In de Wolken

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

De symbolen van Pinksteren

vuurtje stoken

Vuur
In het tweede hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen staat beschreven wat er op Pinkstermorgen gebeurde: "Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten"

In spreekwoorden komen we vaak nog tegen wat er gebeurt als mensen worden 'aangestoken'. Denk bijvoorbeeld aan: in vuur en vlam staan, iets vurig verdedigen, ergens warm voor lopen, brandend enthousiasme, als een lopend vuurtje rondgaan of daar spatten de vonken van af.

pinksteren op oranje schaal met zeven lichtjes en duifje

De duif verwijst naar de geest van God.
In het scheppingsverhaal staat dat "de geest Gods zweefde over de wateren" en in het evangelie van Marcus staat dat na zijn doop door Johannes "de geest op Jezus neerdaalde in de gedaante van een duif".

Wind, adem
Zowel het Hebreeuwse als Griekse woord voor "geest" betekent ook wind of adem.
In het Pinksterverhaal (Handelingen 2,1-12) staat: 'Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren'.
Wind wakkert aan, blaast je vooruit, waait je hoofd schoon.
Adem is de basis van ons bestaan. Zonder adem geen leven! We zeggen niet voor niets dat iemand de geest geeft of zijn laatste adem uitblaast.

Pinksteren, zeven

Het getal zeven verwijst naar de zeven gaven van de Geest:
* Wijsheid & Verstand,
* Inzicht & Sterkte,
* Kennis en Ontzag en
* Liefde voor God.

pinksteren (schaal met vruchten en windmolentje)

De vruchten staan symbool voor de vruchten van de Geest:
* Liefde,
* Blijheid,
* Vrede,
* Geduld,
* Vriendelijkheid,
* Goedheid,
* Trouw,
* Zachtheid en
* Ingetogenheid.

Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse "pentekoste" dat " vijftigste dag" betekent.
Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen.

Levende steentjes
Dit symbool bedacht ik zelf. In het bekende pinksterlied: 'De Geest des heren heeft een nieuw begin gemaakt', staat dat de Geest verwarmt en bezielt wat koud is en versteend. Levende steentjes, ze lijken op dode kiezels, maar ze groeien en bloeien. Een kerkgebouw van dode stenen leeft pas als er mensen komen die de levende stenen van de Kerk willen zijn.

pinkstertafel op schaal kaarsen, duifje, levende steentjes

EK

terug naar nieuwspagina
Meer verdieping? Ga naar de bijdrage : Wat is jouw relatie met God?

Artikelen in dit thema In de Wolken

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook