Water wonder

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Wonderlijk water

kikkers en drilDe Heilige Benno en de kikkers
De man Gods ging vaak de natuur in om te bidden en te mediteren. En op een keer toen hij langs een moeras kwam, was er een spraakzame kikker aan het kwaken in het troebele water. Om te voorkomen dat die zijn gebed zou verstoren, beval hij hem om zijn mond te houden.
Maar toen hij een stukje doorgelopen was, schoten hem woorden te binnen uit de bijbel, uit het boek Daniël: “Zeemonsters en al wat in het water zwemt, prijs de Heer, dieren in het wild en al het vee, prijs de Heer.” En omdat hij bang was dat het zingen van de kikkers misschien aangenamer was dan zijn eigen bidden, richtte hij zijn bevel weer tot hen, dat zij God zouden prijzen op hun eigen manier.
En spoedig waren de lucht en de velden vervuld met hun luid gekwaak.”

Groene theologieBewust verbonden met het leven
Met dit verhaal begint het boek “Groene Theologie” van theologe Trees van Montfoort. Zij won met dit boek de prijs voor het beste theologische boek van 2019. Hoe kijk je naar de werkelijkheid? Is de aarde alleen het decor voor de mensen? Of is God nauw verbonden met de schepping, waarvan wij mensen deel uitmaken? Hoe zie onze christelijke traditie dat? Het boek geeft inzichten die helpen bij een meer verbonden en bewuste manier van leven. Onze kinderen vragen daarom. Op Nu.nl stond op 3 december dat driekwart van de Nederlandse kinderen van 8-14 jaar bezorgd is om de opwarming van de aarde. Meer dan de helft van de kinderen doucht bewust niet te lang en een kwart zou ‘een week koud willen douchen’ als ze daarmee het klimaat zouden kunnen helpen.”

Zuster water
In het bekende Zonnelied, een gebed van Franciscus, zingt hij over broeder zon en zuster maan, broeder wind en zuster water. Zuster en broeder, niks ‘decor voor de mens’, niks ‘van wie is het en wat brengt het op?’ Zuster en broeder. ‘Zuster water, nederig en kuis’, aldus Franciscus. Een zuster dus, die de laagste plek opzoekt, niet competitief is, zichzelf niet opblaast, er voor iedereen is.
In het lied 'Heel de Schepping zingt voor u, lieve God almachtig' klinkt dan ook: 'Zuster water met haar stroom, wast de aarde fris en schoon.' ( de hele tekst vindt je hier)

Misschien had Franciscus bij het componeren van zijn Zonnelied hetzelfde stukje bijbel in zijn hoofd als de heilige Benno met zijn kikkers? Die dacht aan een lied uit de Bijbel, ‘het lied uit de vuuroven’ uit het boek Daniël. Enkele zinnen hieruit:

Looft de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.
   Looft de Heer, regen en dauw,
  alle stormwinden, prijst hem.
Looft Hem, nevels en buien,
hagel en vorst, prijst de Heer.
Sfeerbeeld winter of Kerstmis besneeuwde dennentak

Looft de Heer, ijs en sneeuw,
nachten en dagen, prijst Hem.
  Looft de Heer, licht en donker,
  bliksem en wolken, prijst Hem.
Looft de Heer, zeeën en stromen,
bronnen van water, prijst Hem.
  Looft de Heer, zeegedrochten,
  alles wat leeft in het water.

 

Nelleke Spiljard

Artikelen in dit thema Water wonder

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook