Wat een verandering!

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Onze Vader anders

Wat een verandering!
Het Onze Vader is een gebed. Het is een gebed dat alle christenen kennen en bidden. We bidden het aan tafel, in de kerk, bij een feest of iets droevigs, in bed of in de bus. Het is het allerbekendste gebed.

'Oude' Nederlandse tekst:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

'Oude' Vlaamse tekst:

Onze Vader die in de hemelen zijt
Geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Met de Advent 2016 wordt het Onze Vader voor katholieken een beetje anders. Er komen nieuwe woorden in, zoals ‘schuldenaren’ en ‘beproeving’. Die woorden passen beter bij de taal die Jezus sprak. Ze komen dichter bij zijn bedoeling.
Wat een verandering! We zullen er samen aan moeten wennen: kinderen en ouders, opa’s en oma’s, priesters en bisschoppen. Maar als we ons best doen, lukt het vast.
Mooi is, dat de mensen in Vlaanderen en in Nederland het voortaan met dezelfde woorden zullen bidden.

Maar wat is het Onze Vader eigenlijk? Het is een gebed dat we van Jezus hebben geleerd. Een gebed waarin we God danken en Hem dingen vragen, belangrijke dingen. Hoe zit het gebed in elkaar?

1
In de eerste regel spreken we God aan, vol vertrouwen, als een kind:
Onze Vader
die in de hemel zijt.
In de hemel betekent: onzichtbaar, maar wel machtig.
Boven ons uit, maar wel met ons bezig.

2
Dan volgen drie ‘hoeraatjes’, drie hartenwensen voor de wereld van God.
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Je vraagt God om helemaal hier te zijn.
Als de aarde vol is van zijn liefde, komt alles goed.

3
We stellen God vier vragen. Eerst vragen we om brood:
Geef ons heden ons dagelijks brood
Met brood wordt bedoeld: alles wat mensen echt nodig hebben.
Wij vragen om brood voor iedere mens, voor ieder genoeg.
We bidden: ‘geef ons’, niet ‘geef mij’.
Daarmee zeg je ook dat je wilt delen.

Dan vragen we om vergeving:
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
Wij weten dat we nog lang niet eerlijk delen, niet altijd vol zijn van liefde.
Dat we soms slechte dingen doen.
Je vraagt God om geduldig met je te zijn.
Maar je belooft tegelijk dat je zelf geduldig zult zijn met anderen.
Als een ander jou iets heeft aangedaan, wil je hem of haar vergeven.

Je vraagt God om voorzichtig met je te zijn
En breng ons niet in beproeving
Omdat je weet dat je een zwakke mens bent,
vraag je aan God om je niet uit te proberen.
Zodat niet je slechte eigenschappen zoals boosheid en hebzucht,
luiheid en jaloersheid naar boven komen.
Je wilt niet afgaan voor God.

Je vraagt God zelfs om al die slechtheid weg te nemen:
Maar verlos ons van het kwade.
Met heel je hart en ziel verlang je ernaar
dat de wereld verlost wordt van pijn en honger, verdriet en onrecht.
Je vraagt het aan God, omdat je alles aan Hem mag vragen.
En dit is onze liefste wens.

Amen.
Zo is het!

Meisje-wolk-Anne-Westerduin

 

Dit is dus voortaan de nieuwe tekst voor Nederland en Vlaanderen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Amen

 

 

 

MdJ

 

Artikelen in dit thema Wat een verandering!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook