Verrijzenis-kracht

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Tintelende kracht

In de Bijbel zijn veel verhalen te vinden die tintelen van verrijzeniskracht. Wat dacht je bijvoorbeeld van David, die zonder wapenrusting de reus Goliath weet te verslaan? Of Gideon, die met een handjevol mannen een geweldig leger op de vlucht jaagt? Misschien voel je soms klein en bang, maar God belooft dat Hij ons elke dag nieuwe kracht schenkt.

KB david en goliathDavid en Goliath
David hoort dat de reus Goliath zijn volk angst aanjaagt. Bovendien spreekt hij slecht over God. David gaat naar koning Saul en zegt de reus te willen verslaan. Saul biedt David zijn wapenrusting aan, maar die is voor David veel te groot en te zwaar. Hij vertrouwt niet op de kracht van wapens, maar op God: De Heer zal mij bijstaan, zegt David tegen de koning. Hij heeft mij steeds gered, Hij zal mij ook nu redden.

Je vindt het verhaal van David en Goliath o.a. in de Prentenbijbel van Marijke ten Cate

KB GideonGideon
Gideon wil met een groot leger de vijand verslaan. Maar God vraagt van hem om alle mannen die bang zijn naar huis te sturen. En ook de mannen die op een onvoorzichtige manier water drinken, moet Gideon laten gaan.
Met een minileger van 300 man weet hij de vijand te verslaan. Door op God te vertrouwen en tactisch te denken weten ze de overwinning te behalen.

Je vindt het verhaal van Gideon o.a. in 'Het begon met licht' van Gerrie Huiberts

Het mosterdzaadje
Jezus vertelt aan zijn vrienden een gelijkenis. Kennen jullie het mosterdzaadje, vraagt Hij. Het is het kleinste zaadje dat er is, maar als je het in de grond stopt, groeit er een enorme boom uit. Zo veel kracht heeft dat kleine zaadje. Gods nieuwe wereld lijkt op dat mosterdzaadje. Het begint klein, maar het heeft een enorme kracht.

Je vindt de gelijkenis van het mosterdzaadje o.a. in Hosanna! van Kolet Janssen

KB pinksterenPasen en Pinksteren
Deze twee verhalen vormen de kern van ons thema. Jezus staat op uit het graf. Het leven is sterker dan de dood, Gods liefde is krachtiger dan het diepste verdriet. Na zijn opstanding is Jezus veranderd. Hij heeft een verrijzenislichaam gekregen, waarmee hij zomaar door dichte deuren kan komen. Nadat hij terug is gegaan naar de Vader, wachten de leerlingen af. Ze sluiten zich op in een zaaltje in de stad. Maar met Pinksteren worden ze in vuur en vlam gezet. Gods geest zet hen in beweging en maakt ze krachtig. Ze vertellen overal over Jezus en de kracht van zijn koninkrijk. Door die grote kracht kunnen ze zelfs wonderen doen.

Je vindt de verhalen van Pasen en Pinksteren in alle kinderbijbels


wapenrustingDe wapenrusting van God
Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Efeze. Hij legt hen uit hoe ze sterk en krachtig kunnen zijn en weerstand kunnen bieden aan alles wat hen van God af houdt. Je moet een wapenrusting aantrekken, zegt Paulus. Niet met gewone wapens, waar je mensen pijn mee doet, maar met wapens van God. Als je je daarmee kleedt, sta je sterk!

' Een goede outfit moet je hebben, jongen. Daar heb je merkkleding voor nodig:
IJzersterke boots van het merk 'Hope', beenbeschermers van de firma 'Justice & Peace', een stalen blauwhelm van Trust, een kogelvrije bodywarmer van Faith Unlimited...'

De hele bewerking van dit gedeelte vind je op pag 296 in Het hoogste woord van Karel Eykman e.a.

KB bij gebed van paulusPaulus bidt om kracht voor de mensen in Efeze
In zijn brief aan de gemeente in Efeze wens Paulus hen iets heel moois toe. Hij hoop dat ze vervuld zullen worden van de kracht van God, zodat ze sterk zullen staan in Zijn liefde.
In de Bijbel in Gewone Taal klinken deze woorden zo:
‘Ik bid dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door Zijn Geest. Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is.’

Wat een prachtig gebed!

Ruth Hartog-Hoogendam

Artikelen in dit thema Verrijzenis-kracht

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook