Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen op ooghoogte

Voor dit thema kozen we Bijbelverhalen uit de Kijkbijbel van Kees de Kort. Verhalen waarin Jezus op ooghoogte mensen ontmoet. Door deze ontmoeting veranderen ze: ze gaan anders leven en anders kijken naar de wereld om hen heen. Ze kijken met de ogen van Jezus! In de rubriek Kijken en spelen vind je de kijktafels bij deze verhalen.

De twaalfjarige Jezus in de tempel12jarig jezus tempelprintformaat

Als Jezus twaalf jaar is, nemen Jozef en Maria hem mee naar de tempel. Ze vieren er samen het Paasfeest. Als het feest voorbij is, gaan Jozef en Maria weer naar huis. Jezus blijft in Jeruzalem achter. Jozef en Maria denken dat hij met andere mensen mee terug loopt. Als ze hem ’s avonds nergens kunnen vinden, gaan ze terug naar Jeruzalem. Daar vinden ze hem in de tempel, druk in gesprek met de leraren. De mensen zijn heel verbaasd: wat begrijpt Jezus veel!

 

dochtertje JairusprintformaatHet dochtertje van Jaïrus
Jezus trekt rond met zijn leerlingen en vertelt de mensen over Gods nieuwe wereld. Op een dag komt Jaïrus naar hem toe. Hij is heel bezorgd, want zijn dochtertje is erg ziek. Als Jezus mee gaat, komt een man hen tegemoet. Het is al te laat, zegt hij. Jaïrus' dochtertje is gestorven. Toch gaat Jezus met Jaïrus mee. Hij pakt het meisje bij haar hand en roept: Meisje, opstaan! Het meisje staat op. Ze leeft weer!

 


Barmhartige Samaritaanprintformaat

 

De barmhartige Samaritaan
Jezus vertelt graag verhalen om mensen iets te leren over God. Zo vertelt Hij een verhaal over een man die onderweg wordt overvallen door rovers. Gewond en beroofd blijft hij liggen. Eerst komt er een priester voorbij. Hij ziet de man wel, maar hij kijkt niet naar hem. Hij loop gauw door, aan de overkant van de weg. Een Leviet, die daarna langs loopt, doet hetzelfde. Ten slotte komt er een vreemdeling voorbij, een Samaritaan. Hij ziet de man liggen, tilt hem op zijn ezel en brengt hem naar een herberg, waar hij verzorgd wordt. 'Zo moeten jullie voor elkaar zorgen', zegt Jezus.

 

genezing blinde printformaatBartimeüs
Op een dag komt Jezus in de buurt van Jericho. Langs de kant van de weg zit Bartimeüs. Hij kan niet zien en bedelt om geld. Als hij hoort dat Jezus voorbij komt, begint hij hard te roepen: 'Jezus, heb medelijden met mij!' De mensen worden boos op Bartimeüs. Ze vinden dat hij zijn mond moet houden. Maar Jezus blijft staan en zegt: 'roep hem eens bij Me'. Bartimeüs loopt naar Jezus toe. Dan vraagt Jezus: 'wat wil je dat Ik doe?' 'Ik wil zo graag weer zien', antwoordt Bartimeüs. Jezus zegt: ‘Omdat je zoveel vertrouwen in mij hebt, kun je weer zien.’ Meteen is Bartimeüs niet blind meer. Wat een wonder!

 

Palmzondag printbaar

 

 

Palmzondag
Op Palmzondag lezen we hoe Jezus op een ezeltje de stad Jeruzalem binnenrijdt. Hij kiest ervoor om niet hoog op een paard, als een koning, de stad binnen te komen, maar als een gewoon mens, op een eenvoudig ezeltje. Zo komt Jezus heel dichtbij.

 

witte donderdag afbeelding printbaar

 

 

Witte Donderdag
Op deze dag lezen we hoe Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden aan tafel gaat. Hij wast hun voeten, als een knecht. Zo laat Hij zien dat hij gekomen is om te dienen. Hij deelt het brood en de wijn met zijn vrienden en kijkt ze één voor één aan. Blijf dit doen, zegt Hij, tot de dag dat Gods nieuwe wereld is gekomen.

 

 


goede vrijdag

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag horen we hoe Jezus gevangen genomen wordt. Soldaten nemen Hem mee en brengen Hem naar Pilatus. 'Kruisig hem maar', zegt Pilatus. De soldaten brengen Jezus weg en kruisigen Hem. Wat een verdriet. Vanaf het kruis zorgt Jezus voor Maria, zijn moeder. Hij zegt tegen Johannes: 'Wil jij voor haar zorgen, als voor je eigen moeder?' Dat belooft Johannes. Dan sterft Jezus. Zijn vrienden nemen zijn lichaam van het kruis en leggen het in een graf. Diep bedroefd gaan ze naar huis.

 

 

Pasen
Gelukkig gaMaria bij het graf en engelprintbaarat het verhaal van Jezus verder. Een paar vrouwen komen ’s ochtends vroeg bij het graf. Tot hun schrik is het graf leeg! Een engel zegt tegen hen: 'Jezus leeft! Ga het vertellen aan de leerlingen.'

 

Ruth Hartog-Hoogendam 

Artikelen in dit thema Op ooghoogte

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook