Vriendschap in kleuren

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

“Vrienden noem ik jullie”

Verschillende termen duiden onze relatie met God. Denk aan ouderschap (we zijn 'kinderen' van God), huwelijk (Jezus is de bruidegom, de Kerk zijn bruid), leerlingschap (Jezus is de Meester), en ook vriendschap. In het Johannesevangelie (15,15) zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Vrienden noem ik jullie.” Over dit laatste wil ik het vandaag hebben. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Vrienden kennen we uit ons dagelijkse leven, maar wat betekent het om “vriend” te zijn van Jezus?

beach boys 2Vrienden: plezier hebben en nieuwe dingen ontdekken
Twee perspectieven kunnen ons hierbij helpen. De eerste is dat we zeker mogen beginnen met het begrip ‘vriendschap’ dat ons al vertrouwd is. De vriendschap met Jezus is vergelijkbaar met wat we kennen uit een “gewone” vriendschap. Dat wil zeggen, het is een relatie waarin twee of meer personen iets in elkaar zien en samen tijd doorbrengen, omdat ze daar plezier en steun aan beleven. Op de middelbare school had ik een vriend, Sung, die slim was en me deed lachen. Net als ik, had hij ook veel belangstelling voor de politiek. Het mooie aan deze vriendschap was niet alleen de lol die we hadden, maar ook wat ik leerde. Over muziek bijvoorbeeld. Door hem leerde ik nieuwe bands kennen, zoals The Cure, The Smiths, en Squeeze. Maar soms leerde ik ook belangrijkere lessen. Zoals de keer dat hij aandacht had voor een lerares die even in de problemen zat. Hij schoot haar te hulp en toen dacht ik: O, zo kan het ook.

Vriend zijn van Jezus
In de vriendschap met Jezus gaat het net zo. Je mag genieten van de tijd samen, het is ontspannend, het verdrijft de eenzaamheid, en je leert wat van elkaar. Weliswaar niet op precies dezelfde manier als met een gewone vriend, want Jezus is geestelijk en niet lichamelijk aanwezig. Maar wanneer je ogen opengaan voor Zijn aanwezigheid – door middel van gebed, de liturgie, Bijbel lezen, goed luisteren naar de schepping en je eigen hart – dan zie je dat het grotendeels overeenkomt met de andere vriendschappen in je leven.

Jezus en vriend TaizeHeb elkaar lief
En toch blijft er een fundamenteel verschil, want uiteindelijk is de vriendschap met Jezus van een andere aard. Dit wordt duidelijk wanneer we wat verder lezen in het hoofdstuk van Johannes dat ik al geciteerd heb.

'De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moet jullie doen wat Ik jullie opdraag. Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld. Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. Dit draag ik jullie op: dat je elkaar liefhebt. – Johannes 15:13-17'

3 marysAnders dan in de meeste vriendschappen die we kennen, is de vriendschap met Jezus niet gekenmerkt door gelijkheid. Jezus, de Zoon van God, is de 'eerstgeborene van heel de schepping' (Kollosenzen 1,15) en wij zijn maar gewone mensen, die steeds weer tekortschieten. Daarom zegt Petrus, wanneer hij ineens inzicht krijgt in wie Jezus werkelijk is: “Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens” (Lucas 5,8).

Dichterbij 'de Heilige van God' (Marcus 1,24) kunnen wij uit eigen kracht niet komen. De relatie met God bestaat louter dankzij de barmhartigheid van God, die uit liefde naar ons toekomt.

Samen op weg als leerling en vriend van Jezus
Leerlingen worden 'vrienden' van Jezus wanneer ze zijn Blijde Boodschap omarmen en zijn taak om lief te hebben, uitvoeren.

Handelingen van de Apostelen is dus het grote ‘vriendenboek’ van Jezus in het Nieuwe Testament. Want pas ná Jezus’ dood en verrijzenis zijn de leerlingen volledig in staat om Hem te begrijpen en na te volgen in Zijn werk van liefhebben (vgl. 4,32-35). Mogen ook wij meelopen als vrienden van Hem!

Tim Schilling

Artikelen in dit thema Vriendschap in kleuren

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook