Door de woestijn

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van kijktafels passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Door de woestijn, Veertigdagentijd 2013

De kijktafel 'Door de woestijn' is gemaakt voor de hele Veertigdagentijd. Deze kijktafel is geschikt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Een eenvoudiger versie voor kinderen van 7 t/m 9 jaar vind je onderaan deze rubriek. Zet de eerste kijktafel neer op zondag 17 februari, dit is de eerste zondag van de Vasten of Veertigdagentijd

Door de woestijn

Iedere week gebeurt er iets op de weg door de woestijn. Wat heb je nodig om deze kijktafel thuis na te maken?
* een diep dienblad of grote schaal
* zand
* (witte) kiezelsteentjes
* een paarse kaars, of een waxinelichtje
* de onderzetter 'om een betere wereld' (eventueel)

DoDeWo start + lichtje

- Vul het dienblad of schaal met een dikke laag zand
- Maak met de kiezelsteentjes een bochtige weg door de woestijn
- Zet de kaars of het waxinelichtje op de onderzetter

verder heb je nodig:
* enkele glazen lichthoudertjes of een ondiep plastic dekseltje om de rietzee te maken
* riet (gemaakt van een uitgeknipte strook papier, die gekleurd is met kleurpotlood - geel, groen, bruin)
* een grote kei of steen, dit wordt de berg Sinai
* twee ijsstokjes (of takjes of saté/cocktailprikkers) om een hindernis te maken
* een rondje van karton; anders stort de kuil in
* enkele hoekige steentjes, zij worden struikelblokken
* een poppenhuis-poppetje (eventueel)

spullen die nodig zijn met poppetje

* Tien pijlen van papier met daarop de tien geboden of 'tien woorden ten leven' geschreven.
We lieten ons inspireren door een vertaling van de tien geboden van Karel Eykman uit het boekje 'Zo moet het kunnen'.

Ik ben jullie God
Maak geen vast beeld van mij
Gebruik mijn naam met eerbied
Vier een dag als mijn vrije dag
Laat je vader en moeder niet in de steek
Leef zo dat moord niet nodig is
Blijf trouw aan wie bij je hoort
Houd niet voor jezelf wat ook van anderen is
Wees betrouwbaar als je het over een ander hebt
Wil niet iets hebben wat al bij een ander hoort


de tien woorden: nodig voor de kijktafel door de woestijn

NB. Je kunt natuurlijk ook de vertaling gebruiken uit de kinderbijbel waar je uit voorleest.

- Kopieer deze tien woorden met voldoende regelafstand (gebruik het hele vel A4)
- Print ze uit op twee vellen gekleurd papier
- Knip pijlen uit om de regels heen. (Dit gaat makkelijk als je een malletje maakt dat je met potlood omtrekt.)
De eerste drie woorden staan op pijlen uit geel papier geknipt, de andere woorden uit blauw papier.

de eerste vier woorden op pijlen

- Plak achter de pijlen met behulp van kleine stukje plakband satéprikkers.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Week 1: Op weg naar het beloofde land
17-23 februari

- Graaf een diep plastic dekseltje of enkele kleine glazen waxinelichthouders aan het begin van de weg in. Zet er een rietkraag omheen, die je zelf (of je kind) uit een strook papier hebt geknipt.

rietzee detail

Op de foto's van de kijktafel 'Door de woestijn' staat soms ook een poppetje. Sommige kinderen identificeren zich makkelijker met het verhaal dat de kijktafel zonder woorden vertelt, als er een 'mensfiguurtje' aanwezig is op de kijktafel. Kijk zelf of je de kijktafel beter met of juist zonder poppetje erop maakt. Jij kent je kind(eren) het beste.

voor de rietzee

De tocht door de woestijn is nog maar net begonnen of er komt een obstakel op de weg van het Joodse volk. Voor hen strekt zich de Rietzee (of Rode zee) uit. Daar kan je niet zomaar doorheen lopen of zwemmen. Waren ze niet beter in Egypte gebleven? Mozes vertrouwt op zijn God. Is zijn naam niet 'Ik-zal-er-zijn'? Mozes strekt zijn staf uit over de zee en dan gaat het plotseling heel hard waaien...

de rietzee

Verhaal bij de kijktafel: op weg naar het beloofde land

op weg door de woestijn uit Kijkbijbel

Illustratie van Kees de Kort, Kijkbijbel

Lees uit je kinderbijbel het verhaal van de uittocht uit Egypte voor, dit verhaal is in alle kinderbijbels te vinden!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Week 2: De verbondsluiting op de berg
24 febr- 2 maart

- Zet de grote kei een stukje verder langs de weg door de woestijn. Dit is de berg Sinai.

Op deze berg sloot God een verbond met zijn volk. De tien woorden ten leven bezegelen dit verbond. Als je je aan deze tien woorden houdt, hoor je bij het volk van God. Zet aan weerskanten van de berg de tien woorden op de pijlen neer.

voor de berg van de verbondssluiting +tien woorden

De eerste drie woorden gaan over jouw relatie met God. Ze worden ook wel samengevat met: Bemin God met heel je hart, heel je ziel, al je verstand en met al je krachten

de eerste drie geboden kijktafel

De laatste zeven woorden wijzen je de weg in het omgaan met de mensen om je heen.

de berg van het verbond, de laatste zeven woorden

Deze zeven woorden worden ook wel samengevat met : Bemin je naaste, want die is zoals jij.

kijktafel Door de woestijn week 1 overzicht geheel

Verhaal bij de kijktafel: de verbondsluiting op de berg

de tien woorden, verbondssluiting uit het begon met Licht

Lees uit de kinderbijbel het verhaal van de verbondsluiting op de berg Sinai met de tien geboden op de stenen tafelen voor. Dit verhaal is in vrijwel alle kinderbijbels te vinden.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Week 3: Een hindernis op je pad
3-9 maart

- Maak van twee ijsstokjes een hindernis. Breek hiervoor een stokje doormidden en knip dan in beide helften voorzichtig met een schaar er een klein gleufje in. Klem het heel gebleven stokje ertussen. Zet de hindernis op de weg.

de hindernis

Op de kijktafel 'door de woestijn' zetten we drie geboden, drie 'woorden ten leven', centraal. Het zijn die woorden waar ook kinderen mee te maken hebben: jaloers zijn, liegen, in de steek laten. Niet dat de andere woorden niet belangrijk zijn, (bijvoorbeeld 'eer je vader en je moeder' of 'je zult niet doden') maar deze drie leken ons actueel in de leefwereld van onze kinderen. Je kunt natuurlijk voor anderen woorden kiezen dan wij hebben gedaan. In de rubriek 'verhalen vertellen' vind je tips voor bijbelverhalen bij alle tien de woorden

Je bent samen onderweg. Samen met anderen. Maar er is iemand die je niet zo aardig vindt. Daar wil je niet naast lopen. Je maakt steeds ruzie met je broertje, zodat hij kwaad wegloopt. Je wilt dat de beste vriend of vriendin van iemand anders, jouw vriend of vriendin wordt. Je vindt iemand anders liever, daarom laat je degene die van jou houdt in de steek.

Leon zou gaan zwemmen met Marloes.
Ze staan al te kletsen onder de douche.
Maar daar komt Britt met haar blonde haar.
Leon wordt stil en kijkt ernaar…
Britt lacht naar hem, hij spettert haar nat.
Dan springt hij haar achterna in het bad
Hij vergeet Marloes, vergeet haar totaal.
Marloes staat te snikken onder de straal.
Laat jij ook weleens iemand in de steek?
Niet doen.


Hoe kan je zo'n soort hindernis op je weg overwinnen? De tien woorden ten leven bieden misschien uitkomst.
Het woord: 'Blijf trouw aan wie bij je hoort' helpt je de hindernis te nemen.

woord + hindernis

Je hebt je aan het woord gehouden en zo kan je verder op je tocht door de woestijn, verder op de weg die naar het beloofde land leidt....

kijktafel week 3: de hindernis voorbij

Verhaal bij de kijktafel: een hindernis op je pad

David en Batseba uit Op weg

Een passend bijbelverhaal bij dit woord ten leven vind je in de rubriek 'verhalen vertellen': Tien bijbelverhalen bij de tien woorden.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Week 4: Pas op, een kuil in de weg!
10-16 maart

- Maak een stukje verder op de weg een kuil. Een zandkuil heeft de neiging in te storten, een rondje karton helpt om er een echte valkuil van te maken.

kijktafel door de woestijn, de valkuil week 4

De eerste hindernis is genomen. Maar nu doemt er een valkuil voor je op. We kennen allemaal het spreekwoord: "Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in". Dat doen we nog al eens in de praktijk van alledag.

voor de valkuil

Je hebt iets gedaan en geeft de ander de schuld. Je roddelt over iemand. Je vertelt nare dingen over een ander die niet kloppen om zelf leuk(er) gevonden te worden. Je scheld iemand uit. Pest iemand met dingen die niet waar zijn. Je verdraaid de werkelijkheid een beetje.....

De juf is haar kleine zaklamp kwijt,
en Frederik heeft hem, al de hele tijd.
Nu vraagt de juf: "Heeft iemand misschien
mijn kleine zaklamp ook gezien?"
"Ja juf!" zegt Frederik heel beslist
"ik zag hem in Wouters tekenkist!"
Wouter wordt rood tot in zijn haar.
"Dat is niet waar juf, echt niet waar!!"
Zeg jij ook weleens iets onwaars over iemand?
Niet doen.


valkuil + woord

God kent zijn mensenkinderen maar al te goed. We laten ons er allemaal wel toe verleiden. Het woord 'wees betrouwbaar als je het over een ander hebt' helpt ons om deze valkuil te vermijden.

Kijktafel door de woestijn:valkuil gedicht met hulp woord

Verhaal bij de kijktafel: pas op, een kuil in de weg!

wie is de echte moeder uit Cramer-Schaap

Kijk in de rubriek 'verhalen vertellen' : Tien bijbelverhalen bij de tien woorden, om een passend bijbelverhaal voor deze week te vinden.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Week 5: Voorzichtig, let op! Struikelblokken op de weg!
17-23 maart

- Leg bijna op het eind van onze weg door de woestijn enkele steentjes vlak bij elkaar. Zo worden het struikelblokken.

begin week 5; struikelblokken op de weg

Eerst een hindernis, toen een valkuil en nu wordt je weg door de woestijn versperd door struikelblokken. Er zijn dingen weer je telkens over struikelt. Niet een keertje, maar keer op keer.
Een groot struikelblok voor mensen is dat ze gauw of vaak jaloers zijn. Jaloers op hoe een ander eruit ziet, jaloers op wat een ander heeft. Jaloers op de vrienden die een ander heeft, jaloers op wat een ander kan, jaloers op....
Soms is het zo erg dat mensen het dan ook perse willen hebben en het gaan afpakken. Ze stelen het, of palmen de vriend of vriendin van een ander in. Maar het begint klein, met erover denken dat je iets zou willen hebben dat bij een ander hoort.
Je moet dus anders gaan denken, tevreden willen zijn. Dus blij zijn met wat de ander heeft, trots zijn op wat die kan, iemand anders zijn/haar geluk gunnen, zijn spullen en de mensen die hem/haar omringen: vrienden, het gezin...

Martha is stiekem heel erg boos
zij vindt Sara"s boomhut grandioos.
Sara"s pap heeft die gebouwd,
prachtig mooi van timmerhout.
Ze wou dat háár vader timmeren kon.
Maar die zit liever in de zon.
Die avond klimt Martha in de boom,
en schrijft op de hut met viltstift "STOM".
Ben jij ook weleens … jaloers?
Niet doen.


struikelblokken + woord

Wil niet iets hebben wat al bij een ander hoort: niet wat hij heeft, niet wat hij kan, niet van wie die houdt! Het is niet makkelijk om dat verlangen in te dammen, om als het ware niet te struikelen, maar het kan wel!

eind week vijf, verder gaan

Verhaal bij de kijktafel: voorzichtig, let op! struikelblokken op de weg

werkers in de wijngaard uit Cramer-Schaap

Een passend verhaal vind je weer in de rubriek 'verhalen vertellen' bij Tien bijbelverhalen bij de tien woorden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Einde week 5: de weg naar het beloofde land is vrij!

- Zet aan het einde van de week alle wegwijzers langs de weg.

De woorden ten leven wijzen ons de weg, helpen ons om obstakels te overwinnen. God heeft het goed met ons voor en wil dat we gelukkig zijn.

eind week 5 wegwijzers op de weg

Zo komen we stapje voor stapje dichter bij het beloofde land, zo komen we stapje voor stapje dichter bij het rijk van God.

eind week 5 geheel

De richtingwijzers helpen je om de weg naar het beloofde land te vinden. Zo kom je daar behouden aan! En je hebt stap voor stap onderweg geleerd dat als je eenmaal in het beloofde land woont, je gelukkig met iedereen kan leven. Zo bouw je aan koninkrijk van God van God!

richtingwijzers langs de weg


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

week 6, de Goede Week
24-30 maart

Op zaterdag 23 maart, de dag voor Palmzondag, het begin van de Goede Week, verandert de weg door de woestijn in de weg van Jezus. Kijk hiervoor bij de kijktafels 'de weg van Jezus', ook in deze editie.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Door de woestijn, versie voor kinderen van 4 t/m 7 jaar

Zet de eerste kijktafel neer op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, dat is op zondag 17 februari.

het beloofde land, kwartetkaart

voorbereiding:
- Kopieer bovenstaande afbeelding, print hem uit en knip hem uit. Het is een afbeelding van het beloofde land: een land dat overvloeit van melk en honing....
- Vul een dienblad of grote schaal met een dikke laag zand.
- Maak met kleine (kiezel)steentjes een weg door de woestijn
- Maak een zijweg aan de weg die doodloopt.
- Zet een kaars of waxinelichtje op de kijktafel.

begin kijktafel door de woestijn, veertigdagentijd 2013

Week 1: de uittocht uit Egypte

voorbereiding:
- Maak aan het begin van de weg een rietzee. (zie week 1 hierboven)
- Zet helemaal aan het begin, voor de rietzee, een (poppenhuis) poppetje, hiermee kan je kind zich makkelijk identificeren.
- Zet de uitgeknipte afbeelding van het beloofde land aan het einde van de weg.

door de woestijn week 1 de rietzee

Lees uit de Kijkbijbel van Kees de Kort het verhaal voor dat begint op pag 70: Uittocht uit Egypte

door de woestijn week 1 voor de rietzee

Week 2: Op weg naar het beloofde land

kaartje spel stenen tafelen

voorbereiding:
- Kopieer bovenstaande afbeelding en print hem uit. Knip de stenen met daarop de tien woorden uit.
- Zet deze afbeelding samen met een grote kei langs de weg door de woestijn, dit is de berg Sinai.
- zet het poppetje bij de berg Sinai

Lees het verhaal voor uit de Kijkbijbel dat op blz. 82 begint: Op weg naar het beloofde land

de berg van het verbond, de tien woorden

Week 3: Er ligt iemand gewond langs de weg

voorbereiding:
- maak een hindernis (zie hierboven hoe je deze maakt van ijsstokjes of hieronder van cocktailprikkertjes) en zet deze op de weg

voor de hindernis

Het mensenkind op weg door de woestijn komt voor een hindernis te staan. Er ligt iemand gewond langs de weg.

Bij de hindernis hoort het verhaal van de Samaritaan, het begint op pag 226 in de Kijkbijbel. Er komt iemand bij Jezus die aan hem vraagt wat hij moet doen om later voor altijd bij God in de hemel te zijn. Het antwoord is: Je moet de Heer je God liefhebben met alles wat je hebt en je naaste liefhebben als jezelf! Maar wie is dan wel je naaste?

barmhartige samaritaan uit Kijkbijbel

Illustratie Kees de Kort, Kijkbijbel

Week 4: Een doodlopende weg

voorbereiding
- Laat het poppetje stilstaan op de kruising bij de doodlopende weg.

Deze week vertellen we het verhaal van de verloren zoon. (Kijkbijbel pag 238) Het gaat over een zoon die de verkeerde weg inslaat. Maar gelukkig krijgt hij spijt en keert hij zich om ....

doodlopende weg

week 5: Struikelblokken op de weg

voorbereiding:
- Leg enkele grotere kiezels/keitjes vlak bij elkaar op de weg.

We kunnen niet verder. De weg is geblokkeerd door struikelblokken!

sruikelblokken

Vandaag gaat het over jaloers zijn en goed zijn voor een ander. Iedereen heeft recht op een dagloon, genoeg om van te leven... Het verhaal dat erbij hoort is het verhaal van de werkers in de wijngaard (Kijkbijbel pag 274)

geheel week 5 voor de kleinsten

week 6, de Goede Week

Op zaterdag 23 maart, de dag voor Palmzondag, het begin van de Goede Week, verandert de weg door de woestijn in de weg van Jezus. Kijk hiervoor bij de kijktafels 'de weg van Jezus', ook in deze editie.

EK

Artikelen in dit thema Door de woestijn

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook