Zo groot, zo klein

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Onze Vader heeft een nieuwe tekst

Op de eerste zondag van de Advent klinkt er in de kerken van Nederland een nieuwe versie van het Onze Vader. Nelleke Spiljard vertelt wat er precies is veranderd en ze bidt het nieuwe Onze Vader voor!

Wat een verandering! We zullen er samen aan moeten wennen: kinderen en ouders, opa’s en oma’s, priesters en bisschoppen. Maar als we ons best doen, lukt het vast. Mooi is, dat de mensen in Vlaanderen en in Nederland het voortaan met dezelfde woorden zullen bidden.

Maar wat is het Onze Vader eigenlijk? Het is een gebed dat we van Jezus hebben geleerd. Een gebed waarin we God danken en Hem dingen vragen, belangrijke dingen. Hoe zit het gebed in elkaar?

1
In de eerste regel spreken we God aan, vol vertrouwen, als een kind:
Onze Vader
die in de hemel zijt.
In de hemel betekent: onzichtbaar, maar wel machtig.
Boven ons uit, maar wel met ons bezig.

2
Dan volgen er drie ‘hoeraatjes’, drie hartenwensen voor de wereld van God.
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Je vraagt God om helemaal hier te zijn.
Als de aarde vol is van zijn liefde, komt alles goed.

3
We stellen God vier vragen. Eerst vragen we om brood:
Geef ons heden ons dagelijks brood
Met brood wordt bedoeld: alles wat mensen echt nodig hebben.
Wij vragen om brood voor iedere mens, voor ieder genoeg.
We bidden: ‘geef ons’, niet ‘geef mij’. Daarmee zeg je ook dat je wilt delen.

Dan vragen we om vergeving:
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
Wij weten dat we niet altijd eerlijk delen, niet altijd vol zijn van liefde.
Dat we soms slechte dingen doen.
Je vraagt God om geduldig met je te zijn.
Maar je belooft tegelijk dat je zelf geduldig zult zijn met anderen.
Als een ander jou iets heeft aangedaan, wil je hem of haar vergeven.

Je vraagt God om voorzichtig met je te zijn
En breng ons niet in beproeving
Omdat je weet dat je een zwakke mens bent,
vraag je aan God om je niet uit te proberen.
Zodat niet je slechte eigenschappen zoals boosheid en hebzucht,
luiheid en jaloersheid naar boven komen.
Je wilt niet afgaan voor God.

Je vraagt God zelfs om al die slechtheid weg te nemen:
Maar verlos ons van het kwade.
Met heel je hart en ziel verlang je ernaar
dat de wereld verlost wordt van verdriet en honger, slechtheid en onrecht.
Je vraagt het aan God, omdat je alles aan Hem mag vragen.
En dit is onze liefste wens!

Amen
Zo is het!

NS/MdJ

Artikelen in dit thema Zo groot, zo klein

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook