Waar hóór ik bij?

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Toren van Babel en Pinksteren: heel de aarde

Toren van Babel Bijbelse verhalen IMG 0443In het bijbelverhaal over de ‘Toren van Babel’ spreken de mensen eerst nog één taal. Maar God maakte de taal van de mensen in de war: ze kunnen elkaar niet langer verstaan. Het lukt ze niet de toren af te bouwen, het project loopt in de soep. Waarom wilde God niet dat ze een toren bouwden tot in de hemel? Omdat ze zich opsloten in die toren, zich verschansten in dat gezamenlijke project, waarmee ze zo fijn onder elkaar bezig waren, maar de rest van de aarde vergaten.
In het korte verhaal lees je wel zes keer het zinnetje: ‘heel de aarde’. Het verhaal begint en eindigt ook met dit zinnetje. Herhaling is in de bijbel een signaal: dìt is belangrijk. Zes keer! God blijft het maar zeggen: het gaat om heel de aarde. Je bent aardebewoner, wereldburger. En ieder ander mens is dat ook. Sluit je niet op in je eigen groepje, je ‘bubbel’, je eigen volk, ga er op uit, heel de aarde moet bewoonbaar zijn.

Pinksteren Bijbelse verhalen IMG 0445In het Pinksterverhaal krijgen alle aanwezige leerlingen van Jezus deel aan de Geest , die ons roept om Gods vuur uit te stralen. Ze beginnen te spreken in vreemde talen, zoals hen door de Geest wordt ingegeven. In Jeruzalem, waar mensen wonen ‘afkomstig vanuit ieder volk op aarde’, lopen ze te hoop en ze raken in verwarring : “Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Friygië en Pamflylië, Egyte, en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië- wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.” Allen blijken deze boodschap te verstaan, ieder in zijn eigen taal. Het is een boodschap voor heel de aarde, verstaanbaar voor iedereen. Zoals een glimlach, een kus, een houding van eerbied en respect, open handen, of juist verdriet, pijn en angst overal op de wereld verstaan kunnen worden. Weer gaat het om heel de aarde.

Nelleke Spiljard

de illustraties zijn afkomstig uit: D.A. Cramer-Schaap & Annemarie van Hearingen, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen

Artikelen in dit thema Waar hóór ik bij?

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook