Mensen van de kerk

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Geloven thuis- en ook daarbuiten!

Hoewel het project Geloven thuis zich richt op de geloofsbeleving binnen het gezinsleven, willen we niet de indruk wekken dat daar alles te vinden is, dat je nodig hebt voor je geloof. Thuis mag dan een bevoorrechte vindplaats zijn voor het groeien in geloof, maar uiteindelijk hoort ons geloof thuis in onze hele leefwereld. Ouders en kinderen kunnen niet alleen van elkaar leren groeien in geloof en dienstbaarheid. Ze kunnen ook leren van klasgenoten, collega"s op het werk, vrienden en de schepping. Bovendien als gelovige heb je niet alleen iets te leren, je hebt ook iets te bieden. De wereld staat op jouw inzet te wachten. Kort geleden zag ik een reclamebord: “Heb je een goed idee? Doe daar iets mee!” Zo is het met geloof. Als je een hoopvolle boodschap hebt, dan wil je dat zeker delen. Als je een gave hebt, dan wil je die inzetten om de wereld te verbeteren. Dit is de logica van het geloof.

met kinderen rond het altaar

Geloven doe je niet in je eentje
Dat is ook de reden dat kerkbezoek zo belangrijk is. Want in de kerk drinken we direct uit de bron, die de geloofsgemeenschap en christelijke traditie vormt. In de kerk wordt ons geloof tegelijkertijd gevoed én voortgezet. Het wordt gevoed door de genade van Gods nadrukkelijke aanwezigheid – in Zijn woord, de Eucharistie en de vele mensen die samengekomen zijn in Zijn naam. Tegelijkertijd daagt de viering ons uit, door ons in herinnering te brengen, dat de reden voor ons geloof is, dat we niet alleen het geluk vinden, maar ook dat anderen door ons geholpen worden om gelukkig te worden!

Moeite met kerkbezoek
Soms hebben kinderen moeite met kerkbezoek. De meest voorkomende redenen zijn:
1. Ze vinden het saai.
2. Ze komen hun vrienden daar niet tegen.
3. Ze zeggen dat ze in God niet geloven.
Wat kun je als ouder hiermee doen? Begin dan het liefst bij je eigen geloof. Wat betekent kerkbezoek voor jou? Wat heb je daaraan en wat mis je? Is het duidelijk voor jouw kind waarom kerkbezoek voor jou belangrijk is? Wat de drie specifieke klachten betreft, wat kun je daaraan doen?Het is zo saai
Kies waar mogelijk voor kindvriendelijke vieringen. Staan er gezinsvieringen op de kerkagenda? Is er een kinderwoorddienst / kindernevendienst? Kunnen zulke initiatieven gestimuleerd worden in jouw parochie of gemeente?
Het helpt ook als kinderen een actieve rol kunnen spelen in de viering, bijvoorbeeld als misdienaar of lid van het kinder/jeugdkoor.
Hoe meer een kind van de viering begrijpt (dankzij catechese bijvoorbeeld), hoe meer hij of zij de viering kan waarderen.Er zijn geen vriendjes
Klacht nummer twee is inderdaad een moeilijke voor een ouder. Iedereen wil graag hun vrienden zien en dat geldt zeker ook voor het kerkbezoek. Het kan zeer demotiverend zijn voor je geloof als weinig mensen uit je directe omgeving gelovig zijn. Kinderen willen erbij horen, ze willen geen vreemde eenden zijn (net als volwassenen!). Wat je hieraan kunt doen is gelegenheden zoeken waardoor je kinderen meer in contact komen met medegelovigen van hun leeftijd. Denk bijvoorbeeld aan afspreken met andere ouders met kinderen van dezelfde leeftijd. Als jullie niet elke zondag naar de kerk gaan, spreek dan van tevoren af wanneer jullie elkaar wel zullen treffen bij de kerk. Dan verhoog je de kans dat het leuker wordt voor jouw kinderen. Vaak zijn er ook extraparochiële bijeenkomsten voor gelovigen, gesponsord door het bisdom of een kerkelijke beweging. Deelname daaraan kan ook een stimulans bieden voor geloof in het gezin.

Ik geloof toch niet in God
Tenslotte, als je kind zegt dat zij of hij niet in God gelooft, is dat geen reden voor paniek. Vaak bedoelt het kind dat niet echt en bedoelt hij eerder: "ik wil niet naar de kerk vandaag" (omdat het saai is, of omdat ik liever met mijn Playstation wil spelen). Waar het om echte geloofstwijfels gaat, kun je het beste goed luisteren, je kind steunen en in zoverre het mogelijk is, blijven vasthouden dat kerkbezoek belangrijk en de moeite waard is.

palmpasenstokken maken

TS

terug naar nieuwspagina
lees verder in de rubriek Vieren

Artikelen in dit thema Mensen van de kerk

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook