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen

tekst: Oecumenisch
bron: Raad van Kerken Nederland

Onze Vader die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen

terug naar nieuwspagina
Ga verder naar onze Kapel

Artikelen in dit thema Hemels

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook