Ruimte maken voor de liefde!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen over fouten maken en opnieuw beginnen

In de bijbel staan ook verhalen over mensen die fouten maken en later proberen om het toch weer goed te maken. Soms is dat zo moeilijk dat je daar een beetje bij geholpen moet worden. Dat doet Jezus en hij laat ook zien hoe je daarna ruimte voelt om opnieuw te beginnen.

Verzoening van Jacob en Esau (Gen 32-33)

Jacob en Ezau, twee broers verzoenen zich

Jacob heeft zijn oudere broer Esau diens recht van de eerstgeborene ontfutseld en is vervolgens gevlucht. Als hij terugkeert, is hij bang dat Esau nog steeds kwaad op hem is…

Een mooie versie van dit verhaal is o.a. te vinden in de kinderbijbel “Het hoogste woord” in het hoofdstuk "Twee broers verzoenen zich".

Jozef vergeeft zijn broers (Gen 44-45)

Jozef

De zonen van Jacob hebben hun broer Jozef verkocht naar Egypte. Jozef heeft in Egypte een hoge positie kunnen bereiken. Tijdens een hongersnood komen zijn broers om hulp vragen. Jozef is in staat hen te vergeven. Samen lukt het een goed nieuw bestaan op te bouwen.

Dit is een lang verhaal. Een goede ingekorte versie is te vinden in “Mijn eerste bijbel” in het hoofdstuk "Weer bij elkaar". Deze kinderbijbel is vaak te vinden in de ramsj of in witte boekenhallen. Het verhaal staat ook in de "Kijkbijbel" in het hoofdstuk 'Jozef'

Bidden om vergeving (Psalm 51)

Ps 51 illustratie uit het Hoogste Woord

Vergeving vragen en erkennen dat je iets niet goed deed is niet alleen iets tussen mensen onderling. Soms moet je ook naar God toe erkennen dat het mis is gegaan en mag je God ook vragen om je te helpen het voortaan beter te doen. In het gebedenboek van de bijbel, het boek Psalmen, staan veel gebeden waarin schuld wordt erkend en hulp wordt gevraagd.

Het boek Psalmen is niet het gemakkelijkste boek om te lezen. Het taalgebruik staat soms ver af van hedendaagse kinderen (en hun ouders). In de kinderbijbel “Het hoogste woord” zijn een paar psalmen hertaald op een manier die wel verstaanbaar is, zoals psalm 51.

Doopsel door Johannes (Mt 3; Lc 3)

Jezus en Johannes de Doper: doop in de jordaan

Wanneer mensen naar Johannes toekomen om hun leven te beteren, wast hij hun slechtheid van hen af door hen te dopen. Ook Jezus komt naar hem toe. Het doopsel maakt (nog meer) duidelijk dat Jezus God"s zoon is. Ook voor Jezus wordt het een nieuw begin.

Dit verhaal staat mooi uitgelegd in “Bijbelse verhalen voor jonge kinderen” in het hoofdstuk "Johannes de Doper".

De Farizeeër en de tollenaar (Lc 18)

farizeer bidt in de tempel

Dit verhaal laat ons nadenken over de vraag wanneer je het goed doet. Is dat wanneer je je netjes aan alle regels houdt en daar behoorlijk trots op bent? Of is dat wanneer je beseft dat je soms tekort schiet en vergeving vraagt?

In “Bijbelse verhalen voor jonge kinderen” wordt dit verhaal verteld met een open einde om samen over verder te praten.

Zacheüs (Lc 19)

Jezus met Zacheus

Illustratie is van Kees de Kort

Zacheüs is een tollenaar en daardoor in de ogen van de mensen iemand die mensen uitbuit. Jezus gaat toch naar hem toe. Zacheüs wordt hierdoor zo geraakt dat hij zijn fouten goed maakt en beterschap belooft.

Een mooie versie van dit verhaal vanuit het perspectief van Zacheüs is te vinden in “Bijbelse verhalen voor jonge kinderen”, maar ook in de "Kijkbijbel"

besproken kinderbijbels
Kees de Kort, Kijkbijbel;
D.A. Cramer-Schaap en Annemarie van Haeringen, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen;
P. Alexander, Mijn eerste bijbel;
Imme Dros e.a met illustraties van Guida Joseph, Het hoogste woord, bijbel voor kinderen.


LvdZ

Artikelen in dit thema Ruimte maken voor de liefde!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook