Met hoofd, hart en handen

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van hoe je kunt kijken en spelen passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Goede Week-Pasen; met hoofd, hart en handen

Deze kijktafels voor de Goede Week borduren voort op de kijktafels van de eerste vijf weken van de Veertig-dagentijd. Op de schoolbordjes staat het laatste woord-paar voor de zesde week 'ik-ander'.
Als je nu begint met een kijktafel, dus op Palmzondag, kan je de bordjes ook weglaten. De symbolen spreken hun eigen taal.


Palmzondag
Een grote zilverkleurige schaal is gevuld met zand. In het zand ligt een groot houten hart, hierop staat het woordpaar 'ik-ander'. Elk woord is met krijt op een klein schoolbordje geschreven. Tussen de bordjes in, staat op de paarse onderzetter 'Om een betere wereld', een brandend lichtje in een paarse glazen houder. Op de voorgrond ligt een takje van buxus: een palmtakje.

MHHH-Palmzondag-1-I

Het grote houten hart is een symbool voor het hart van God, maar het doet ons ook denken aan de centrale regel waar Joden en Christenen naar leven: "Gij zult God beminnen met heel uw hart, geheel uw verstand, geheel uw ziel en al uw krachten en uw naaste als uzelf."

Jezus trekt gezeten op een ezeltje Jeruzalem binnen. De mensen leggen hun mantels op de grond en zwaaien met palmtakken. Ze roepen Jezus toe: "Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in den Hoge!". Voor wie komt Jezus naar Jeruzalem? Voor zichzelf of voor de ander?

Judas en het Sanhedrin
Judas Iskariot, een van Jezus leerlingen, is diep teleurgesteld in Jezus. Hij is niet de bevrijder van Israël die hij voor ogen had. Judas besluit aan de hogepriesters en schriftgeleerden te vertellen waar Jezus 's avonds vaak is om hem aan hen over te leveren. Hij krijgt hiervoor bloedgeld: dertig zilverlingen.

MHHH Judaspenningen

Op de voorgrond van de kijktafel liggen papieren judaspenningen. Judaspenningen zijn de zaadlijsten van een bloem die "Judaspenning" heet. De zaden liggen tussen twee zilverachtige, bijna doorschijnende muntvormige blaadjes opgesloten. Je kunt ze aan het eind van de zomer plukken en drogen. Maar uitgeknipt van een afbeelding van gedroogde judaspenning, ligt hier het geld wat Judas kreeg voor zijn verraad op onze kijktafel. Voor wie kiest Judas? Voor zichzelf of voor de ander?

Witte Donderdag: de voetwassing
Voordat Jezus met zijn leerlingen aan tafel gaat om samen met het Joodse Pesachmaal te eten en de bevrijding uit Egypte herdenkt, wast hij hen allen de voeten. Want er is geen sprake van knecht en meester, maar meester én leerlingen willen mensen zijn die dienstbaar zijn aan anderen.

MHHH Witte Donderdag, de voetwassing

Achter de kijktafel staat de kinderbijbel van Baukje Offringa 'Op Weg' open bij het verhaal van het laatste avondmaal met illustratie van Lika Tov over de voetwassing. Op de voorgrond liggen enkele kleine handdoekjes, geknipt uit een washandje. Voor wie kiest Jezus? Voor zichzelf of voor de ander?

Nadat Jezus gevangen is genomen in de nacht
Jezus is in de hof van Olijven, door een kus van Judas aangewezen als degene die de soldaten en knechten van de hogepriester in de boeien moeten slaan. Petrus is hen gevolgd en op de binnenplaats van het paleis wordt hij aangesproken. Daar ontkent hij tot drie keer toe dat hij Jezus kent. 'En terstond kraaide er een haan'. Precies zoals Jezus tegen hem gezegd had.

MHHH Verloochening doorPetrus: Haan

Op de voorgrond van onze kijktafel staat een haan. Symbool voor de verloochening van Jezus door Petrus. Voor wie kiest Petrus hier? Voor zichzelf of voor de ander?

Goede Vrijdag: Jezus sterft aan het kruis
Na ondervraagt te zijn door Pilatus, roept het volk opgestookt door de Joodse religieuze leiders om de kruisdood van Jezus. Jezus draagt zelf zijn kruis naar de plek waar de kruisiging plaats vindt, net buiten de muren van Jeruzalem: Golgotha. Aan het kruis van Jezus hangt een bordje met als opschrift de reden voor zijn veroordeling: 'de koning der Joden'.

MHHH Goede Vrijdag, Kruis

Tijdens die laatste maaltijd met zijn vrienden heeft Jezus het brood gebroken en uitgedeeld en erbij gezegd. 'Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt ' en terwijl hij de beker met wijn ronddeelde: ' deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten'. Jezus geeft zijn leven voor ons, tot vergeving van de zonden. Jezus, zoon van God, kiest voor 100% voor ons.

Jezus begrafenis
's avonds wordt Jezus van het kruis afgehaald en begraven in een rotsgraf. Met een grote steen wordt het graf verzegeld. De vrouwen treuren om de dood van Jezus.

MHHH Stille zaterdag, Vrouwen hebben Jezus in het graf gelegd

Op de achtergrond staat de kinderbijbel 'Op weg' open bij het verhaal van Goede Vrijdag. Op de kijktafel staat niets. Je voelt de leegte en de stilte van de dood.

Paasmorgen
Als de vrouwen in alle vroegte - de zon komt net op- Jezus lichaam willen gaan verzorgen, is de steen van het graf weggerold. Een engel zegt hen: 'Hij is niet hier, hij is verrezen.' Gaat dat aan de leerlingen zeggen.

MHHH Pasen 2

God heeft Jezus niet aan de dood overgelaten. Zijn liefde is sterker dan de dood.
Op de kijktafel voor paasmorgen staat het houten hart rechtop: Gods liefde is sterker dan de dood. Voor wie kiest God? Voor zichzelf of voor de ander?

Maria Magdelena is achtergebleven in de tuin waar het graf ligt. Ze huilt. In de volksmond heten de kleine druppelvormige bloemen van het lelietje-van-dalen: de tranen van Maria. Maria vraagt nog verblindt door de tranen aan de tuinman die zij meent te zien of hij weet waar ze Jezus hebben neergelegd. De tuinman zegt : 'Maria' en Maria Magdalena hoort hieraan dat het Jezus is die zij heeft ontmoet.

MHHH detail lelietje-van-dalen

Verder brandt er natuurlijk een paaskaars op de kijktafel. Het licht dat de duisternis heeft laten wijken. Het licht van Christus, het licht van de verrezen Heer, mag op de kijktafel niet ontbreken.

MHHH Pasen, paaskaars

De liefde overwint de dood. Leve het nieuwe Leven! Een zalig Pasen!

MHHH Pasen geheel 3

EK

het grote houten hart is een snij/serveerplank gevonden in de webwinkel van de PKN. Ga naar...

Artikelen in dit thema Met hoofd, hart en handen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook