Door de woestijn

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Tien bijbelverhalen bij de tien Woorden

Hieronder vind je bij elk gebod, elk woord ten leven, een passend bijbelverhaal.
Soms omdat het gebod in ere wordt gehouden, soms juist niet.
De tien geboden vind je in het bijbelboek Exodus in het 20ste hoofdstuk.

We hebben drie verhalen uitgewerkt, deze passen bij de kijktafel 'door de woestijn' van week 3 (de hindernis), week 4 (de valkuil) en week 5 (de struikelblokken).

I Ik ben jullie God
ik ben de Heer, Uw God; gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij

het brandende braambos uit Cramer-Schaap

Het verhaal van het brandende braambos (Ex 3) vind je o.a. in 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen'

II Maak geen vast beeld van mij
gij zult geen beelden maken van enig wezen boven in de hemel.....buigt u niet neer voor hen

Het gouden kalf uit Op weg

Het verhaal van het maken en aanbidden van het gouden kalf (Ex 32) vind je o.a. in 'Op weg'

III Gebruik mijn naam met eerbied
u zult de naam van God niet lichtvaardig gebruiken

jezus veegt tempelplein leeg uit Cramer-Schaap

Het verhaal van de geldwisselaars in de tempel ( Mt 21, 12-13) vind je o.a. in 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen'

IV Vier een dag als mijn vrije dag
denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn. zes dagen zult u werken.... maar de zevende dag is de dag voor de heer

vrouw met kromgebogen rug uit Cramer-Schaap

De genezing van de kromgebogen vrouw ( Lc 13) vind je o.a. in 'Op weg' en in 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen'

V Laat je vader en moeder niet in de steek
eer uw vader en uw moeder

de verloren zoon keert terug uit Kijkbijbel

Illustratie van Kees de Kort, Kijkbijbel

Het verhaal van de verloren zoon ( Lc 15) in o.a. in de Kijkbijbel en 'Bijbel voor kinderen'

VI Leef zo dat moord niet nodig is
gij zult niet doden

Kain en Abel uit het hoogste woord

Het verhaal van Kaïn en Abel (Gen 41-17) vindt je o.a. in 'Het Hoogste woord'

BIJ WEEK 3: DE HINDERNIS
VII Blijf trouw aan wie bij je hoort
gij zult niet echtbreken

David en Batseba uit Op weg

David was een koning naar Gods hart. Vaak heel wijs en goed, maar hij maakte ook wel eens fouten. Hij was een machtige koning, die vaak oorlog voerde tegen andere volkeren. Soms trok hij zelf ten strijde, maar vaak liet hij het gevecht over aan zijn generaals. Op een dag, terwijl zijn leger op het slagveld oorlog voerde, zag hij een mooie vrouw die zich in een vijver in een tuin aan het baden was. Hij werd meteen verliefd op haar. Maar David was al getrouwd. En ook de vrouw, Batseba genaamd, had al een man; hij vocht in het leger van David. Toch wilde David haar als zijn vrouw hebben, na een tijdje verwachtte Batseba zelfs een kindje! Hoe moest dat nu, wat als Batseba"s man, Uria hier achter zou komen? Toen bedacht David een boos plan. Hij gaf opdracht aan zijn generaal om Uria in het volgende gevecht naar de gevaarlijkste plek te sturen. Dat deed de generaal en Uria werd door de vijand gedood. David was heel tevreden, nu kon hij met Batseba trouwen en een tijdje later werd hun zoontje geboren. Maar God werd boos op David. Hij, die rijk was en machtig, had de vrouw van een trouwe soldaat afgepakt en hem zelfs laten doden! God zond een profeet, Natan, naar David toe om hem te vertellen hoe verkeerd dit was geweest. David had zich net zo gedragen als een rijk man die heel veel schapen en koeien bezat, maar het lammetje van een arme man, zijn enige bezit, had afgepakt om te slachten voor een maaltijd met zijn vrienden. David kreeg spijt en God vergaf hem. Wel werd David gestraft, het zoontje dat was geboren werd ziek en stierf. Gelukkig kregen David en Batseba later nog een zoontje, Salomo genaamd. Toen deze oud genoeg was, werd hij de nieuwe koning.

Het verhaal van David en Batseba (2 Sam 11 en 12) vind je bijvoorbeeld in 'Op weg'

VIII Houd niet voor jezelf wat ook van anderen is
gij zult niet stelenhet verhaal van Zacheus ( Lc 19, 1-10) vind je o.a. in 'Bijbel voor kinderen' en 'Het begon met licht'

BIJ WEEK 4: DE VALKUIL
IX Wees betrouwbaar als je het over een ander hebt
u zult niet vals getuigen tegen uw naaste

wie is de echte moeder uit Cramer-Schaap

Koning Salomo was een wijs man. Hij was niet alleen koning maar sprak ook recht. Als mensen een probleem met elkaar hadden of ruzie hadden, kwamen ze naar de koning toe en die nam altijd een wijs besluit.Op een dag kwamen er twee vrouwen bij het paleis van de koning. Ze waren erg boos op elkaar en vroegen de koning recht te spreken. Een van hen droeg een pasgeboren baby bij zich en vertelde wat er aan de hand was: "Majesteit, wij wonen samen in hetzelfde huis. Een paar dagen geleden heb ik een kindje gekregen en gisteren werd haar baby geboren. Maar haar baby is vannacht gestorven en nu heeft ze mijn kindje gestolen en zegt ze dat het haar eigen baby is." "Niet waar", zei de andere vrouw, "het is precies andersom. Haar kindje is gestorven en zij heeft mijn baby gestolen." "Niet waar, ze liegt", riepen ze beiden door elkaar. Twee moeders, een baby. Wie moest Salomo nu geloven? De koning dacht diep na. Toen zei hij tegen een bediende: "breng een zwaard." Verbaasd keken de vrouwen hem aan, wat zou er nu gebeuren? "Als jullie allebei de moeder zijn", sprak de koning, "dan moeten we de baby maar in tweeën delen, dan hebben jullie allebei de helft." Even was het stil. Toen rende een van de vrouwen naar voren en riep: "dat nooit. Geef de baby dan maar aan haar, maar laat het kindje alstublieft leven." Toen wist koning Salomo het: deze vrouw was de echte moeder en hij gaf haar de baby terug.

Het verhaal van het Salomonsoordeel, Wie is de echte moeder? (1 Kon 3, 16-28), vind je bijvoorbeeld in 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen'

BIJ WEEK 5: DE STRUIKELBLOKKEN
X "Wil niet iets hebben wat al bij een ander hoort'
u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, niet op zijn vrouw, niet op zijn slaaf...op niets wat hem toebehoort

werkers in de wijngaard uit Cramer-Schaap

Jezus vertelde zijn leerlingen vaak verhalen. Een van zijn verhalen gaat over een man die een grote wijngaard had. Wanneer de druiven rijp waren, had hij veel werkers nodig om de druiven te plukken, zodat hij er wijn van kon maken. Op een dag was het zover. "s Ochtends vroeg stonden al mensen te wachten om in de wijngaard aan de slag te gaan. "Mannen, zei de eigenaar, "ik kan jullie goed gebruiken. En ik zal een goed loon geven, jullie krijgen allemaal 1 zilverstuk." Dat vonden de werkers een mooi loon, het was genoeg om een dag van te leven en ze gingen vlug aan de slag. Na een paar uur kwam de eigenaar kijken of ze al opschoten en hoewel de werkers goed hun best deden, waren er toch nog meer mensen nodig om de druiven te plukken. Dus ging de man op weg om nog meer werkers te vinden. Ook die gingen snel aan de slag. Zo ging het nog een paar keer door. Om de paar uur kwamen er nieuwe werkers bij, zelfs om vijf uur "s middags kwamen er nog nieuwe plukkers bij. Aan het eind van de dag waren alle druiven geplukt. De eigenaar was erg tevreden en het was tijd om de werkers hun loon te geven. Het eerst waren de werkers aan de beurt die er het laatst bij waren gekomen. Ze kregen allemaal een zilverstuk. Zoveel loon hadden ze niet verwacht, blij gingen ze naar huis. Zo kwamen alle werkers aan de beurt, als laatste de werkers die al vanaf de vroege ochtend aan het werk waren geweest. Ze dachten: "als die laatste werkers al een zilverstuk krijgen, dan zullen wij wel veel meer krijgen." Maar dat hadden ze mis, ook zij kregen allemaal een zilverstuk. Ze begonnen luidkeels te mopperen. "Dat is niet eerlijk, wij hebben veel langer gewerkt dan die anderen en toch krijgen we evenveel als zij." "Natuurlijk is dit eerlijk", zei de eigenaar van de wijngaard, "ik had toch met jullie afgesproken dat jullie een zilverstuk zouden krijgen. Daar waren jullie toen tevreden mee. Wees dat nu ook."

Het verhaal van de werkers van het 11e uur (Matteüs 20,1-16) vind je bijvoorbeeld in 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen' en in 'Op weg'

We noemen en gebruikten illustraties uit de volgende kinderbijbels:

* D.A. Cramer-Schaap en Annemarie van Haeringen, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen
* Bauke Offringa & Lika Tov, Op weg, verhalen uit de bijbel voor kinderen
* Marianne Busser, Ron Schroder, Pieter van Winden & Alex de Wolf, Bijbel voor kinderen
* Kees de Kort, Kijkbijbel, verhalen uit het oude en nieuwe testament
* Imme Dros e.a. & Guida Joseph, Het hoogste woord, bijbel voor kinderen
* Gerrie Huiberts & Anne Westerduin, Het begon met licht, bijbelverhalen voor groot en klein

MH

Artikelen in dit thema Door de woestijn

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook