Wie is je familie?

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Familie en wortels van Jezus

Vaak is het eerste wat je gevraagd wordt als je met iemand voor het eerst kennismaakt, 'Waar kom je vandaan?' Dan gaat het niet alleen om de vraag waar je woont, maar ook uit wat voor familie je afkomstig bent.

Er zijn veel mensen bezig met het uitzoeken waar hun familie vandaan komt. Met stamboomonderzoek, speuren in oude archieven en het internet. Het is vaak verrassend wat mensen ontdekken over hun afkomst. Soms is die eenvoudiger of juist spannender dan je gedacht had, soms leidt deze naar bijzondere plaatsen of landen.

Wat weten we over de afkomst van Jezus?
In het eerste boek van de bijbel, het boek Genesis lezen we over de allereerste mens waarmee de geschiedenis van God en de mensen begon. Adam en Eva met hun kinderen Kaïn en Abel. Later lezen we over Abraham, de stamvader van het Joodse volk die wegtrok uit het land van de Chaldeeën en terecht komt in het land waar de Jordaan stroomt, het huidige Israël. Met de lotgevallen van zijn zoon Izaak en zijn vrouw  Rebekka en diens zoon Jacob met zijn vrouwen Lea en Rachel gaat de geschiedenis verder. Jozef, een van de zonen van vader Jacob, wordt door zijn broers als slaaf verkocht en schopt het tot onderkoning van Egypte. En zo gaat de geschiedenis van het volk in het beloofde Land verder. Een van de beroemdste koningen uit het volk is David. En uit zijn stam komt veel later de Zoon voort die wij onze koning noemen, Jezus.  

Als je in het Evangelie van Matteüs kijkt, zie je in het eerste hoofdstuk de hele stamboom van Jezus van zijn vaderskant (Jozef) beschreven. Van de kant van zijn moeder Maria weten we helaas veel minder. Beelden die 'Sint Anna-te-drieën' heten, beelden de moeder van Maria uit, die Maria en Jezus vasthoudt.

anna te drieenVolgens de legende was Anna de moeder van Jezus' moeder, Maria. Zij was gehuwd met Joachim. Het waren vrome Joden, die hun leven lieten leiden door de liefde tot God. Met alle grote feesten begaf Joachim zich naar de tempel om daar een offer aan God op te dragen. Verdrietig was dat ze geen kinderen hadden. Herhaaldelijk hadden ze God erom gesmeekt, en ze beloofden erbij dat ze het kind aan God zouden toewijden, zodat Hij erover kon beschikken, maar zonder resultaat. Intussen waren ze al oud geworden.
Bij gelegenheid van het feest van de tempelwijding trok Joachim met een paar familieleden naar de tempel om een offer op te dragen. Anna bleef thuis. Maar toen de hogepriester hem tussen de anderen zag staan, sprak hij smalend: "Hoe durf jij, Joachim, tussen al die anderen te gaan staan? God heeft je immers gestraft door je geen kinderen te geven. En dacht je dan dat Hij je offer zou aannemen? Zorg eerst maar dat die schande van jou uit ons midden wordt weggenomen, dan mag je terugkomen om weer te offeren."
Beschaamd maakte Joachim dat hij wegkwam. Hij durfde ook niet meer naar huis, bang dat hij daar met de vinger zou worden nagewezen. Hij verborg zich tussen de herders van Bethlehem. Daar verscheen hem een engel die hem aankondigde dat hij een kind zou krijgen: een meisje dat hij Maria moest noemen. 'En geef haar aan God, zoals je beloofd hebt. Ga naar Jeruzalem; daar zul je je vrouw Anna tegenkomen. Ze maakt zich erg bezorgd om je. Je zult haar treffen bij de Gouden Poort.'
Zo ging de engel ook naar Anna. Haar verkondigde hij dezelfde vreugdevolle boodschap. Ook zij begaf zich op weg. Bij de Gouden Poort werd het een aandoenlijk weerzien. Die ontmoeting geldt als het moment, waarop Anna van Maria in verwachting raakte.

(bron: Heiligen.net)

Er zijn ook schilderijen gemaakt waarop de oma's en tantes van Jezus te zien zijn, zoals dit familieportret 'De maagschap' van Jezus. In het midden oma Anna, Jezus en Maria. Daarachter Joachim en Jozef. Links en rechts spelen neefjes van Jezus bij hun moeders. En dat de familie heilig is zie je aan de gouden achtergrond. Geschilderd in Colmar, voor 1500. Kun jij de namen in het schilderij ontcijferen?

familie van Jezus IMG 8497

Ellie Keller

Artikelen in dit thema Wie is je familie?

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook