Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Wat er zo mooi is aan vasten

We bevinden ons in de vastentijd, de veertig dagen op weg naar Pasen. Maar hoe ging het ook alweer? Wat moeten ouder en kind zich hierbij voorstellen?

heilige-familieOpnieuw de aandacht richten
De vastenperiode is een tijd van bezinning en prioriteiten stellen. Het belangrijkste in deze veertig dagen is niet zozeer dat we iets 'anders doen' dan we gewoonlijk doen (hoewel dat nuttig kan zijn), maar dat we onze inzet vernieuwen voor wat echt belangrijk is in het leven, namelijk onze verbondenheid met God en onze naasten.

Aanscherpen
In die zin doet de vastenperiode me denken aan iets dat hoort bij de opvoeding van kinderen. Bij ons thuis merken mijn vrouw en ik af en toe dat het weer tijd is om ons beleid aan te scherpen. Hoe graag wij als ouders op één lijn zitten in de opvoeding – liefdevol, duidelijk en consequent tegenover onze kinderen – de praktijk leert dat ons mooie regime verslapt bij onvoldoende aandacht. En dus herinneren wij elkaar aan de afspraken die we eerder met elkaar gemaakt hebben, aan waar de prioriteiten moeten liggen.

Groeien
In zowel de vastenperiode als in de opvoeding heb je het over de ontplooiing van de mens. Hoe wordt iemand een echte volwassen – niet alleen volgroeid, maar ook wijs en goed? Het christelijk geloof heeft hier veel over te vertellen. Het einddoel van ons leven ligt niet in onszelf. Ja, we beginnen dit leven hulpeloos en vol van onszelf. (Ik weet wat ik wil en ik wil het nu!) Maar we zijn gemaakt door God voor méér. Een volwassene is iemand die zich openstelt voor anderen en bijdraagt aan de gemeenschappelijke welzijn.

Jezus-in-de-woestijnBevrijding
In de vastentijd wijst de Kerk verschillende middelen aan om ons hiermee te helpen. Ten eerste hebben we het Woord van God dat ons de goede richting wijst, weg van het egoïsme en de zonde. (Let op! De zonde is geen achterhaald begrip. God is barmhartig, maar verwacht ook veel van ons. Zie Jezus' woorden tegen de lamme man, Joh. 5,14, en de overspelige vrouw, Joh. 8,11.) Ten tweede hebben we het gebed. Door te bidden maken we ruimte in onszelf voor de kracht en inzicht van de Heilige Geest. Alleen de Geest kan ons helpen aan echte bekering toe te komen. Nog een mooi heilsmiddel is het sacrament van boete en verzoening. Door de biecht worden onze zonden vergeven en mogen wij opnieuw beginnen. Wat een bevrijding!

Barmhartig zijn
Wat ons helpt om te groeien zijn de werken van barmhartigheid. De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid zijn:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen zoeken
7. De doden begraven.

works-of-mercyDaarnaast erkent de Kerk zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
1. De zondaars vermanen
2. De onwetenden onderrichten
3. Voor de levenden en overlevenden bidden
4. In moeilijkheden goede raad geven
5. De bedroefden troosten
6. Het onrecht geduldig lijden
7. Beledigingen vergeven.
Tip: kies er één of twee uit als speciale oefeningen in de veertigdagentijd en zie wat het oplevert!

Ten slotte kunnen we in de veertigdagentijd ook vasten in de letterlijke zin, namelijk door minder te eten of te drinken. Dit maakt ons bewuster van onze sterfelijkheid en van het feit dat veel mensen op aarde arm en hongerig zijn.

Als we goed gebruik maken van de bovengenoemde oefeningen, ze in onze oren knopen, zullen ze ons helpen op weg naar Pasen.

 

Jezus in de woestijn, door illustrator Si Smith

TS

 

 

Artikelen in dit thema Vast wel

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook