Nu zijt wellekome....

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van kijktafels passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Nu zijt wellekome

De adventskijktafel "groeit" tijdens de vier weken van de komende Advent, iedere zondag komt er iets nieuws bij.
Het lied "Nu zijt wellekome" is de leidraad dit jaar. De tekst is geschreven in de 17e eeuw: kinderen houden wel van een beetje mysterie. Ze kunnen de tekst met een beetje uitleg van hun ouders goed begrijpen. De melodie is ingetogen en past heel mooi bij deze tijd van voorbereiding op de komst van de geboorte van Jezus.

voorbereiding
doen voor 2 december

benodigdheden Adventskijktafel NZW

* Print de tekst van "Nu zijt wellekome" in een mooi lettertype twee keer uit. ga naar....
* Plak de hele tekst op stevig wit papier, deze versie gebruiken we met Kerstmis.
* Knip de andere tekst in vieren en plak de vier coupletten op aparte stukjes paars karton. Kies een formaat dat in de gebedskaarthouder uit een van de koffertjes past of gebruik een eigen kaartenhouder.
* Knip uit ditzelfde paarse karton een mooi 'welkomstbordje' en schrijf met een (zilveren) stift het woord 'welkom' op dit bordje. Dit bordje komt op de eerste zondag van de Advent op de stal te hangen.

coupletten NZW op paars karton + welkomstbordje

* Kijk of je poppetjes hebt bijv. van Playmobil, lego of uit het poppenhuis. Je hebt enkele 'kinderen' nodig en enkele 'volwassenen'.

1e couplet NZW + poppetjes(mensen)

De basiskleur van de Advent is paars, de kleur van inkeer en bezinning.
* Koop vier paarse stompkaarsen of zet vier waxinelichtjes in een glazen houdertje. Deze kaarsen/lichtjes komen op een (paars) kaarsenonderbord, eventueel gevuld met een dun laagje zand dan staat alles stevig
* Je hebt ook wat sober kerst/adventsgroen nodig, bijv. takjes van coniferen en klimop. Schik het geheel tot een 'adventskrans'.

Advent 1e zondag NZW adventskrans

* Kies een plek in je huiskamer waar genoeg ruimte is om de de kerststal en de beeldjes + de adventsopstelling een plaats te geven. Denk bijvoorbeeld aan een schoorsteenmantel, de bovenkant van de piano, een brede vensterbank, een plank van de boekenkast met genoeg ruimte tussen de planken i.v.m. brandende lichtjes of zoals bij dit voorbeeld, een side-tafel.
* Maak hier de basisopstelling voor de kijktafel 'Nu zijt wellekome'.

beginopstelling kijktafel Advent Nu zijt Wellekome

* Haal jullie kerstbeeldjes en stal tevoorschijn en pak de beeldjes in vijf groepjes in, zodat je kinderen niet alle beeldjes tegelijk kunnen zien. (een groepje met kribbe, os en ezel, een groepje van de herders en de schapen, een groepje van de drie koningen en kameel, een groepje van Maria en Jozef en het kerstkindje hou je ook apart)
* Neem een bruin lapje voeringsstof als ondergrond en maak hierop met behulp van steentjes en/of decoratiestof enkele wegen die op de plaats van de stal bij elkaar komen.
* Zet de stal neer. (ik maakte deze stal van kleine stukjes vloerdelen en plakband)
* de (gebeds)kaartenhouder
* schik wat groen op de achtergrond.
* Zet het kaarsenbord met de vier lichtjes erbij.

Welkom
de eerste zondag van de Advent, 2 december

Vertel je kinderen dat het over vier weken Kerstmis wordt en dat we ons op dat grote feest willen voorbereiden. God houdt van alle mensen en wil ons leven delen. Daarom wordt Jezus geboren te midden van ons.
Maar hoe heten we Jezus welkom in ons hart, ons huis, onze wereld? Wie heten Jezus allemaal welkom?
In de loop van de Advent proberen we af en toe samen iets te doen, waardoor Jezus zich welkom zal voelen (ideeën hiervoor vind je in de rubriek Tips) en zien we wie er Jezus allemaal welkom willen heten in hun leven.

welkom (advent 1e zondag NZW)

* maak het bordje 'welkom' op de stal vast.

tekst eerste couplet Nu zijt wellekome

* Zet het eerste couplet van het 'Nu zijt welllekome' in de houder

*Kies op de eerste zondag van de Advent een moment waarop je kinderen aandachtig zijn en steek samen het eerste lichtje van de Adventskrans aan. Zeg hierbij:

Het eerste kaarsje van Kerstmis gaat aan…
Er komt straks een kindje in ons bestaan
We wachten geduldig, de stal is nog dicht,
De aarde heeft nog geen blij gezicht.
Maar kijk, met één kaarsje wordt het al licht.


* Zing daarna samen het eerste couplet van het 'Nu zij wellekome' en pak samen voorzichtig het eerste groepje beeldjes uit en zet de os, ezel en kribbe samen bij de stal.

Kijktafel 1e Advent NZW stal met kribbe, os en ezel +welkom

* Lees eventueel een verhaal voor dat past bij deze eerste zondag/week van de Advent. In de rubriek 'Verhalen vertellen' vind je voor elke zondag/week van de Advent een passend verhaal.

Kijktafel ADvent Nu zijt wellekome 1e zondag totaal

Je kan iedere avond in de eerste week van de Advent samen de Adventskaars aansteken en het versje opzeggen. Ook zal in de loop van de week het meezingen van het couplet van het 'Nu zijt wellekome' steeds beter gaan!

De herders en de kinderen
tweede zondag van de Advent, 9 dec

tweede couplet Nu zijt wellekome (d'herders op de....)

Op de tweede zondag volg je weer dezelfde stappen:
* aansteken van de tweede kaars
* hierbij hoort het volgende versje:

Het tweede kaarsje van Kerstmis gaat aan…
Wie zullen er straks bij de kribbe staan?
De herders en kinderen komen het eerst
Van hen houdt God het allermeest
Want zonder de kleinen is er geen feest.


* couplet van 'Nu zijt wellekome', dat begint met 'D'herders op de velden...'
* tweede groepje beeldjes bij de stal neerzetten
* voorlezen verhaal (zie rubriek 'Verhalen vertellen')

Want de herders, de eenvoudige mensen uit die tijd, willen Jezus welkom heten en gaan op weg naar Bethlehem. Je hoeft niet knap of rijk te zijn of dure cadeautjes mee te nemen als je Jezus welkom wilt heten: een open hart, dat naar hem verlangt, is voldoende.

Kijktafel Advent NZW 2e zondag herder +schaapjes

Maar ook de kleinsten van de mensen, de kinderen, gaan voorop, want zei Jezus later niet: 'Laat de kinderen tot mij komen?'

* zet enkele 'kinderen' op de weg naar Bethlehem.

Advent NZW 2e zondag de kinderen

De koningen
derde zondag van de Advent, 16 dec

ADvent NZW 3e zondag tekst D'heilige drie koningen

Ook de belangrijke mensen die de wereld regeren, zoals de koningen, willen Jezus welkom heten. Alle volwassenen, ook de mensen die veel weten en gestudeerd hebben of die rijk zijn: ook zij verwachten de komst van Jezus.

Kijktafel Advent Nu zijt wellekome 3e zondag  + de drie koningen

We volgen weer hetzelfde patroon:
* steek de derde kaars aan
* zeg het versje dat hierbij hoort:

Het derde kaarsje van Kerstmis gaat aan…
Wie zullen er straks bij de kribbe staan?
Daar komen de koningen van heel ver,
de groten en rijken van her en der,
ze volgen het licht, het licht van de ster


* zing het derde couplet van het 'Nu zijt wellekome' dat begint met 'D'heilige drie Koon'gen...'
* zet het derde groepje beeldjes bij de stal: natuurlijk de drie koningen en hun rijdier.

ADvent NZW 3e zondag + volwassenen

We voegen vandaag ook 'de volwassen' toe. Zo zien we dat iedereen op weg is naar de plaats waar Jezus te midden van ons geboren zal worden.

Kijktafel ADvent Nu zijt Wellekome 3e zondag totaal

Maria en Jozef
vierde zondag van de Advent, 23 dec

Als Maria geen 'ja' gezegd had op de vraag van de engel of zij de moeder van Jezus wilde worden, dan was Jezus er niet gekomen. Ook voor Jozef was het niet makkelijk om als vader voor de baby die op komst was te willen gaan zorgen. Want het kindje wat geboren zou gaan worden zou 'Jezus' gaan heten. Deze naam betekent 'God redt' . Als Jezus volwassen is geworden zal hij deze naam waar maken: hij maakt mensen vrij van alles wat hen belemmert (het oud-Nederlandse woord 'leisen' betekent 'juk', iets waar je onder gebukt gaat): blinden zullen zien, lammen zullen lopen, doven zullen horen en zieken worden gezond. Mensen worden bevrijdt van hun juk.

ADvent 4e zondag tekst Christe Kyrieleison...

Na een lange reis, helemaal uit Nazareth dat in het noorden van Israël ligt, komen vandaag Maria en Jozef In Bethlehem aan. De stad van koning David. Want zou de Messias, de redder van Israël niet afkomstig zijn uit het huis van David? Er is voor hen geen plaats in de herberg en ze vinden onderdak in een stal. Hun kindje wordt al bijna geboren....

ADvent NZW 4e zondag Maria + Jozef

* steek de vierde kaars aan
* zeg het bijpassende versje:

Het vierde kaarsje van Kerstmis gaat aan…
Wie komen daar nu bij de kribbe aan?
Maria en Jozef, en iedereen weet:
het uur is gekomen, het licht is compleet,
want straks komt het kindje dat Jezus heet.


* zing het laatste couplet van 'Nu zijt wellekome"
* zet Maria en Jozef in de stal bij de kribbe

Kerstmis
dinsdag 25 december

tekst Nu zijt wellekome totaal/kerst

Voeg enkele 'kerstelementen' toe aan de Adventskijktafel. Gebruik nieuw fris kerstgroen, rode bessen, hulst e.d. Zorg voor een glinsterend sterretje en vervang de paarse kaarsen door een witte kerstkaars. Zet extra waxinelichtjes aan de rand en de volledige tekst van het 'Nu zijt wellekome' op de kerst-kijktafel.

Kijktafel Kerst NZW Jezus in de kribbe

Vandaag komt het kleinste, maar belangrijkste, beeldje in het middelpunt van de belangstelling te staan.
NU zijt wellekome, Jesu lieve Heer. We hebben ons hart voorbereid op uw komst, we hebben dingen gedaan voor de mensen om ons heen, er komen vandaag gasten, we vieren samen feest, Kerstfeest!
Jezus is op aarde gekomen voor ons allemaal: arm en rijk, groot en klein, gewoon of belangrijk. Als we ons hart open zetten, voelt Jezus zich bij iedereen welkom!

Kijktafel NZW Kerst detail

* Steek de kerstkaars(en) aan
* zeg het bijpassende versje:

We steken de kaarsen van Kerstmis aan
en iedereen komt bij de kribbe staan.
Het licht is geboren, het kindje straalt.
De last is van onze wereld gehaald.
Laat "t Kerstfeest beginnen voor allemaal!


* zing samen het hele lied 'Nu zijt wellekome'

Kijktafel Kerst Nu zijt wellekome totaal

EK/MdJ

Artikelen in dit thema Nu zijt wellekome....

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook