Leve de herinnering!

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Eucharistie: de wonderlijke her-innering

“Blijf dit doen om Mij te gedenken” - Lucas 22,19

Jesus Cathedral of Los AngelesTijdens de Eucharistieviering herinneren wij ons de woorden en daden van Jezus, en met name die van zijn Laatste Avondmaal. De bedoeling hiervan is dat wij Hem als voorbeeld nemen voor ons eigen leven. Maar de Eucharistie is ook een herinnering in sterkere zin. Wij nemen door de communie zijn leven letterlijk in ons op. We her-inneren Hem – met als gevolg dat ons nadoen van zijn liefde niet uit eigen kracht tot stand komt. Het is meer dan een terugblik. Hij geeft ons zijn kracht om van binnenuit zijn liefde met de wereld te delen. Daarom zegt de heilige Paulus, “Niet ik leef, maar Christus leeft in mij” (Galaten 2,20).

Her-innering
Tegelijkertijd is er een tweede richting van her-innering in de Eucharistieviering waarvan we ons bewust zouden moeten zijn. Niet alleen komt Jezus naar ons toe in onze actuele omstandigheden: ook wij gaan zijn werkelijkheid binnen. Want elke Mis biedt ons toegang tot de definitieve liefdesdaad van Jezus: zijn offerdood voor het leven van de wereld. (“Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven” – Lucas 20,19). Hierdoor stellen we ons present bij het eeuwige moment van de Verlossing: God redt de wereld, waarbij onze eigen ziel aansluit.
corpusDoor mee te bidden, door de acclamaties uit te spreken, door ons hart open te stellen en de communie te ontvangen, erkennen en aanvaarden we Gods wonderdaad en zijn goedheid. Voor even stappen we uit de vergankelijke wereld de hemel in.

Her-leven
Verleden, heden en toekomst gaan dus altijd samen in het geloof. Net als de bevrijde Israëlieten zijn we ons eeuwig bewust van wat God voor ons gedaan heeft, en dat laten we merken in ons dagelijks leven. God heeft ons liefgehad, en dus hebben wij lief. Wij geven zijn onverwoestbare liefde door! Paus Franciscus verwoordt het mooi in Evangelii gaudium (276, 279): Jezus’ verrijzenis is geen feit uit het verleden, zij is een kracht tot leven die de wereld doordringt…. [Wanneer we Hem navolgen] zijn we er zeker dat wat we met liefde hebben gedaan, niet verloren zal gaan, zoals geen enkele van onze eerlijke zorgen om de anderen en net zomin zal geen enkele daad van liefde tegenover God verloren gaan, geen enkele genereuze krachtinspanning, geen enkele pijnlijke volharding. Dat alles doordringt de wereld als kracht van leven.”

Wat een mooie boodschap: Jezus blijft aanwezig en krachtig, en de liefde ook! Eucharistie is dankzegging. Wij weten wat God voor ons gedaan heeft en daarom zingen we Hem lof.

Tim Schilling

Artikelen in dit thema Leve de herinnering!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook