Vriendschap in kleuren

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van kijktafels passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Kijktafels Veertigdagentijd 2018

Op de kijktafel voor deze veertigdagentijd staat elke week een andere kleur centraal. Deze kleur vertegenwoordigt een aspect van vriendschap.

Om deze kijktafel te maken heb je nodig:
- een paars lapje of placemat
- een neutrale, platte schaal gevuld met een laagje zand
- enkele klimop-ranken of een klimop-plantje
- zeven gekleurde ringen, in de kleuren van de regenboog, die om een waxinelichtje in een aluminium kuipje passen.
Je kunt deze ringen maken van geverfde wc-rolletjes. Verf de uiteinden van de wc-rolletjes aan de binnen en de buitenkant in de kleuren rood, oranje, geel, groen, licht-blauw, donker-blauw en paars. Je kunt ze ook met gekleurd papier (uit een tijdschrift bijv.) omplakken.
Alternatieven hiervoor: waxinelichtjeshouders in zeven verschillende kleuren, ze zijn kant-en-klaar te koop bijv. bij Xenos - of gekleurde stompkaarsjes.

geverfde wcrolletjes in regenboogkleuren IMG 0946 hoydertjes in zeven kleuren voor waxinelichtjes IMG 0947

Zet aan het begin van de Veertigdagentijd (half februari-eind maart) de kijktafel op een centrale plaats in de huiskamer, bijvoorbeeld op de eettafel.
* Paars is de liturgische kleur van inkeer, ommekeer. Daarom staat de kijktafel op een paars lapje of placemat.

* De schaal is gevuld met zand, dit zand herinnert ons aan de woestijn. De woestijn waarin de slaven die uit Egypte waren bevrijd op weg gingen naar het beloofde land. En leerdem om Gods volk te zijn, met Hem verbonden in vriendschap en liefde.
Kijktafel vrienscahp in kleuren detail klimop IMG 0948* Klimop is een plantje wat altijd groen blijft. Het hecht zich overal aan vast, is vrijwel onverwoestbaar. Daarom staat klimop in de symbolische bloemsierkunst voor trouw en verbondenheid.

* Wit licht valt in een prisma uiteen in alle kleuren van de regenboog. De regenboog staat ook symbool voor het verbond dat God sloot met Noach. De regenboog als teken van hoop en vertrouwen.

 

Zet de zeven ringen met daarin een waxinelichtje in een cirkel in het zand. De kijktafel is klaar!
Kijktafel veertigdagentijd vriendschap start jpg

14 - 17 februari
In de eerste dagen de veertigdagentijd staat de kleur ROOD centraal. Rood is de kleur van opletten en van actie.

Heb ik wel goed opgelet? Wie zou er (nog meer) mijn vriend of vriendin kunnen worden?

Kijktafel vriendschap detail rode kaarsje IMG 0955Het eerste couplet van het versje dat bij 'vriendschap in kleuren' hoort zegt het zo:

Mijn hart was al blij op het eerste moment:
je lachte naar mij en dat voelde bekend.
We speelden en praatten en aten ons brood,
zo werden we vrienden - de kleur was rood

Kijktafel vriensdschap week 0 geheel rode kaarsje IMG 0954Ook Jezus is op actief zoek naar vrienden. We lezen in het Evangelie hoe hij zijn vrienden bij elkaar zoekt en vraagt of ze voortaan bij hem willen horen. In de rubriek 'Vertellen' vind je alle bijbelverhalen die bij de verschillende lichtjes horen. Ga naar...

18 - 25 febr.
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd steken we het tweede lichtje aan. Het tweede lichtje is ORANJE. Oranje is de kleur van vreugde.

Vrienden zijn graag samen, ze ondernemen samen activiteiten, brengen tijd met elkaar door. Ze eten samen, ze spelen samen, maken samen muziek of sporten met elkaar.

Wat doe jij allemaal met je vrienden? Wat vindt je het fijnste?

Kijktafel vriendschap week 1 geheel oranje IMG 0959Het tweede couplet van ons versje zegt zegt het zo:

We gaan eropuit en we maken veel lol,
We durven en duikelen, niets is te dol.
We kibbelen ook, maar toch hou ik van je.
Zo is het met vrienden - de kleur is oranje

Jezus en zijn vrienden hebben een grote aantrekkingskracht op anderen. De mensen komen van heinde en verre naar hen toe om naar Jezus te luisteren. Ook als Jezus graag alleen met zijn vrienden wil zijn en naar een stille plek is gegaan ver van de dorpen, weten de mensen hem te vinden.

Het is ongemerkt laat geworden en helemaal geen eten voor zoveel mensen. De vrienden van Jezus vinden een jongetje die twee broden en vijf vissen bij zich heeft. Maar is dat wel genoeg voor iedereen?

Als je samen deelt gebeuren er bijzondere dingen. Net als gedeelde vreugde dubbele vreugde is.

25 febr - 3 maart
Kijktafel vriendschap detail gele lichtje brandt IMG 0964Op de tweede zondag van de veertigdagentijd steken we het GELE lichtje aan. Geel is de kleur van goud, van goud-eerlijk.

Bij vrienden kan je jezelf zijn. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent. Niet stoerder, vrolijker, bescheidener...

Wat durf jij van jezelf te laten zien aan je vrienden?

Kijktafel vriendschap week 2 geheel dichterbij IMG 0963

Het versje zegt het zo:

Voor mij ben jij helder en eerlijk als goud.
Ik voel me zo licht omdat jij van me houdt.
Dat jij me ziet staan, dat betekent heel veel!
Zo stralen we samen - de kleur is geel

Jezus laat zich ook zien zoals hij ten diepste is. Als hij samen met Johannes, Petrus en Jacobus op de berg Tabor is, zien ze Jezus binnenkant oplichten: zijn gelaat werd anders en zijn kleding stralend wit. Later horen ze een stem uit de hemel die Jezus zijn zoon noemt.

4 - 10 maart
Kijktafel vriendschap week 3 groen gedeelte kijktafel IMG 0970Kijktafel vriendscahp detail groene lichtje brandt IMG 0966Op de derde  zondag van de veertigdagentijd steken we het GROENE lichtje aan. Groen is de kleur van hoop en bemoediging.

Vrienden bemoedigen elkaar, geven elkaar hoop en spreken vertrouwen in elkaar uit. Dat kan in woord of gebaar.

Hoe laat jij een vriend/vriendin merken dat je vertrouwen in hem/haar hebt?

Ons versje verwoordt het zo:

Jij bent als een boom die schaduw biedt,
ik mag bij je schuilen als het giet.
Alles bloeit op wat we samen doen.
Vriendschap is groeien - de kleur is groen.

Maria Magdalena was een bijzondere vriendin van Jezus. Maria Magdalena had niet altijd de verstandigste keuzes gemaakt in haar leven en daarom werd ze nek aangekeken. Maar Jezus maakt een nieuw begin met haar en daarna voelde ze zich weer heel en een gerespecteerd. Op een avond doet ze iets speciaals. Ze heeft lekkere olie bij zich en daarmee zalft ze Jezus voeten alsof ze daarmee wil zeggen. Je hebt voor mij iets heel bijzonders gedaan: je hebt je vertrouwen in mijn uitgesproken en mij  nieuwe hoop gegeven.  Nu doe ik iets speciaals voor jou!

11 - 17 maart
Kijktafel vriendschap week 4 lichtblauw geheel Op de vierde zondag van de veertigdagentijd steken we het LICHT-BLAUWE lichtje aan. Licht-blauw is de kleur de lucht van vergeving. Fouten werpen blokkades op, de vriendschap kan niet meer stromen. Als vrienden elkaar vergeving schenken dan is er opluchting en nieuwe ruimte.

Heb jij het wel eens meegemaakt dat je iets verkeerds had gedaan en je dat vergeven werd? Hoe voelde je toen?

Kijktafel vriendschap week 4 detail lichtblauw lichtje IMG 0975Ons versje verwoordt het zo:

Soms komt de sleur en de klad erin.
Vriendschap geeft lucht voor een nieuw begin.
Kun jij me vergeven, vergeef ik jou:
Dan is er nieuw leven - de kleur lichtblauw

Jezus vertelt de mensen graag verhalen. Met een verhaal, een gelijkenis, snap je veel sneller waar het om gaat. Als het om vergeving krijgen en vergeving schenken gaat vertelde hij de mensen over een man die een hele grote schuld had bij zijn baas.....

18 - 25 maart
Kijktafel vrienscahp week 5 detail donkerblauw lichtje IMG 0979Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd steken we het DONKER-BLAUWE lichtje aan. Donker-blauw is de kleur van de beschermende nachtelijke hemel. In het donker vertel je makkelijk wat er in je omgaat aan twijfels en vragen.

Vrienden vragen elkaar om raad. Leggen hun twijfels en vragen bij elkaar neer. Praten er samen over, gaan de diepte in.

Wanneer praat jij makkelijker met iemand? Overdag of 's avonds? Welke onderwerpen komen er 's avonds of 's nachts aan de orde?

Kijktafel week 5 geheel dichterbij donkerblauw IMG 0977Het versje zegt het zo:

Diepe gedachten, een vraag in de nacht,
antwoorden waar je zo lang op wacht.
Met jou kan ik praten, jouw oren zijn trouw
Vriendschap is aandacht, de kleur donkerblauw.

Een vriend van Jezus, Nicodemus, komt ook in de nacht naar Jezus toe. Hij Hij is een belangrijke schriftgeleerde en voelt dat Jezus een door God gezonden leraar is. Hij vraagt zich af of ook als je al oud bent, zoals hij, je toch opnieuw geboren zou kunnen worden zoals Jezus zegt.

25 maart - 31 maart: De Goede Week
Op de zesde zondag, Palmzondag, steken we het laatste lichtje van de zeven kleuren aan: het PAARSE/VIOLETTE lichtje. 

Kijktafek vriendschap Palmzondag begin week 6

Paars is de kleur van vriendschap-door-dik-en dun. Vrienden zijn met elkaar verbonden en hebben veel voor elkaar over. Jezus geeft zelfs zijn leven voor zijn vrienden, voor ons!

Door dik en dun, warm en koud, nat en droog:
vriendschap is rond als de regenboog.
Van rood tot aan blauw is een heel palet.
Vriendschap is alles, de kleur violet!

Je kunt ervoor kiezen deze kijktafel gedurende de Goede Week zo te laten en met Pasen de kijktafel in een keer in Paaskijktafel te veranderen.

Hetzelfde thema met 'andere' lichtjes

Alternatief 1:
Met behulp van zeven waxinelichtjeshouders in de kleuren van de regenboog en enkele klimop-ranken kan je een iets 'volwassener' kijktafel maken, bijvoorbeeld als je kinderen hebt die de basisschoolleeftijd voorbij zijn!

Kijktafel zeven kleuren met lichtjes van Xenos IMG 1072

Alternatief 2:
Met zeven stompkaarsjes of zeven pyramidekaarsjes en de tekst in het midden: 'Jezus is een vriend voor het leven'

Kijktafel met pyramide kaarsen IMG 6374

PASEN (1 en 2 april)
Kijktafel Pasen simpelIMG 1020Zet daarvoor een grote kaars op een vrolijke ondergrond en leg de gekleurde ringen eromheen.

De zeven vriendschapskleuren komen samen in het licht van deze Paaskaars.

Als de Paaskaars in de Paasnacht onze kerken wordt binnengedragen klinkt het: 'Licht van Christus!'.

Jezus is uit vriendschap en liefde voor alle mensen gestorven.

En die liefde en vriendschap, gesymboliseerd door alle zeven aspecten van vriendschap, is sterker dan lijden en dood.

De klimop staat ook op de Paaskijktafel. God is trouw en met ons verbonden tot over de dood heen. Dat vieren we met Pasen.

Heb je al iets grotere kinderen? Vervolg dan onze serie 'Vriendschap in kleuren'.
Elke dag van de Goede Week wordt dan weer een vriendschaps-kleur toegevoegd samen met een symbool en een passend bijbelverhaal. Op Palmzondag is dat de kleur rood samen met een palmtakje en het verhaal van de intocht in Jeruzalem.

Kijktafel vriendschap Palmzondag geheel met rood en palmtakje IMG 0986

Kijk voor de verdere beschrijving van de kijktafels 'Vriendschap in kleuren' van Palmzondag tot en met Pasen elders in de rubriek 'Kijktafels'. Ga naar....

Ellie Keller

Artikelen in dit thema Vriendschap in kleuren

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook