Kijken in het donker

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Verhalen over dromen, kijken in het donker en verlangen in de bijbel voor oudere kinderen

In de bijbel wemelt het van verhalen van mensen die vol verwachting zijn. De vaste overtuiging dat de droom het houdt, dat de Messias ooit geboren zou worden, is stevig in het Joodse volk verankerd. In dromen en visioenen wordt deze verwachting in de bijbel vertolkt.

de profeet Jesaja
In de Adventstijd wordt daarom vaak uit de profeet Jesaja gelezen. Dit jaar horen we hoe Jesaja op de eerste zondag van de Advent spreekt over de vrede, de zwaarden die tot ploegijzers worden omgesmeed (Jes 2, 1-5) . We horen hem op de tweede zondag spreken over de twijg die zal ontspruiten aan de stronk van Isai (Jes 11, 1-10)
Op de derde zondag spreekt Jesaja ons allemaal moed in (Jes 35, 1-6a), waarop tenslotte op de vierde zondag gesproken wordt over een maagd die zwanger zal worden en haar kind de naam 'Immanuel' zal geven, 'God-met-ons'. In de kerstnacht lezen we het visioen van het volk dat in duisternis woont en dan een groot licht zal zien en over de tamme en wilde dieren die samen wonen. De leeuw en het lam spelen, de koe en de berin weiden samen.

droom Jesja koe en berin

In de kinderbijbel 'Woord voor woord' van Karel Eykman vind je op pag 178 het verhaal van Jesaja en Achaz en op pag 260 het verhaal van de tweede Jesaja.

In de kinderbijbel 'Het begon met Licht' dicht Gerrie Huibert aan de hand van Jes 35, over de droom van Jesaja:

De droom van een profeet

diep van binnen ben je krachtig
diep van binnen woont je God
die zal altijd blijven dromen
en die droom gaat nooit kapot

blinden zien en doven horen
en wie in een rolstoel zat
danst de sterren van de hemel
en de benen uit zijn gat

door het droge, dorre land
gaan ineens rivieren stromen
aan dat klaterende water
groeien dan de mooiste bomen

heb je alles goed gezien?
ga er dan maar mee beginnen
geef die droom dan nooit meer op
maar bewaar hem diep van binnen

diep van binnen ben je krachtig
diep van binnen woont je God
die zal altijd blijven dromen
en die droom gaat nooit kapot


droom Jesaja

Evangelie van Johannes
Net zoals het op de eerste bladzijde van de bijbel gaat over duisternis en licht, schrijft Johannes in het begin van zijn evangelie over licht en duisternis.

donker, licht

In het begin was het woord en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was had leven in Hem en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis kon het niet aan.

Johannes noemt Jezus 'het woord'. Jezus en God waren vanaf het begin een eenheid. Dan komt Jezus op aarde.
Johannes schrijft dat de aarde -de duisternis- dit woord niet aanvaardde, en hem -Jezus - niet aankon. Zelfs van de leerlingen, die Jezus toch elke dag meemaakten en zagen hoe hij blinden de ogen opende, doven liet spreken, duivels uitdreef, en zo sprak dat iedereen naar hem toekwam, vertelt Johannes keer op keer, dat ze -hoewel het zich voor hun ogen afspeelde- ze het toch niet zagen.

De genezing van de blinde
Jezus trekt rond in het oude Israël. Hij verlaat de stad Jericho. Daar aan de poort zit een blinde man. Hij heeft gehoord dat Jezus in de stad is en gelooft dat Jezus iets voor hem kan doen. Vol verwachting spitst hij zijn oren.

Bartimeus, bijbel voor kinderen

Als hij dan ook een stoet mensen hoort langskomen roept hij uit alle macht: 'Jezus, heb medelijden met mij!'. De omstanders proberen hem de mond te snoeren, maar hij roept alleen nog maar harder. Jezus hoort zijn roepen en stopt. Ze brengen de blinde man, Bartimeus, naar Jezus toe en Jezus vraagt aan hem wat hij wit dat hij doet. Bartimeus antwoord: 'Dat ik kan zien, Heer'. En dan zegt Jezus: 'Je zult kunnen zien, omdat je zoveel vertrouwen in mij hebt!'. En vanaf dat moment kan Bartimeus zien. Hij dankt God voor alles wat er gebeurd is en blijft voortaan bij Jezus.

dit verhaal staat o.a. in Bijbel voor KInderen van Marianne Busser & Ron Schroder & Pieter van Winden &Alex Wolf

de dwaze en de wijze meisjes
Een prachtig verhaal over wachten in het donker, waakzaam zijn en op de toekomst voorbereid, is de parabel over de dwaze en de wijze meisjes.

tien meisje met lampjes

Tien meisjes wachten op de bruidegom. Zij moeten hem inhalen en met hun feestelijke lichtjes naar de feestzaal brengen. Vijf van de meisjes waren dom. Ze hadden wel lampjes, maar geen extra olie bij zich. De wijze meisjes hadden er wel gezorgd, dat ze extra olie voor hun lampen hadden....
Het verhaal over deze lichtjes in het donker vind je in het Evangelie van Matteüs het 25ste hoofdstuk het stukje van vers 1 tot 13. Gerrie Huibert vertelt het in 'Het begon met Licht'.

Gerrie Huibert & Anne Westerduin, Het begon met licht, bijbelverhalen voor groot en klein

Tot slot een prachtig (Advents)gedicht van Jannet Delver

“Nacht van droom en van verlangen
draagt het schemerlicht ternauwernood.

Onuitwisbaar groeit verlossing
in de barensweeën van de tijd.

Onmiskenbaar moe gedragen
wijkt het duister voor het volle licht.

Dan zingen sterren van de hemel / één voor één
rivieren dansen de woestijn in / meer dan twee
wij lopen recht op kronkelpaden / naar jou toe.”


EK

Artikelen in dit thema Kijken in het donker

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook