Water wonder

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Doopwater

Toen Ellie nog als pastor werkte, was ze vaak betrokken bij de voorbereidingen voor de eerste communie. Onderdeel daarvan was oa. een rondleiding met kinderen in de kerk.
Daar hoort natuurlijk ook een bezoekje bij aan de doopkapel. De zware deksel gaat van de doopvont en het doopwater wordt zichtbaar. Een van de kinderen mag zijn vinger er insteken en proeven. Ja, het smaakt naar water.

doopvont SK5Dopen met limonade?
'Waarom dopen we eigenlijk met water en niet met limonade?' vroeg ze dan aan de kinderen. Limonade en water kan je allebei drinken, daar waren de kinderen het al snel over eens. En limonade is wel veel lekkerder. maar daar kan je je niet mee wassen, iets mee schoonmaken, het stroomt niet in de rivier, de zee is ook niet gevuld met limonade, maar is van zout water. Plantjes gaan dood als je alleen limonade zou geven... De kinderen begrepen het goed. Water heeft alles te maken met leven! Het leven op aarde is als eerste ontstaan in het water. Ook mensen beginnen hun leven in de baarmoeder omhuld door water. Ons lichaam bestaat zelfs voor de helft uit water!

Water heeft heel veel betekenissen en aspecten: het is een levensvoorwaarde, het stroomt, maakt schoon, spoelt weg, bruist, golft, deint, draagt, omhult, verandert ...
Water is dus het middel bij uitstek om het sacrament van de doop te voltrekken.

ISK6 2e Paradijsstroomn de doopkapel van de Sint Bavo in Haarlem heeft een glaskunstenaar de kapel voorzien van prachtige voorstellingen waar het verband tussen water en leven tot uitdrukking komt.

Van God, Schepper wordt God onze Vader/Moeder!
We dopen dus met water en zeggen daarbij de woorden: "Ik doop jou (naam) in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest". Met de doop wordt God, de schepper van al het leven, tot onze Vader/Moeder! We worden net zoals Jezus hoorde bij zijn doop in de Jordaan, tot zonen en dochters van God. We gaan deel uit maken van Gods familie. En worden daarmee lid van die grote familie van Jezus, die de christenen vormen.

SK7 3e pardijsstroomMet de doop beloven de ouders, of jijzelf als je als volwassene gedoopt wordt, dat je je wil toeleggen op het goede. Dat je wilt worden zoals God je heeft gezien en gewild. Dat je met je vrije wil en omdat je dat zelf kiest een mens wil zijn die lijkt op Jezus. Zo worden we als het ware herboren.

Doopschaal op de afdeling van pasgeborenen
In het ziekenhuis waar ds. Ruth werkt is een bijzondere doopschaal. Soms wordt een kindje veel te vroeg geboren en heeft het veel zorg nodig. Het gebeurt soms dat een kindje zo vroeg is geboren, dat de dokters bang zijn dat het niet lang zal leven.

dopen IMG 2177Daarom is op deze kinderafdeling ook een doopschaal aanwezig. Op de rand van de schaal staan de woorden die bij de doop worden uitgesproken: 'Ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'.
Dankzij deze schaal kan daarom iedere dokter of iedere verpleegkundige - als de ouders dat willen - zo’n klein kindje dopen. Een teken dat het, hoe klein het ook is, voor altijd hoort bij God.

Ruth Hartog en Ellie Keller

Artikelen in dit thema Water wonder

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook