Boom vol leven

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bomen in de bijbel

eik-van-Mamre--Abraham-uit-Op-weg-IMG 6269 

Bomen waren zeldzaam in het oude Israël, dus waar een boom stond werd dit al gauw een herkenningspunt, een plek waar recht werd gesproken, bijvoorbeeld, of waar mensen bij elkaar kwamen om samen te praten of te overleggen.

in het verhaal 'Onder de eik' uit 'Het hoogste woord' lees je hier over

Boom-paradijs-bijbel-voor-kinderen-IMG 6272
(uit: Bijbel voor kinderen)

Het begin, het paradijs
Meteen al in het begin van de Bijbel komen we een speciale boom tegen. God plantte hem midden in de paradijstuin:  de boom van de kennis van goed en kwaad. Van alle bomen mochten Adam en Eva de vruchten plukken, maar niet van deze. Het paradijs puilde uit van het moois en goeds, alles had God hen gegeven,  en nog vonden Adam en Eva het niet genoeg. De slang bracht ze op het slechte idee om ongehoorzaam te zijn aan God en toch te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dan zouden ze even wijs zijn als God, had de slang hen beloofd. Maar nee, ze werden er niets wijzer van. Ineens schaamden ze zich , en ze vertopten zich zelfs voor God. Maar voor God kun je je niet verstoppen, Hij zal altijd naar je op zoek gaan. Maar dichtbij Hem konden ze niet meer blijven, Adam en Eva. En dus werden ze uit het paradijs verdreven.

het verhaal over de paradijstuin met de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad staat in alle kinderbijbels

takje-duif-Noach-uit-Cramer-Schaap-IMG 6265
(uit: Bijbelse verhalen voor jonge kinderen

Teken van hoop
God heeft heel wat met de mensen te stellen. Telkens weer gaan ze tegen Zijn wil in, telkens weer denken ze het wel zonder Hem te kunnen doen. Maar Hij houdt het met ons vol, hoe moeilijk de mensen het Hem soms ook maken.  Op een keer hebben de mensen het zo bont gemaakt dat Hij helemaal opnieuw wil beginnen met de wereld en laat het regenen. Wekenlang regenen. De familie van Noach wordt als enige gered. In een grote ark verzamelt Noach dieren vanuit de hele wereld, twee van elke soort. De aarde komt onder water te staan, maar Noach en de ark trotseren de golven. Dan begint het water te zakken en loopt de ark vast op een berg. Nog is het niet veilig om naar buiten te gaan. Ze moeten nog even geduld hebben. Maar dan  brengt een duif het eerste teken van nieuw leven terug naar de ark – een olijftak. Ergens is een boom al boven het water gekomen, ergens is de nieuwe wereld al begonnen. We zien de de boom zelf niet, maar een klein takje zegt al genoeg – er is weer hoop, we mogen opnieuw beginnen.

het verhaal over de ark van Noach staat in vrijwel alle kinderbijbels

Stamboom
Het beeld van een boom als stamboom, als levensboom van waaruit nieuwe scheuten groeien kennen we ook al in de Bijbel. Zoals het visioen van Jesaja  over de komst van de Messias: uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei, en op Hem zal de geest van Wijsheid rusten en verstand.

Jona-boom-uit-Bijbel-voor-kinderen-IMG 6274
(uit: Bijbel voor kinderen)

Jona
Jona kennen we vooral van de grote vis. Jona, die van God naar de stad Nineve moest gaan, om hen te vertellen dat ze op moesten houden met slechte dingen, anders zou God ze straffen. Maar Jona wilde niet, hij stapte in een boot nam en dacht zo weg te komen van de wil van God. Tot er een enorme storm opstak die de boot bijna deed vergaan. Jona sprong overboord, werd door een grote vis opgeslokt en na drie dagen weer op het strand uitgespuugd. Maar weet je ook hoe het verder ging met Jona? Weer kreeg hij de opdracht om naar Nineve te gaan en dit keer ging hij. Hij zei tegen de inwoners: ‘Nog 40 dagen en God zal je stad verwoesten.’  Maar wat Jona niet had verwacht gebeurde toch: het volk kreeg spijt van alle slechte dingen en ze verbeterden hun leven. En God kreeg medelijden en spaarde de stad. Was Jona blij? Nee, hij werd boos. ‘Dat is helemaal mooi’ zei hij tegen God.  ‘Eerst laat u me de inwoners van Nineve waarschuwen maar als het er op aankomt blijven ze gespaard.  . Kan dat wel, zo boos worden op God? Jona deed het in ieder geval wel. Boos zat hij op een heuvel te mokken, in de brandende zon. En kijk, God liet vlak bij Jona een boompje groeien  met veel bladeren, zodat Jona lekker in de schaduw zat. Maar de volgende dag was het boompje al weer dood. Weer werd Jona erg boos op God. Maar God zei: ‘waar ben je nou boos over? Jij hebt niets voor die boom gedaan, ik heb hem laten groeien. Jij hebt al verdriet over een simpele boom. Kun je nagaan hoeveel ik van Nineve houd’.

het verhaal van Jona vind je o.a. in 'de Kijkbijbel', ' Bijbelse verhalen voor jonge kinderen' en 'Bijbel voor kinderen' 

wijnstok-uit-het-hoogste-woord-IMG 6267
(uit: Het Hoogste woord)

Vruchtbare bomen, een vruchtbaar leven
In Psalm  1 wordt iemand die bij God wil horen en Zijn weg wil volgen vergeleken met een boom die vruchten voortbrengt. In de hertaling van de kinderbijbel 'Het begon met licht' :  Sta stevig als een boom, sta stevig op je benen als een boompje in de wind
Ook Jezus heeft het vaak over vruchtbaar leven. Ook  Hij neemt daar vaak een vijgenboom of druivenranken als voorbeeld bij. Een vijgenboom die geen vruchten voortbrengt wordt zelfs vervloekt.  Hij vergelijkt zichzelf ook met een wijnstok:  God is de wijnbouwer, jullie zijn de ranken. Blijf met mij verbonden en jullie zullen vruchten dragen.

MH

Artikelen in dit thema Boom vol leven

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook