Leve de herinnering!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen

droom JakobIn de Bijbel zijn veel verhalen te vinden waarin mensen terugdenken aan de grote dingen die God voor hen gedaan heeft. Ze vertellen elkaar erover en soms markeren ze de plek waar God tot hen gesproken heeft met een steen. Zo kunnen ze nooit vergeten hoe God met hen was. Als Jezus voor de laatste keer samen met zijn vrienden aan tafel zit, zegt Hij tegen hen: steeds als julle met elkaar de maaltijd vieren, moeten julllie denken aan wat ik voor jullie heb gedaan. Als wij in de kerk de Maaltijd vieren, herinneren we ons hoe groot de liefde van God is.

De droom van Jakob
Jakob bedriegt zijn tweelingbroer, Esau. Hij is zo kwaad dat Jakob moet vluchten voor zijn leven. Midden in de nacht heeft hij een bijzondere droom. Jakob ziet hoe de hemel opengaat en hoe engelen langs een ladder omhoog en omlaag komen. Als Jakob de volgende ochtend wakker wordt, weet hij het zeker: God is op deze plaats. Jakob zet een steen neer om het nooit te vergeten: God zal voor hem zorgen, iedere dag.

Je vindt het verhaal over de droom van Jakob o.a. in De Kijkbijbel.
De illustratie is afkomstig uit 'Schitterende Bijbelverhalen om voor te lezen'.


twaalf stenen jozuaDe twaalf stenen
Na een lange reis door de woestijn is het volk Israel bijna bij het Beloofde Land. Ze moeten alleen nog een brede rivier oversteken, de Jordaan. Op het moment dat het volk de rivier wil oversteken, laat God het water wegstromen. Zo kunnen ze veilig oversteken. Als ze aan de overkant van het water zijn gekomen, laat Jozua twaalf grote stenen neerzetten. Hij legt uit wat dat betekent:
´Op een dag zullen jullie kinderen vragen: ´Waarom staan die twaalf stenen hier in een kring? Vertel ze dan het verhaal van het water van de Jordaan dat stilstond als eens het water van de Rode Zee, vertel ze van de rivier die zijn adem inhield om ons en de ark van ons verbond met God door te laten, vertel ze van de hand van God die ons te hulp schoot steeds als wij dat nodig hadden. Dat mogen ze nooit vergeten. Daarom staan deze stenen hier.´

Je vindt het verhaal over de twaalf stenen o.a. in 'Het hoogste woord ' van Imme Dros e.a.
De afbeelding is afkomstig van de website www.pastormackenstein.wordpress.com

Koning Josia omslagKoning Josia
Josia is koning van Israel. Op een dag vindt een hogepriester in de tempel een boekrol. Daarin staat precies hoe God wil dat de mensen leven. Als Josia de woorden van de boekrol hoort, wordt hij heel verdrietig. Dit zijn we helemaal vergeten, zegt hij. Het is belangrijk dat iedereen komt luisteren naar de woorden van God. Het volk komt bij elkaar en luistert naar wat er in de boekrol staat. Alles wat niets met God te maken heeft, wordt weggedaan. De mensen gaan weer leven zoals God het heeft bedoeld. Wat een feest!

Je vindt het verhaal van koning Josia o.a. in 'Alle mensen' van A.F.Troost

KB illustratie de vrouw die jezus voeten zalftDe vrouw die Jezus zalfde
Als Jezus met zijn vrienden aan tafel zit, komt er een vrouw binnen. Ze heeft een flesje bij zich met dure olie. Dat giet zij uit over Jezus hoofd. De mensen mopperen: wat een geldverspilling! Maar Jezus zegt: wat deze vrouw doet, is heel bijzonder. Ik weet het zeker: overal waar het goede nieuws verteld wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij gedaan heeft.

Je vindt het verhaal van de vrouw die Jezus zalfde o.a. in 'Volg mij' van Liesbeth van Binsbergen

laatste avondmaal

De laatste maaltijd
Als Jezus in de nacht waarin hij gevangen wordt genomen met zijn vrienden aan tafel zit, neemt hij het ongedesemde brood dat gegeten wordt tijdens de Pesachmaaltijd die hij samen met zijn virenden viert om de Uittocht uit Egypte te herdenken.

Jezus pakt het brood van de tafel. Hij breekt het, deelt het uit en zegt :  ´ Dit is mijn lichaam, dat gebroken wordt voor jullie. Breek dit brood en deel ervan uit om mij te gedenken.´

En hij neemt daarna de beker die met wijn is gevuld en deelt hem rond terwijl hij zegt: ´Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat wordt vergoten voor velen. Doe dit steeds ter mijn gedachtenis.´

Iedere keer als wij de Maaltijd met elkaar vieren, herinneren we ons hoe groot de liefde van God is voor ons.

Je vindt het verhaal van het Laatste Avondmaal in bijna alle kinderbijbels.
De illustratie is afkomstig uit 'Mijn mooiste kinderbijbel' van John Dillow.

Ruth Hartog

Artikelen in dit thema Leve de herinnering!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook