Vrij als een vogel

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen met vogels van hoop

Iedere ochtend word ik rond zes uur gewekt door onze kleine zoon van vijf maanden oud. Als ik hem uit zijn bedje haal, hoor ik buiten het prachtige gefluit van de vogels. Zij begroeten de nieuwe dag en als vanzelf zing ik met hen mee, ondanks het vroege tijdstip. Zo vrij zijn als een vogel, wie verlangt daar soms niet naar? Zomaar wat kunnen vliegen en fladderen, zien wat de dag je brengt. Zorgeloos en onbevangen. In deze donkere tijd houden we ons vast aan tekenen van hoop. De vogels die ons iedere dag wakker zingen, laten ons dromen van de nieuwe tijd die komt. Een tijd van vrede en geluk, als Gods Rijk komt. In de Bijbel spelen vogels in verschillende verhalen een rol als brengers van hoop. Denk bijvoorbeeld aan de duif, die terugkeert bij de ark met een groen takje in zijn snavel. Of de raven, die Elia in tijden van droogte en hongersnood iedere dag iets te eten brengen. We zochten een aantal hoopvolle verhalen uit, waarin vogels een belangrijke rol spelen.

Noach
noachGod is teleurgesteld in de mensen. Ze maken ruzie en doen elkaar pijn. Daarom zegt God: Ik heb er spijt van dat ik de aarde en de mensen heb gemaakt. God vraagt Noach om een grote boot te bouwen. Daarin neemt hij van ieder dier er twee mee, een mannetje en een vrouwtje. Als alle dieren in de ark zijn begint het te regenen. Het regent zo lang, dat de aarde onder water verdwijnt. Eindelijk stopt het met regenen. Langzaam begint het water te zakken. De boot blijft vastzitten op een berg. Dan laat Noach een raaf los. De raaf blijft heen en weer vliegen, want de aarde is nog niet droog. Noach laat ook een duif los. Maar de duif vindt geen tak om op te zitten. Na een week laat Noach de duif weer los. Dan komt hij terug met een olijftakje in zijn snavel. Zo weet Noach dat het water zakt. Als hij een week later de duif weer los laat, komt hij niet meer terug. Noach ziet dat het land weer droog is. God maakt een nieuw begin.

Je vindt dit verhaal o.a. in De Kijkbijbel van Kees de Kort

Elia
profeet elia

 

Er komt een koning in Israel die niet luistert naar God. Achab heet hij. God stuurt de profeet Elia naar Achab toe. Hij moet tegen de koning zeggen dat het lange tijd niet zal regenen in Israël. De mensen krijgen honger, omdat er niets meer kan groeien. Maar God zorgt voor Elia. Hij stuurt Elia naar een klein riviertje. Daar heeft hij water om te drinken en iedere dag komen er raven met voedsel in hun snavel. Zo kan Elia iedere dag eten en drinken.

Je vindt dit verhaal o.a. in Profeet Elia van Jolanda Dijkmeijer

 

 

Psalm 84
In deze psalm zingt David over zijn liefde voor God. Hij voelt zich bij God thuis. Hij komt graag in Gods huis, de tempel. Zelfs de mus en de zwaluw wonen graag bij God, zingt David:

Ik houd van uw huis, machtige Heer!zwaluwen
Ik verlang naar uw tempel, levende God.
Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.
Machtige Heer, mijn koning, mijn God,
zelfs mussen wonen in uw tempel.
Zwaluwen maken een nest bij uw altaar,
ze zorgen er voor hun jongen.
Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis,
want zij kunnen u altijd danken.

De doop van Jezus
roelottowdoopvanjezus

 

Voordat Jezus aan zijn belangrijke werk begint, ontvangt hij eerst het teken van de doop. Jezus wordt door Johannes ondergedompeld in de rivier de Jordaan. Als Jezus weer uit het water omhoog komt, gaat de hemel open. Een duif vliegt naar beneden, het teken van de Heilige Geest. Gods stem klinkt: Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar Hem. De duif laat zien dat Jezus echt bij God hoort.

Je vindt dit verhaal o.a. in Hosanna! van Kolet Janssen

 

 

 

Onbezorgd als de vogels
bergredeJezus vertelt zijn leerlingen graag over de nieuwe wereld van God. Hij zegt tegen hen: maak je toch niet zo druk om wat je zult eten of drinken. Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze maaien niet, ze zaaien niet, toch hebben ze genoeg te eten. Hun Vader in de hemel zorgt voor hen. Jullie zijn voor God nog veel belangrijker dan zo’n musje. Zou Hij dan niet elke dag voor jullie zorgen?

Je vindt dit verhaal o.a.in de Prentenbijbel van Marijke ten Cate

 

Ruth Hartog - Hoogendam

 

 

 

Artikelen in dit thema Vrij als een vogel

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook