Een herfst vol verhalen

Knutselen en doen

Hier vind je tips en ideeën om samen met je kinderen binnen of buiten
creatief bezig te zijn rond het thema.

Samen een verhaal maken

kring kinderenDe volwassene - de spelleider- kan beginnen met een iets langere inleiding om de sfeer en de hoofdpersoon (of hoofdpersonen neer te zetten ), maar je kan ook beginnen met één of twee zinnen.

De volgende persoon in de kring vertelt verder, door weer een of twee zinnen toevoegen. En zo verder!

Zo ontstaat een verhaal met plotselinge wendingen en originele invallen van de deelnemers.

De moeilijkheidsgraad van het spel kan verhoogd (of juist verlaagd) worden door bijvoorbeeld de volgende variaties:

* Leg zo nu en dan een nieuw voorwerp in de kring dat in het verhaal moet voorkomen.
* Maak een lijstje met verboden of juist verplichte woorden die in het verhaal niet of juist wel genoemd moeten worden

* Ga niet de kring rond, maar laat een spelleider steeds mensen aanwijzen.

* De spelleider kan het verhaal ook in een bepaalde richting sturen, door bijvoorbeeld bij iedere deelnemer aan te geven of deze persoon een bepaald voorwerp in het verhaal moet gebruiken, of dat deze persoon verboden of verplichte woorden krijgt toegewezen. Of omgekeerd: een bepaald voorwerp of woord niet meer mag noemen.

Vertelhoed GT herfst 2019Verhaal uit de hoed

Aan tafel kun je ook aan het vertellen gaan met behulp van de vertelhoed of de vertelkan.
* Vul een vertelhoed (of vaas, kan, trommel, kijk of je iets leuks hebt) met minstens 30 woorden op papiertjes. Die maak je van tevoren. Schrijf op elk papiertje één woord ... een voorwerp, emotie, plaats, kleur, naam, weersomstandigheid, een gebeurtenis e.d. (let op dramatisch gehalte, bijv. 'afgrond' is spannender dan 'afwas') en vouw het dicht.

* Degene die aan de beurt is pakt er drie uit, leest ze voor zichzelf en geeft ze aan een tafelgenoot die er een verhaaltje van moet maken. De anderen raden na afloop welke woorden het waren. De verteller mag daarna weer drie woorden opvissen en de volgende verteller kiezen.

* Je kunt het spel moeiijker maken door meer woorden per beurt te trekken.

* Ook kun je het verhaal laten groeien door telkens een woord erbij te laten pakken.

Veel plezier!

Ellie Keller en Marjet de Jong

Artikelen in dit thema Een herfst vol verhalen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook