Geven is fijn

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Chiara Luce Badano – Licht voor ons heden

iedereen geroepen
Helaas blijven heiligen voor veel gelovigen een ver-van-mijn-bed-show. Ze worden gezien als wereldvreemd (martelaren, kloosterlingen, wonderdoeners) en uit een ver verleden – bewonderenswaardig, maar geen voorbeeld voor ons leven hier en nu. En dat is jammer, want elk van ons is geroepen tot heiligheid. (“Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals Hij…” – 1 Petrus1,15.)

Chiara Bandano met meisjes

gewoon, zoals jij
Daarom is de recente zaligverklaring van Chiara Luce Badano zo bemoedigend, zeker voor ouders die graag over een heilige – of in dit geval, om precies te zijn, een “eerbiedwaardige” – zouden willen vertellen, als een voorbeeld voor hun kinderen. Want hier heb je een “heilige” uit onze tijd die heel gewoon was: ze tenniste graag, had veel vrienden (jongens vonden haar mooi) en bracht haar tijd door in cafés. Ze had het soms moeilijk op school (op de middelbare school zakte ze voor wiskunde) en in het weekend wilde ze later thuiskomen dan toegestaan werd door haar ouders. Volgens mij wonen er wel tien meisjes met dit profiel in onze wijk. Maar wat maakte Chiara dan zo bijzonder?

vertrouwen
Het waren, denk ik, vooral drie dingen. Het eerste was haar geloof. Gevoed door het geloofsgetuigenis van haar ouders en de catechese in de parochie, en gesteund door vrienden in de Focolare beweging, ontwikkelde zij een diep vertrouwen in Jezus. Ze luisterde naar zijn woord, deed hem na en zei: “Ik probeer Jezus te beminnen zoveel als ik kan.”

Chiara Bandano als kind

uitstraling
Ook bijzonder was haar uitstraling. De vreugde die ze opdeed door haar geloof straalde van haar gezicht. In haar lach en in haar blik vond men iets onvergetelijks. Die vreugde werd ook vertaald in haar aandacht voor anderen. Toen een vriendin in bed lag met roodvonk heeft Chiara aan haar ouders gevraagd of ze bij haar vriendin haar huiswerk mocht maken, om haar gezelschap te houden. Het mocht en ze heeft dat toen gedaan. Ook in haar gebed nam ze graag zieke mensen op.

mede-lijden
Maar de volheid van haar heiligheid werd pas zichtbaar toen ze zelf, op een jonge leeftijd, ernstig ziek werd. De pijn merkte ze voor het eerst toen ze aan het tennissen was. Er volgde vele opnames in het ziekenhuis. Het bleek een kwaadaardige tumor te zijn. Eerst dacht ze dat ze de ziekte zou overwinnen: “Ik ben jong. Ik haal het wel,” zei ze. Maar zo ging het niet. Niettemin gaf ze zich niet over aan zelfmedelijden. In plaats daarvan ging ze juist haar naaste troosten, een meisje dat kampte met een drugsverslaving en depressie. Chiara ging mee met haar rondlopen in het ziekenhuis. Totdat ze zelf door de kanker niet meer kon lopen.

Luce-licht
Tot het laatste liet Chiara haar innerlijk licht zien, zeer passend voor iemand die als tweede naam “Luce” – licht – heeft. (Deze naam kreeg ze van Chiara Lubich, stichter van de Focolare beweging.) Aan het einde van haar leven zei ze: “Mama, wees gelukkig, want ik ben gelukkig.” Al haar spaargeld gaf ze aan een vriend die naar Afrika vertrok, om zendingswerk te doen. “Ik heb alles,” zei ze. “Dit heb ik niet meer nodig. Haar lijden zag ze niet als iets te vermijden, maar als een manier om verbonden te zijn met het lijden van Christus en met het lijden van heel de mensheid. Noch bracht de naderende dood bracht haar tot wanhoop, want zij verstond het in het licht van de verrijzenis en van Gods eeuwige plan.

Chiara Bandano

troost zoeken
Bij zijn bezoek aan haar in het ziekenhuis heeft Kardinaal Saldarini gezegd: “Dat licht in jouw ogen is prachtig. Waar komt het vandaan?” Later zei één van haar vrienden: “We kwamen op bezoek bij haar in het ziekenhuis om haar te troosten. Maar al gauw zagen we dat wij háár nodig hadden. Haar leven was net een magneet die ons naar haar toe trok.”

Chiara was achttien toen ze overleed, op 7 oktober 1990. Twee duizend mensen kwamen naar haar uitvaart. Haar zaligverklaring vond plaats op 25 september 2010.

TS

PS: De achtergrondinformatie in dit artikel is mede afkomstig van de website van de Focolarebeweging: www.focolare.org. Zie ook het oktober 2010 nummer van Nieuwe Stad, maandblad van de Focolarebeweging in Nederland.

terug naar nieuwspagina
lees verder in Wortels
naar: achtergrond informatie over St. Maarten

Artikelen in dit thema Geven is fijn

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook