Waar hóór ik bij?

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

De Oude Schildpad

Oude Schildpad voorkant IMG 0393Het prentenboek 'De Oude Schildpad' van Douglas Wood & Cheng-Kee Chee kreeg ooit de prijs van het beste boek van het jaar in Amerika.
We spreken over de ene God. Maar toch zien of belichten we vaak maar één aspect van onze Schepper.
In dit verhaal horen we hoe al deze beelden van God samenvallen tot een geheel.

Eens heel lang geleden...
Maar toch nog niet zo heel lang
Toen alle dieren en rotsen
En de wind, het water en de bomen
En de vogels en vissen.
En alle schepselen van de wereld konden praten...
en elkaar konden verstaan....
Ontstond er... ruzie
Oude Schildpad vissen in de zeeHet begon heel zacht...
Vluchtig als de bries die fluisterde: 'Hij is als de (sterke)wind die altijd waait.'
Stil als de steen die antwoordde: 'Hij is (als) een grote rots die nooit van zijn plaats komt.'
Rustig als de berg die rommelde: 'God is een besneeuwde bergtop, die hoog boven de wolken uitsteekt.'
En de vissen in de zee antwoordden: 'God is  een zwemmer in de donkerblauwe diepten van de zee.'
Nee', zei de ster, 'God is een schittering en een schijnsel, ver, heel ver weg.'
'Nee', piepte de mier, 'God is een geluid en een geur en een gevoel, heel, heel dichtbij.'


Oude Schildpad herten antwoorden IMG 0384

God', hield de antilope koppig vol, 'is  een hardloper, snel en vrij, die het heerlijk vindt om te rennen en die een wedstrijd doet met de wind'.
'Zij is een grote boom', lispelde de wilg, 'steeds groeiend en altijd vruchten gevend.'
'Niet waar', kibbelde het eiland, 'God staat los van alles.'
'God is als de zon, ver boven alles verheven', vond de blauwe lucht.
'Nee, Hij is een rivier, die dwars door alles heen stroomt', bulderde de waterval.
'Zij is een roofdier', brulde de leeuw.
'God is goed', jubelde het roodborstje.
'Hij is sterk', bromde de beer.

En het geruzie klonk harder en harder en harder totdat...
Hou op!!!
Daar sprak een nieuwe stem.
Hij rommelde als de donder. En fluisterde, zacht als de nies van een vlinder.

De stem kwam van... Ja, hij kwam echt van... Oude Schildpad!
De Oude Schildpad zei nooit zoveel, en zekers niets over God

Oude Schildpad rotsen watervallen IMG 0385Maar nu begon zij te spreken.
'God is in de diepte ', zei ze tegen de vissen in de zee; 'maar Hij is ook veel hoger dan hoog', tegen de bergen.
'Hij is snel en zo vrij als de wind, en zo stil en stevig als een grote rots', zei ze tegen de wind en de stenen.
'Zij is de boom van het leven, zei de Schildpad tegen de wilg.
'Altijd dichtbij, en toch verder dan de verste ster', vertelde ze de mier en de ster.
'God is goed én sterk.'
'God is waar we van dromen en wat we zoeken', zei de Oude Schildpad.
'God is waar we vandaan komen en wat we vinden.' 'God IS.'
Nooit eerder had de Oude Schildpad zóveel gezegd.
Al de bewoners van de wereld waren verbaasd en ze werden heel stil.
Maar de Oude Schildpad had nog iets te zeggen
'Binnenkort komen er nieuwe schepselen op de wereld', zei ze, 'jullie zullen ze vreemd vinden, maar ook geweldig. 'Ze zullen ons aan God herinneren'.

'Oude schildpad de mensen IMG 0387Zij zullen vele kleuren en vormen hebben en verschillende gezichten en ze zullen verschillende talen spreken.'
'Hun gedachten en dromen zullen tot de sterren reiken, maar met hun voeten zullen ze op de grond staan'
'Ze zullen veel macht hebben.
Zij zullen sterk zijn maar ook aardig,
ze zijn een teken van liefde van God aan de aarde,
en een gebed van de aarde aan God.'

En de mensen kwamen.

Maar de mensen vergaten.
Zij vergaten dat zij een teken van liefde waren en een gebed van de aarde.
En ze begonnen ruzie te maken... over wie God kende en wie niet;
en waar God was of niet was. En of God er was, of niet.

Oude Schildpad wereld sterftEn vaak gebruikten de mensen hun krachten verkeerd en deden elkaar pijn.
Of doodden elkaar zelfs. En ze deden de aarde pijn.
Tot tenslotte de bossen begonnen te sterven...
... en de rivieren ... en de zeeën...
en de planten en de dieren en de aarde zelf...
...omdat de mensen zich niet meer konden herinneren wie ze waren, of waar God was.

Tot er op een dag een stem klonk, die rommelde als de donder;
maar zo zacht was, als de nies van een vlinder
Hou op, Alsjeblieft
De stem leek van de berg te komen, die rommelde,
Oude Schildpad rotsen antwoorden IMG 0390'Soms zie ik God zwemmen, in de donkerblauwe diepten van de zee.'
En van de oceaan, die zuchtte:
'Hij is vaak in de besneeuwde bergtoppen, die de zon weerkaatsen.'
Van de steen, die zei:
'Ik voel soms haar adem als ze om me heen waait.'
En van de wind, die fluisterde:
'Ik voel zijn stille aanwezigheid als ik om de rotsen dans.'
En de ster verkondigde:
'God is heel dichtbij',
En het eiland:
'Zijn liefde raakt alles.'

Oude Schildpad bloeiende aarde IMG 0391

 

 

En na een lange, eenzame en soms bange tijd...
....begonnen de mensen opnieuw te luisteren en te horen
En ze begonnen God te zien in elkaar...
... en in de schoonheid van de aarde.

En de Oude Schildpad lachte.
En God ook...

Artikelen in dit thema Waar hóór ik bij?

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook