Nu zijt wellekome....

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bij de vier zondagen van de Advent

Een verhaal bij de eerste zondag van de advent: welkom.

De eerste zondag weten we dat er iets staat te gebeuren, maar wat precies? Wie is het die we welkom gaan heten? Zullen we hem wel herkennen?

rondjewereld kerstverhalen voorkant

In het boek Rondjewereld Kerstverhalen staat het bewerkte verhaal van Tsjechov, Vadertje Panov ( in Het Mooiste Geschenk staat een vergelijkbaar verhaal, over schoenmaker Martijn). Het verhaal gaat over een oude, eenzame schoenmaker, Panov. Op kerstavond heeft hij een droom: Jezus vertelt hem dat hij de volgende dag bij hem op bezoek zal komen. De schoenmaker schrikt wakker en gaat direct aan de slag om zijn huis klaar te maken voor het hoge bezoek. Hij heeft ook een speciaal cadeau voor hem, het mooiste en kleinste paar schoentjes dat hij ooit heeft gemaakt. Hij wacht en wacht, maar Jezus komt niet. Wel komt er een straatveger langs, die verkleumd en hongerig zijn werk moet doen. Vadertje Panov roept hem binnen en geeft hem iets warms te drinken. Weer wacht vadertje Panov. Maar niemand komt langs. Behalve een arm meisje met een kleine baby; beiden zijn ook helemaal koud geworden en de baby heeft zelfs niets aan haar voeten. Vadertje Panov geeft het meisje warme soep en, na enig aarzelen, krijgt de baby de schoentjes die hij voor Jezus had bewaard.

de schoentjes voor de baby

Het wordt later en later, maar Jezus komt niet. Er komen wel enkele bedelaars voorbij. Vadertje Panov geeft hen zijn laatste restje soep. Tenslotte is hij weer alleen en verdrietig dat Jezus niet gekomen is. Dan verschijnt er ineens iemand bij de deur, het is Jezus. "Ik had honger", zegt hij, "en je gaf me te eten. Ik had het koud en je gaf me warmte". "Maar wanneer dan?", vraagt vadertje Panov. "Toen je de straatveger, het meisje en de baby, en de bedelaars hebt geholpen, glimlacht Jezus, toen heb je dat gedaan. "

Een verhaal bij de tweede zondag van de advent: herders en kinderen
De tweede zondag gaan we op weg, ook al weten we nog niet waarnaar toe. Open je hart, ook al weet je nog niet voor wie. Deze ontmoeting verandert iedereen, arm en rijk, jong en oud.

Het mooiste geschenk

Uit Het Mooiste Geschenk komt het verhaal over een rijk man met een huis, een os, een koe, een ezel en een kudde schapen. En over de jongen die de schapen van de man hoedde. Hij heeft alleen een hondje, een herdersstaf en een lichtje. Op een koude winteravond rilt de jongen in zijn dunne kleren. Hij klopt aan bij de man met het huis maar die stuurt hem weg. "Ik kan mijn warmte niet met je delen, het hout is veel te duur". Dan ziet de jongen ineens een grote ster aan de hemel staan. Hij besluit de ster te volgen. Het hondje gaat met hem mee, De schapen gaan mee. De ezel, de koe en de os, allemaal volgen ze de jongen en gaan de ster achterna. De man ontdekt ineens dat al zijn dieren weg zijn. "De jongen heeft ze gestolen", roept hij en gaat hen achterna. Het begint te sneeuwen en te stormen. De man zakt dieper en dieper weg in de sneeuw.

rijke man in de sneeuw

"Ik kan niet meer , roept hij, "help mij." Plotseling stopt het met sneeuwen en waaien. Dan ziet ook de man de ster. Hij loopt op hem af en ziet dat hij boven een stal stilstond. In de stal ziet hij al zijn dieren, de herdersjongen en het hondje. En een kribbe met een kindje. "ik ben gered", zegt de man en knielt naast de kribbe neer. De volgende dag gaan ze allemaal weer terug naar het huis. "Kom binnen, zegt de man, "dan delen we de warmte".

Een verhaal bij de derde zondag van de advent: de koningen en volwassenen
De koningen komen met kostbare geschenken – goud, wierook en mirre. Maar soms zijn de eenvoudigste geschenken juist het kostbaarst.

een ster over de grens, vk

In Een ster over de grens. Verhalen voor Advent, Kerstmis en Driekoningen, vinden we het verhaal van een eenvoudige klokkenmaker, die de mooiste klokken kan maken. Al jaren werkt hij in het geheim aan een heel speciale klok - een geschenk voor het Kindje Jezus. Elk jaar op kerstavond brengen de mensen uit de stad geschenken naar het beeld van Maria en het Kindje Jezus in de kathedraal. Het verhaal gaat dat, als het Kindje Jezus een geschenk het mooiste vindt dan welk ander dan ook, dat hij dat geschenk zal aanpakken. Nog nooit is dat gebeurd. Eindelijk, na jaren werk en als de klokkenmaker oud en kromgebogen is, is de klok klaar. Trots zet de klokkenmaker hem in de etalage, maar hij vertelt er bij dat hij niet te koop is. Hij is zo blij met zijn werk dat hij al zijn geld aan een bedelaar geeft, behalve een stuiver waarvan hij een appel koopt - zijn maaltijd voor de komende twee dagen. Wanneer het kerstavond is geworden komt opeens zijn buurmeisje huilend binnen. "Mijn man is ziek geworden en we hebben al ons geld uit moeten geven aan de dokter. Nu kan ik geen kerstboom en geen cadeautjes meer kopen voor mijn kinderen. Hoe moet ik ze dat vertellen?" De klokkenmaker belooft haar te helpen en gaat op pad met een aantal van zijn klokken om te kijken of iemand deze wilde kopen. Maar niemand heeft belangstelling. Uiteindelijk komt hij bij de rijkste man van de stad. Die wil wel een klok van hem kopen, maar dan alleen de mooie klok die in zijn etalage staat. "Alle kokken, behalve die", zegt de klokkenmaker vertwijfeld. Maar de rijke man is niet te vermurwen. En zo verkoopt de klokkenmaker zijn kostbaarste klok en krijgen de buurkinderen toch nog kerstcadeautjes. Dan is het tijd om naar de kathedraal te gaan.

klokkenmaker

Ook de klokkenmaker gaat op weg. Het enige dat hij nog heeft is de appel, zijn kerstdiner." Ach", denkt hij, "laat ik die dan maar geven, dan kom ik niet met lege handen aan." De mensen leggen de prachtigste geschenken bij het beeld. Tenslotte is de klokkenmaker aan de beurt. Nog krommer dan normaal loopt hij naar voren met zijn appel. Ineens hoort hij rumoer in de kathedraal. "Een wonder", fluisteren de mensen. Voorzichtig kijkt de klokkenmaker op en ziet hoe het Kindje Jezus zich voorover buigt en de appel van de klokkenmaker aanneemt. Dit is het mooiste geschenk.

Een verhaal bij de vierde zondag van de advent: Maria en Jozef
De vierde zondag pakken we de bijbel erbij. Maria en Jozef verwelkomen het kindje. Nog voor hij geboren is, is hen al duidelijk dat het heel bijzonder is. Maar zo"n bijzonder iemand verwelkomen, dat is soms helemaal niet makkelijk.

engel uit Rondjewereld

In bijna elke kinderbijbel staat wel het verhaal van de engel Gabriël die een bijzondere boodschap komt brengen aan Maria. Natuurlijk schrikt Maria wanneer er plotseling een engel voor haar staat. Maar de engel stelt haar gerust. Ze zal een kindje krijgen, die ze Jezus moet noemen. Dat betekent: God redt. En ook al is ze bang en maakt ze zich zorgen over wat Jozef hiervan zal vinden, toch zegt Maria "ja" tegen het plan van God.

jozef slaapt

Over Jozef horen we helaas minder vaak in kinderbijbels. In Rondjewereld, Kerstverhalen staat wel verteld hoe hij zich openstelt voor Jezus. Eerst wil Jozef er niets van weten. Hoe kan Maria nou zwanger zijn, en hoe moet dat nu verder? Ze zijn nog niet eens getrouwd! Tot hij "s nachts een droom heeft waarin de engel Gabriël hem bezoekt. Ook hem stelt de engel gerust, net als hij dat bij Maria had gedaan. "De baby is Gods eigen zoon. Hij zal ons redden van alles wat verkeerd is. Wees niet bang." Wanneer Jozef wakker wordt, weet hij wat hem te doen staan. Hij zal Maria helpen waar hij kan en samen het kindje verwelkomen.

de ezel en de os maria en jozef met kindje

Een verhaal bij Kerstmis
Hier past maar een verhaal: het Kerstverhaal: De reis naar Bethlehem, de stal, de kribbe, de engelen - hoe vaak we het ook gehoord hebben, het blijft tot ons spreken. Herders, koningen, Maria, Jozef en wij allen mogen Jezus verwelkomen. Een verhaal om elkaar te blijven vertellen. Bijvoorbeeld 'Het verhaal van Kerstmis', een groot prentenboek met het hele verhaal.
Het Verhaal van Kerstmis Amery/Temporin

Genoemde boeken:
Rondjewereld Kerstverhalen; Bob Hartman en Kristina Kállai Nagy (isbn 978
90 3383 95 8)
Het Mooiste Geschenk - 24 adventsverhalen verzameld door Brigitte Weninger
(isbn 90 5579 692 1)
Een Ster over de Grens - verhalen voor advent, kerstmis en driekoningen;
Ineke Verschuren en Lousan Schuuring (isbn 978906238303)

Het Verhaal van Kerstmis, prentenboek 24x30 cm door Heather Amery/Elena Temporin (isbn 978 906173 8893)


MH

Artikelen in dit thema Nu zijt wellekome....

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook