Hemels

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Begrijp me goed!Gebarentaal
Soms hoor je dat ouders een jong kind doventaal aanleren, ook als het kind goed hoort, want een kind maakt zich gebaren sneller eigen dan gesproken woorden en daardoor wordt de vroege communicatie bevorderd. Maar ik vraag me af of zo"n aanzet niet overbodig is, want volgens mij komt de communicatie op natuurlijke wijze op gang. Zie hoe een kindje in zijn ogen wrijft, glimlacht of krijst. Veel is meteen duidelijk, maar een ouder leert ook subtieler tekenen verstaan. Het uitspreken van het eerste woord – mama of mijn! of bal of auto – is een mijlpaal in de opvoeding. En ik zal nooit vergeten hoe mijn eerstgeboren voor het eerst “Nee!” tegen mij zei. Ik wist dat er een hele nieuwe fase van ons leven was begonnen.Diep verankerd
De behoefte aan communicatie zit diep in de mens. We willen niet in een isolement leven. We willen contact, we willen vriendschap, we willen ons verstaanbaar kunnen maken en we zijn benieuwd naar de ervaringen van anderen. Bovendien weten we dat we samen meer kunnen betekenen dan alleen. Dus stellen we goede communicatie op prijs.

Doorbraak
Met Pinksteren gedenken we een grote doorbraak in de communicatie tussen mens en mens. Handelingen 2,1-13 vertelt over de neerdaling van de heilige Geest. Vervuld met de Geest beginnen de apostelen in vreemde talen te verkondigen. De vele vreemdelingen die aanwezig waren, stonden verbaasd toen ze Gods woord hoorden in hun eigen taal. Door de komst van de Geest wordt het wederzijdse verstaan in de diepste zin mogelijk.

prentenbijbel: toren van babel

Verwarring
Dit verhaal zal ons meer zeggen als wij het vergelijken met het oerverhaal van Genesis (11,1-9), over het bouwen van de toren van Babel. Toen heeft God verwarring gebracht in de taal van de mensen omdat mensen de gave van de communicatie misbruikten. Ze wilden een toren bouwen naar de hemel – symbolisch voor de zonde van de hoogmoed, waardoor de mens probeert de plaats van God in te nemen.

rond vuur van pinksteren GV

Taal van de Liefde
Pinksteren brengt dus de oplossing voor de miscommunicatie tussen mens en mens en God en mens. Want met de komst van de Geest leren we een nieuwe taal spreken, de taal van de liefde. Door de heilige Geest wordt Gods liefde uitgestort in ons hart (Romeinen 5,5). Door de Geest blijven we ook verbonden met Gods Woord, Christus, die ons leert hoe de liefde door heel ons leven mag spreken, aan de hand van nederigheid en dienstbaarheid.

Dus: geen goede communicatie zonder de liefde, en laten we niet vergeten wie de bron van de liefde is! Zalig Pinksteren!

TS

terug naar nieuwspagina
lees verder in Wortels

Artikelen in dit thema Hemels

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook