Waar hóór ik bij?

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen over ‘Waar hoor ik bij?’

Gemeenschap met elkaar is een belangrijk Bijbels thema. God wil mensen met elkaar verbinden. We hebben elkaar nodig, want samen vormen wij Gods gezin. In verschillende Bijbelverhalen komt dat duidelijk naar voren.

KB illustratie tien zilveren euro'sTien zilveren euro’s
Door middel van gelijkenissen laat Jezus zien dat iedereen voor God van belang is. Geen mens mag zoekraken, want dan mist er iemand van Gods gezin. Nick Butterworth en Mick Inkpen vertellen in Acht verhalen van Jezus de gelijkenis na van het verloren muntje. Een mevrouw heeft tien zilveren euro’s, die zij bewaart in een zakje. Als ze de munten natelt, springt de poes er plotseling tussen. De munten vliegen alle kanten op en de mevrouw kan er nog maar negen vinden. Ze keert haar hele huis ondersteboven om ook de laatste munt terug te vinden. ‘Zo is het met ons ook,’ zegt Jezus. ‘God wil ons allemaal hebben. Hij wil niemand kwijtraken.’

Nick Butterworth en Mick Inkpen, Acht verhalen van Jezus.
Dit verhaal vind je in de Bijbel in Lucas 15:8-10.

KB vijf broden en twee vissen prentenbijbel IMG 8941De wonderbare broodvermenigvuldiging
Samen eten is hét moment bij uitstek waarop je voelt dat je bij elkaar hoort. Maaltijden spelen dan ook een belangrijke rol in de Bijbel. Een prachtig voorbeeld is de wonderbare broodvermenigvuldiging. Jezus deelt brood en vis met duizenden mensen. Iedereen eet en heeft genoeg. Het vieren van de communie herinnert aan dit verhaal: we delen met elkaar het brood en ervaren zo dat we bij elkaar horen. In de rubriek Bidden en vieren vind u een lied wat hierbij past.

Het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging vind je in bijna alle kinderbijbels, oa. Marijke ten Cate, Prentenbijbel
Het staat in de Bijbel in Marcus 6: 30 -44.

KB hemelvaart en pinksteren kees de kort

 

Het verhaal van Pinksteren
Het Pinksterfeest is eigenlijk de verjaardag van de kerk. Op die dag gaf God zijn Geest aan alle mensen die Jezus willen volgen. Ze horen bij elkaar en delen alles met elkaar. Kees de Kort beschrijft in het boekje Hemelvaart en Pinksteren wat er met Pinksteren gebeurde en hoe het Pinksterfeest ook vandaag nog van betekenis is: ‘Het Pinksterfeest gaat door. Nog steeds zoeken de mensen elkaar op, vertellen van Jezus, zingen van Hem en helpen elkaar waar het nodig is.’ Jammer dat deze prachtige toevoeging niet is overgenomen in De Kijkbijbel.

Kees de Kort: Hemelvaart en Pinksteren.
Dit verhaal vind je in de Bijbel in Handelingen 1 en 2.

B illustratie uit groeibijbelDe eerste christenen
In verschillende kinderbijbels wordt aandacht besteed aan de tijd na Pinksteren. De Groeibijbel is bedoeld voor kinderen vanaf tien jaar en jongvolwassenen. In het deel Handelingen wordt verteld over het Pinksterfeest en over de gemeenschap van eerste christenen die toen ontstond. De apostel Jakobus kijkt in deze Bijbel terug op de gebeurtenissen met Pinksteren: ‘ Dit was de Geest van God, de kracht waarover Jezus heeft gesproken. We waren één, spraken één taal, net of de aarde weer één geheel was. Of er nooit een toren van Babel heeft bestaan en er nooit spraakverwarring is geweest.’ In de rubriek Verdiepen gaat Nelleke Spiljard nader in op deze parallel tussen de toren van Babel en het Pinksterverhaal.

Piet van Midden en Cees Otte: Groeibijbel deel 7: Handelingen en Openbaring.
Je vindt de verhalen over de eerste christenen in de Bijbel in het boek Handelingen.
Kinderbijbels die aandacht besteden aan deze periode zijn o.a. Het hoogste woord van Imme Dros e.a., Het begon met licht van Gerrie Huiberts en Op weg van Baukje Offringa.

Samen één lijf
Paulus gebruikt in de brief aan de Romeinen een prachtig beeld om uit te leggen dat we bij elkaar horen. Iedereen die bij Jezus hoort, maakt deel uit van het lichaam. De een is een hand, de ander voet. Zo vormen wij samen één lijf.
Gerrie Huiberts maakte er een prachtig gedicht over, dat te vinden is in de kinderbijbel Het begon met licht:

pop met ledematen schildersmodel IMG 0413Samen een lijf

hallo mensen daar in rome
wil je samen verder komen
moet je er wel echt voor gaan
samen stevig willen staan

altijd brood en liefde delen
niemand moet de baas gaan spelen
hier in het beloofde rijk
zijn we allemaal gelijk

want wij zijn net lichaamsdelen
die goed moeten samenspelen
wie de weg weet die lijkt dan
op een oog dat kijken kan

maar wat heb je daar nu aan zonder een voet om op te staan?

een mond kan toch niet zonder tanden?
wat heb je aan armen zonder handen?

werk je niet samen met z'n allen
dan kan zo'n lijf heel lelijk vallen

praat jij altijd vol goede moed?
Doe jij dat dan! dat kun je goed!
maar: voel je niet hoger dan
iemand die goed delen kan

alleen samen alle leden
kom je in het rijk van vrede
met een piekfijn samenspel
komt dat lieve lijf er wel!

deze brief geef ik je mee
aan febe, die veel voor me deed

lieve mensen daar in rome
werk goed samen en blijf dromen
heel veel vrede
heel veel zegen
wens ik jullie op je wegen

groeten en een liefde-kus
van Paulus

Ook in de brief aan de Korintiërs gebruikt Paulus het beeld van het lichaam.
In Het hoogste woord is een poëtische bewerking van dit Bijbelgedeelte te vinden:

Zullen we voor je piano spelen
dachten mijn vingers, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn oren
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, daar kwam niets van terecht.
Vingers zonder oren, dat lukt niet echt.’

Gerrie Huibert: Het begon met licht; Imme Dros e.a.: Het hoogste woord.
Het beeld van het lichaam vind je in de Bijbel in Romeinen 12: 3-18 en in 1 Korintiërs 12:12-31.

Ruth Hartog-Hoogendam

Artikelen in dit thema Waar hóór ik bij?

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook