Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Uit de kinderbijbel

Noach
Het eerste verhaal in de Bijbel vertelt ons hoe het allemaal begon. God maakte het licht, hemel en aarde, de zon, maan en sterren, de planten,dieren en mensen. Het was nieuw. Het was mooi. Het was goed. Maar het blijft niet lang goed. De mensen keren van God af, ze misbruiken zijn schepping. God krijgt zelfs spijt dat hij de mensen gemaakt heeft. Toch keer hij zich niet helemaal van hen af. Hij besluit opnieuw te beginnen, met een schone lei. Samen met Noach, de enige mens die leeft zoals God hem bedoeld heeft. God laat Noach een grote boot bouwen, een ark. Daarin zal zijn familie gered worden. Ook mogen er dieren mee, alle soorten en maten, van elke soort twee. Als iedereen in de ark is sluit God zelf de deur. Dan gaat het regenen, 40 dagen lang.

Ark van Noach uit Mijn Kinderbijbel

De boot begint te varen over het kolkende water, binnen is het droog en veilig. Dan laat God het ophouden met regenen. Langzaam begint het water te zakken en de boot vast blijft zitten op de top van een berg. Het duurt nog lang maar eindelijk is het helemaal droog. Iedereen kan weer naar buiten. De aarde is weer leefbaar, de wereld is weer als nieuw. God en de mensen maken een nieuwe start. God belooft dat het nooit meer zover zal komen. De regenboog is het teken dat voortaan hemel en aarde met elkaar verbonden blijven.
Dit verhaal staat o.a. in Mijn Kinderbijbel

Als nieuw
In het Nieuwe Testament lezen we hoe een ontmoeting met Jezus mensen zo kan raken dat ze als nieuw worden. Talloze genezingsverhalen vertellen over zulke ontmoetingen – Bartimeüs, dochtertje van Jaïrus, de verlamde man die door zijn vrienden dwars door het dak heen naar Jezus toe wordt gebracht.

Dochtertje van Jairus uit het Begon met licht

Jezus raakt ze letterlijk en figuurlijk aan, ze worden bevrijd van hun beperkingen. Kinderen interpreteren deze verhalen vaak nog letterlijk, pas later kunnen ze het verhaal achter het verhaal begrijpen.
Het verhaal van het dochtertje van Jairus staat o.a. in Het begon met Licht

Zacheüs
In het verhaal van Zacheüs zien we de figuurlijke verandering aan het werk. Het verhaal van de tollenaar, de belastinginner, uit de stad Jericho. De mensen moeten hem geld betalen, omdat het moet van de keizer. Maar Zacheüs vraagt meer geld dan nodig is, en houdt dat geld voor zichzelf. Zo wordt hij erg rijk maar niet bepaald geliefd. Niemand wil iets met hem te maken hebben, niemand groet hem op straat. Op een dag komt Jezus naar Jericho. Grote drommen mensen lopen uit om hem te begroeten. Zacheüs wordt nieuwsgierig en wil Jezus ook zien. Maar hij is niet zo groot en iedereen staat in de weg. Vlug klimt hij in een boom, zo heeft hij een mooi uitzicht. Daar komt Jezus aan met zijn vrienden. Voor de boom waar Zacheüs in zit, staat hij ineens stil. Hij zegt: "Zacheüs, kom naar beneden, vandaag wil ik jouw gast zijn."

zacheus kijkbijbel

Alle mensen zijn stomverbaasd, gaat Jezus met deze nare man mee, die man die alle mensen besteelt? Maar Zacheüs is trots, hij neemt Jezus mee naar zijn huis en geeft hem te eten. Hij is dolblij dat Jezus nu juist bij hem komt eten. En hij ziet in dat hij niet goed is geweest. Hij zegt tegen Jezus: "ik zal de helft van al mijn bezittingen aan de armen geven. Ik wordt een nieuw mens." Jezus antwoordt: " Ook jij bent een kind van God, het maakt niet uit hoeveel verkeerde dingen je hebt gedaan. Vandaag wordt alles nieuw bij jou. "
Dit verhaal vind je o.a. in de Kijkbijbel

Pinksteren
Met het Pinksterfeest zijn de leerlingen van Jezus bij elkaar. Na zijn dood en verrijzenis met Pasen hebben ze hem nog een paar keer gezien - onderweg naar Emmaus of aan de oever van het meer. Maar met Hemelvaart is hij definitief van hen gegaan en staan ze er alleen voor. Ze raken in de put en sluiten zich op in een bovenzaal. Ze willen alle mensen vertellen over Jezus en over God, maar ze weten niet hoe. Wat als ze niet de goede woorden gebruiken? Wat als de mensen het niet willen horen? Opeens: wind en vuur! Opeens geen angst meer maar kracht. Een kracht die je niet ziet maar wel kunt voelen, net als de wind.

Pinksteren, Cramer-Schaap

Het is de Heilige Geest, die is gekomen om hen te helpen. En ineens durven ze naar buiten. En ineens vinden ze vanzelf de goede woorden. En ineens kan en wil iedereen hen horen en verstaan. Zijn dit dezelfde verdrietige leerlingen van Jezus? Ze zijn als nieuw!
Dit verhaal vind je o.a. in Bijbelse verhalen voor jonge kinderen.

Saulus-Paulus
Ook ver na zijn dood kunnen mensen Jezus ontmoeten. Ook als je hem niet ziet, kan hij je raken. Er komen steeds meer mensen die Jezus willen volgen, er komen steeds meer mensen die over Jezus vertellen. Ze gaan zich christenen noemen, volgens van Christus. In Jeruzalem, maar ook in andere plaatsen. Niet iedereen wil het verhaal horen. Sommigen vinden zelfs dat ze in de gevangenis thuishoren en vervolgen ze, door stenen naar ze te gooien of op een andere manier pijn te doen. Saulus is ook zo iemand. Hij vindt die volgelingen van Jezus maar praatjesmakers en onruststokers. Als hij hoort dat er in Damascus ook christenen zijn reist hij daarnaar toe. Hij wil de bestuurders van de stad helpen om die christenen op te sluiten. Als hij bijna in Damascus is, en in de verte de torens van de stad ziet, gebeurt er opeens iets wonderlijks. Uit de hemel komt een fel licht, dat direct op hem schijnt. En uit de hemel komt een stem: "Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?" Saulus stamelt: "Wie bent u? ". "Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Sta op, ga naar Damascus. Daar zal je horen wat je moet doen."

Saulus op weg naar Damascus uit Prentenbijbel

Saulus krabbelt op, door het felle licht is hij blind geworden. Drie dagen verblijft hij in Damascus, wachtend op wat komen gaat. Hij wil niet eten of drinken. Dan hoort hij voetstappen, een stem zegt: " Jezus heeft mij gestuurd, hij wil dat je weer kunt zien, hij stuurt je zijn heilige Geest." Opeens begrijpt Saulus dat Jezus de messias, de redder is. Opeens kan hij ook weer zien. Hij voelt zich een heel ander, een nieuw mens. Hij keert zich af van zijn oude leven en wordt een volger van Jezus. Bij dit nieuwe leven kiest hij zelfs een andere naam. Vanaf dat moment heet hij Paulus. Van vervolger naar volger, van Saulus naar Paulus. Een nieuw mens.
Dit verhaal staat o.a. in de Prentenbijbel

Genoemde kinderbijbels:
* Sophie Piper & Estelle Corke, Mijn kinderbijbel (vanaf 3/4 jaar)
* Gerrie Huiberts & Anne Westerduin, Het begon met licht (vanaf 8 jaar)
* Kees de Kort, Kijkbijbel( vanaf 4 jaar)
* D.A. Cramer-Schaap & Annemarie van Haeringen, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen (vanaf 6 jaar)
* Marijke ten Cate, Prentenbijbel (vanaf 4 jaar)

MH

Artikelen in dit thema Als nieuw!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook