Waar hóór ik bij?

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van hoe je kunt kijken en spelen passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Voor Hemelvaart, Pinksteren en Sacramentsdag

Een kijktafel is mooie opstelling vol betekenis, waarmee je zonder woorden vertelt wat jouw ter harte gaat, wat jij belangrijk vindt.
Met een kijktafel kan je ook een bepaald aspect belichten van een christelijk feest. Je kunt 'jouw verhaal op schaal' natuurlijk afstemmen op de leeftijd van je kinderen. Een kijktafel bestaat altijd uit:

- een ondergrond in kleuren die bij het seizoen en/of het feest passen
- iets uit de natuur
- een lichtje
- een afbeelding en/of symbool

Laat je inspirerend door onderstaande voorbeelden en/of geef er je eigen draai aan.

VOOR HET FEEST VAN HEMELVAART
donderdag 25 mei

Kijktafel hemelvaartladder detail ladder IMG 0397

Een prachtige kaart * met daarop een ladder die tot in de hemel reikt is het eerste symbool dat centraal op de eerste kijktafel voor Hemelvaart.

De hemel: Jezus noemt het 'het huis van zijn vader', waar Hij voor iedereen een kamer in gereedheid brengt. (Johannes 14,2)

Een plaats met plek voor iedereen die er wil komen wonen...

Kijktafel hemelvaartladder detail bloemen IMG 0394Als tweede symbool koos ik voor een vlinder.
Een rups ontpopt zich tot een vlinder. De aan de aarde gebonden rups, ondergaat een metamorfose en wordt een prachtige vlinder die het luchtruim kiest.
'Ziel' en 'vlinder': in het Grieks wordt voor beide hetzelfde woord gebruikt: psyche.

Een vaasje gevuld met gipskruid en blauwe bloemetjes is het natuurelement. Blauw en wit: de kleuren van de lucht met wolken.

Kijktafel Hemelvaart ladder 1

 

 

Ik plaatste alles op twee blauwe ronde placemats in hemelsblauwe tinten.

 

Als het lichtje brandt komt de kijktafel tot leven!

 

 


KOM, HEILIGE
GEEST

Voor 25 mei en de negen dagen erna

Kijktafel hemelvaartwolk detail teksten
Knip uit blauw en wit papier wolken en plak ze aan weerszijden van een doosje.

In het doosje kun je een duifje verstoppen, dat met Pinksteren tevoorschijn komt.

Plak op de wolk aan de voorzijde de tekst 'Kom, heilige Geest' in verschillende talen.

Mensen uit alle landen bidden op deze negen dagen om de komst van de heilige Geest.
Van oudsher klinkt dit gebed zo:
Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal worden herschapen;
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Kijktafel hemelvaartwolk dichterbij IMG 0400De tekst in de verschillende talen is al een voorproefje van wat er op het Pinksterfeest staat te gebeuren. De leerlingen van Jezus treden naar buiten en Petrus spreekt de toegestroomde menigte - afkomstig uit allerlei plaatsen en landen- toe. En dan kunnen al deze mensen hen gewoon verstaan! Ze begrijpen allemaal stuk voor stuk wat er gezegd wordt ... zou dat misschien komen omdat ze met hun hele hart luisteren?

De 'hemelvaartswolk' ligt op een groene vilten ondergrond omringd door klimop. Klimop staat symbool voor Gods trouw. Een toefje 'wolken'- gipskruid maakt het af. Het waxinelichtje staat in een lichtblauw glazen houdertje.


VOOR HET FEEST VAN PINKSTEREN

zondag 4 en maandag 5 juni

Pinksteren is het feest van elkaar verstaan. Een bekende liedregel is 'Maak één wat is verdeeld'! Deze pinksterkijktafels vertellen elk een klein verhaal, waarbij pinksterelementen worden gekoppeld aan ons thema 'Waar hóór ik bij?'


VERVULD VAN DE HEILIGE GEEST

Kijktafel Pinjksteren vuur verdeeld zich detail kaart IMG 0418

In het Pinksterverhaal (dat je vindt in de Bijbel in het boek Handelingen, tweede hoofdstuk, vers 1-12) 
staat het zo:

'Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde het hele huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van de heilige Geest.'

Op de afbeelding* is het goed te zien: de leerlingen zijn echt bij elkaar en het vuur verdeeld zich.
De heilige Geest wordt meestal afgebeeld als een duif.

Kijktafel Pinksteren vuur vedeeld zich geheel IMG 0416

 

 

Zet een dergelijke afbeelding centraal op de kijktafel.
De liturgische kleur van Pinksteren is rood. Rood is de kleur van de liefde.

De ondergrond van de kijktafel wordt gevormd door een rode placemat en daarop staat een warm-oranje schaal.

Op de schaal staan bloemen in een klein glazen flesje in 'vuur-kleuren'

Kijktafel detail onderzetter pinksteren IMG 0419

 

 

 

 

 

 

Het waxinelichtje staat in een glazen, geel, houdertje en is geplaatst op de goud-oranje tekst-onderzetter met de tekst: Blij dat u er bent voor ons'.


VOOR IEDEREEN !

Kijktafel detail afbeedling kinderen en duif IMG 0432

Een variant op bovenstaande kijktafel kun je maken met een afbeelding* waarop kinderen staan.

Kijktafel Pinksteren vuur verdeeld zich detail bloemenIMG 0417Pinksteren is niet alleen een feest voor volwassenen, ook kinderen horen er helemaal bij. De heilige Geest vervuld iedereen, groot en klein, met spirit, elan, enthousiasme.

Op deze kijktafel is de ondergrond een oranje placemat er staan weer bloemen in vuur-kleuren.
Er staan zeven lichtjes op een rij; symbool voor de zeven gaven van de geest: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor God.

Kijktafel Pinksteren met kinderen en, duif en zeven vlammen IMG 0433

WE VORMEN ALLEMAAL ÉÉN LICHAAM        

pop met ledematen schildersmodel IMG 0413Pinksteren, zou je kunnen zeggen, is het feest van de verjaardag van de kerk. Op deze dag ontstond de eerste christengemeenschap daar in Jeruzalem.

De apostel Paulus reisde naar allerlei plaatsen waar ook kleine gemeenschappen van christenen ontstonden. Hij schreef aan hen brieven om hen een hart onder de riem te steken en ervoor te zorgen dat er geen verdeeldheid optrad binnen de gemeente. Hij gebruikt hiervoor - in zijn brief aan de christenen in Rome - het beeld van het lichaam met zijn ledematen.

'Want zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen dezelfde functie hebben, zo vormen wij allen te samen in Christus één lichaam en ieder afzonderlijk zijn wij elkaar ledematen.'

Kijktafel Pinksteren lichaam ledematen geheel IMG 0411Op deze kijktafel - in Pinksterkleuren - staat een 'schildersmodel' pop centraal.

Zo zie je duidelijk de afzonderlijke ledematen en onderdelen van ons lichaam, die allemaal verschillend zijn en onmisbaar voor een goed werkend lichaam. In de rubriek vertellen vind je er een versje over ' Samen één lijf' gemaakt door Gerrie Huiberts.

De ondergrond van de kijktafel is weer een oranje placemat. Hierop staat een plant met prachtige oranje bloemen.

Het lichtje brandt weer op de tekstonderzetter:
' Blij dat u er bent voor ons'.

puzzel olifantje IMG 0421

Ook een puzzel is bruikbaar om iets uit te leggen van 'bij elkaar horen'. Een puzzel bestaat uit heel veel stukjes en ze zijn allemaal nodig om de puzzel compleet te hebben. Als er een stukje ontbreekt, is dat niet fijn!

Dit mini-puzzeltje (Hema) verbeeld eigenlijk hetzelfde. Alle stukjes zijn nodig om de olifant tot leven te brengen.

Dit verhaal zou je erbij kunnen vertellen:

'Er was een stad waar alle inwoners blind waren. Op een dag kwam de koning met zijn hele hofhouding en zijn leger naar de stad. De koning reed op een olifant, zo leek hij groter en machtiger. De blinden in de stad waren ontzettend nieuwsgierig naar de olifant en zes van hen gingen snel de koning op zijn olifant tegemoet. Ze hadden geen idee van de vorm en het uiterlijk van de olifant en probeerden ieder door te voelen er achter te komen wat voor dier de olifant was.
De eerste blinde man liep op de olifant af, maar viel toen hij tegen de flanken van de olifant aan botste. ” De olifant is een een soort muur van klei die in de zon gebakken is”, concludeerde hij.
De tweede blinde man voelde een slagtand van de olifant, en riep: ” Wat kan er zo rond en scherp zijn? De olifant moet een speer zijn!”
Kijktafel Pinksteren stompkaarsen detail olifantje IMG 0422Toen kwam de derde blinde man dichterbij, strekte zijn handen uit naar de olifant en greep min of meer per ongeluk de slurf van de olifant. “Aha,” zei de derde blinde man, “de olifant lijkt nog wel het meest op een slang.”
Daarna stak de vierde blinde man zijn handen uit en voelde de knie van de olifant. “Het lijkt mij wel duidelijk waar de olifant het meest op lijkt.” zei hij, “De olifant moet wel een boom zijn!”
De vijfde blinde man raakte toevallig een oor van de olifant aan. Hij zei: ” Zelfs als je niet kunt zien is het overduidelijk dat de olifant nog het meeste op een waaier lijkt.”
De zesde blinde man had zijn handen nog niet eens uitgestoken of hij voelde al de slingerende staart, die hem al zwaaiend een plagerig duwtje gaf. De man stak zijn handen uit en voelde. “Ik weet het al,” zei de zesde blinde man, ” de olifant is een touw.”
Kijktafel Pinksteren met zeven stompkaarsen, h.geest kruisje en olifantenpuzzel IMG 0426
Toen de mannen terug kwamen in hun stad stonden de inwoners op het plein op ze te wachten om over de olifant te horen. Ieder van de mannen vertelde wat hij gevoeld en gedacht had. Ze vertelden allemaal iets anders! De mannen gingen steeds harder praten en probeerden boven elkaar uit te komen. Uiteindelijk kregen de mannen zelfs een beetje ruzie, en één van de soldaten van de koning werd erbij gehaald. Hij vertelde dat alle zes mannen goed gevoeld hadden en allemaal dus een beetje gelijk hadden, hij gaf ze de opdracht te gaan zitten, te stoppen met schreeuwen en naar elkaar te luisteren. Dat deden de mannen, en zo kwamen ze erachter hoe de olifant eruit zag.'

Zet op een rood kaarsenbord een aantal stomppaarsen van verschillende grootte in rood, geel en oranje. Zo kan je eenvoudig je eettafel in Pinkstersfeer brengen.

Het olifantenpuzzeltje staat vooraan en op het kruisje staat een duifje afgebeeld.

 

Kijktafel Pinksteren detail druiven en wijnstok IMG 0441VERBONDEN MET ELKAAR

Een van de prachtige gelijkenissen die Jezus vertelt, is die van de wijnstok en zijn ranken. Hij vertelt deze om iets uit te leggen over de sterke band met zijn Vader in de hemel. Jezus wil dat wij op net zo'n manier bij Hem horen als Hij bij zijn Vader. (Johannes 15,1-8)

Kijktafel Pinksteren wijnstok en druiven en zeven vlammen IMG 0439In deze gelijkenis gaat het over liefhebben, met elkaar verbonden zijn, de eenheid niet verbreken en zo vrucht dragen.

Met een afbeelding van een wijnstok en een trosje druiven is dit verhaal verbeeldt op de kijktafel.

Het beeldje van drie mensen die met elkaar verbonden zijn versterkt het verhaal van 'verbondenheid'.

Door de oranje ondergrond en de zeven lichtjes heeft deze kijktafel ook een Pinkster- uitstraling.

VOOR SACRAMENTSDAG
Zondag 15 juni

Kijktafel sacramentsdag detail graan en druiven jpgOp zondag komen de christenen bij elkaar. Ze zoeken elkaar op om te vieren dat ze met elkaar en God verbonden zijn. Onze Eucharistieviering is daar het teken van. In het artikel 'You 'll never walk alone' legt Tim Schilling het prachtig uit. De graankorrels die samenkomen in het ene brood, de vele druiven die samen voor wijn hebben gezorgd...
Kijktafel Sacramentsdag Eucharistie PinksterenIMG 5533

Op een rieten placemat staat de Kijkbijbel open bij de plaat waarop Jezus het brood breekt en de wijn deelt met zijn vrienden.

(de illustratie is gemaakt door Kees de Kort)

Telkens als jullie bij elkaar komen moeten jullie dit ook doen, ter mijn gedachtenis.

En elke zondag kunnen we zo meer worden zoals we bedoeld zijn: tot het lichaam van Christus te worden en te zijn. 

Het lichtje staat natuurlijk op de -wel heel toepasselijke- tekstonderzetter: 'Blij dat u er bent voor ons'.

De kerk is er niet voor zichzelf, maar is er voor wereld. Dat zij daar brood en wijn is, of met een ander beeld: zout en licht. Opdat de leden van de christelijke geloofsgemeenschappen ervoor zorgen dat het lichter en smaakvoller wordt in onze wereld.

onderzetters in kaft boek1 IMG 0365De tekstonderzetter zit samen met drie andere dubbelzijdig bedrukte onderzetters in het rode geloofskoffertje 'Beginnen maar!' en in de kaft van het Kijktafelboek vind je dezelfde vier tekstonderzetters. Alleen dat al zou een reden kunnen zijn om een van deze twee producten aan te schaffen! Interesse? Via de knop 'producten' onder en boven in het scherm van deze site kan je ze bestellen.

* de kaarten zijn gevonden via de website www.klosterkunst.de

Ellie Keller

Artikelen in dit thema Waar hóór ik bij?

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook