Eilanden vol hoop

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Een mini-viering rond de hoop

Op elke zondag van de Veertigdagentijd zou je moment kunnen zoeken, om al vierend deze tijd van voorbereiding op het Paasfeest te beleven.

Alle onderdelen voor deze mini-viering vind je op deze site. Leg van tevoren de spullen klaar, of stel je laptop in en begin gewoon. Als inleiding zou je kunnen vertellen dat we op weg zijn naar het Paasfeest, en dat dat zo'n bijzonder feest is dat wel daar elke week nu al even bij stil staan. 40 dagen lang komen we steeds een stukje dichter bij Pasen, het feest van de hoop.

Kijktafel vastenactie detail onderzetter om een betere wereld IMG 0129* Je begint met het aansteken van het lichtje van de hoop.
Het mooiste is natuurlijk als dit lichtje op jullie kijktafel kan branden, maar ook alleen een (paarse) kaars of een kaarsje op een paarse onderzetter voldoet.

* Zeg het versje van de week en oefen het refrein samen!

Refrein:
Hier zijn we dan samen: een eiland van hoop.
Er is in de wereld van alles te koop,
maar hoop krijg je zómaar, dus sta ervoor open!
De wereld wordt lichter door mensen die hopen!

Alle coupletten van het stapelversje van de week vind je in de rubriek 'vertellen'. Ga naar...

KB illustratie verloren zoon Lees het bijbelverhaal van de week voor. Tips hiervoor vind je ook in de rubriek vertellen. Ga naar...
Bijvoorbeeld het verhaal van Jezus die de mensen goed nieuws vertelt, het verhaal van het mosterdzaadje of het verhaal van de verloren zoon: allemaal verhalen waar de hoop een rol in speelt.

Luister naar het liedje van de week en zing het samen mee. Je vindt de liedjes in de rubriek 'bidden en vieren'. Ga naar...

Bid dan het gebedje dat je - samen met nog een ander voorbeeld - ook vindt in de rubriek 'Bidden en vieren'. Ga naar...

Goede God,
Dank u voor eilanden van hoop:
voor de tafel, waaraan we samenzijn.
voor vrienden met wie we kunnen praten.
voor verhalen die ons blij maken.
Dank u dat we elkaar kunnen helpen.
Dank u dat we dingen kunnen bedenken en maken.
Al die dingen voeden ons met hoop.
Dank vooral, God, voor uw zoon Jezus,
die ons alles heeft gegeven om gelukkig te worden.
Hij is bij ons.
Amen

* eindig met het samen bidden van het Onze Vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen

of

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven,
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze.
Amen

* Sluit af door het lichtje van hoop uit te blazen. In je hart blijft het branden.

Ellie Keller/Edith Vos

 

 

 

 

 

 

Artikelen in dit thema Eilanden vol hoop

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook