Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Synode betekent samen onderweg maar ook luisteren naar elkaar

Paus Franciscus vindt dat wij niet opgesloten mogen blijven in onszelf. In Evangelii gaudium (2) schreef hij: “Wanneer het innerlijk leven zich opsluit in eigen belangen, is er geen ruimte meer voor de ander, komen de armen niet meer binnen, luistert men niet meer naar de stem van God, geniet men niet meer van de zoete vreugde van zijn liefde, klopt het enthousiasme van het goede te doen niet meer.”

Nee, dat moeten we niet hebben. In plaats daarvan moeten we openstaan voor God, en voor wat God ons wil zeggen door onze medemens en door heel zijn schepping. We moeten verbinding zoeken met elkaar. We zijn samen onderweg als mensen – samen met elkaar en samen met God. Daarom werden de eerste christenen ‘aanhangers van de Weg' genoemd. Want Jezus – de Weg, de Waarheid en het Leven – liet zien waar we naartoe moeten gaan en hoe we met elkaar om moeten gaan.

synodeWereldwijde synode

Omdat ons samen-op-weg-zijn – als Kerk en als samenleving – vaak onder druk staat, heeft paus Franciscus een synode uitgeroepen. Het woord ‘synode’ kennen we vooral van bisschoppensynodes in Rome, waar bisschoppen van alle werelddelen bij elkaar komen. En dat gaat nu ook gebeuren. In oktober van 2023 komen bisschoppen samen in Rome. Maar wist u dat de betekenis van het woord ‘synode’ juist 'samen onderweg' is, en dat ‘synodaliteit’ ook het onderwerp van deze synode is?

Het gaat over hoe wij samen op weg zijn als Kerk. Bijzonder aan deze synode is dat voor de eerste keer in de kerkgeschiedenis inbreng van alle gelovigen gevraagd wordt in een mondiaal proces. Dat proces is nu begonnen. Paus Franciscus vraagt dat wij, in alle bisdommen en in alle parochies, onder leiding van de heilige Geest, in gesprek met elkaar gaan en naar elkaar luisteren. En het is niet alleen de bedoeling dat wij dit één keer doen, maar dat wij dit blijven doen, als parochie en als wereldkerk. Wat een kans voor de Kerk!

Drie thema’s worden besproken: vieren, missie, en dialoog met de samenleving. De vraag is hoe krijgen vieren, missie en dialoog met de samenleving nu gestalte, en welke nieuwe stappen vraagt de Geest van ons?

Wil jij deelnemen aan dit proces? Neem dan contact op met je eigen parochie of bisdom. Hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe beter. De inbreng vanuit de lokale kerken wordt meegenomen in de Synode in Rome van volgend jaar. Wie weet waar de Geest ons naartoe zal leiden?

Tim Schilling

Artikelen in dit thema Op ooghoogte

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook