Zo groot, zo klein

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Gods verrassende benadering

NietzscheZwak of sterk?
Soms raakt een opmerking een zenuw. Een jaar geleden zei een studente tegen mij tijdens een presentatie over geloof: “Het lijkt me zo zwak.” Met haar opmerking verwees ze naar de houding van de christen in de hedendaagse wereld. Was dit niet, zoals Nietzsche ooit zei, een religie voor zwakke en mislukte mensen, die zichzelf niet kunnen redden en die dus (valse) hoop vinden in het kruis?

Haar vraag raakte mij om twee redenen. Ten eerste omdat ik zag dat ze daar zelf behoorlijk mee in de knoop zat. De vraag was een uiting van haar eigen worsteling. Als mooie, slimme vrouw wist ze dat ze het in de wereldse zin wél kon redden, en dat de samenleving haar knapheid meer op prijs stelde dan haar geloof, nederigheid en altruïsme.

St-Patricks-NYWinnen of verliezen?
Maar de vraag verontruste mij ook omdat ik herkende de spanning uit mijn eigen leven. Als Amerikaan ben ik burger van en opgegroeid in een land dat én heel christelijk is (of was? of wil zijn?) én tegelijk gericht op het koesteren van wereldse macht. “Everyone loves a winner!” hoor je daar vaker. Wat kan ik en moet ik met deze spanning?

Macht van het getal?
Soms zie je christenen die proberen de twee te combineren. Ze willen de Kerk veranderen in een ‘winnaar’. Als we meer mensen de kerk in krijgen, gaat hun redenering, en de aanschijn en macht van de Kerk bevorderen, dan zal dit een bewijs zijn dat ons geloof klopt. Deze wens snap ik wel. In de geloofsopvoeding bijvoorbeeld is het kerkbezoek voor kinderen een stuk makkelijker wanneer iedereen naar de kerk gaat. En ik vind het zelf niet fijn om altijd in de minderheid te staan in de samenleving. Het zou fijn zijn als God zich gewoon duidelijk zou laten gelden in de wereld – om gelijk te halen voor Hemzelf en zijn gelovigen. Toch?

God maakt verrassende, andere keuzes
Maar zo werkt God niet. Integendeel. Wat we zien uit de Bijbel is dat Hij voor een totaal andere benadering kiest.

geboorte-van-ChristusSta eens stil:
Wie kiest God om moeder te worden van zijn Zoon? “Een dienares in haar geringheid” (Lucas 1,48).
Waar vinden we Jezus kort na zijn geboorte? “In een voerbak” (Lucas 2,7).
Waar vinden we Hem daarna? Op de vlucht (Matteüs 2,13).
Hoe bereidt Hij zijn levenswerk voor? Door te bidden en te vasten in de woestijn (Matteüs 4,1-11).
Wat is zijn boodschap aan de mensen? “Als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je de hemel niet eens binnen” (Matteüs 18,3).
Met wie gaat Hij om? Met ‘verliezers’ – de zieken, de armen, de vreemdelingen, de zondaars.
Wat doet hij onder de mensen? Hij geneest ze (blinden, doven, bezetenen, melaatsen) en verkondigt de blijde boodschap (Lucas 7,22).
Hoe loopt het af? Met zijn dood op het kruis.

Kwetsbaar en dienen
Kortom, God treedt op niet als wij verwachten of zou willen. Wij denken “groot”, maar Hij zegt “klein”. Wij willen dominantie, maar God stelt zich kwetsbaar en dienend op. En dezelfde houding vraagt Hij van ons (Johannes 13,15).

Tegen die jonge vrouw een jaar geleden citeerde ik de heilige Paulus: “de zwakheid van God is sterker dan de mensen” (1 Korintiërs 1,25). Of ze daar iets mee kon, weet ik niet. En hoe weten we dat dit waar is? Helaas kunnen wij het alleen beleven, van binnenuit. We moeten durven vertrouwen op God, en Hem binnenlaten in ons leven.

Met de Advent beginnen we opnieuw. We luisteren weer naar het verhaal en zien weer die ster in de verte. Dat lichtje lijkt zo klein, maar klein is het niet!

TS

Artikelen in dit thema Zo groot, zo klein

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook